НДФЛ/ВС

Операції з обміну спадщини

30.01.2017 / 12:36

У 2016 р. між фізичною особою — резидентом та юридичною особою укладено договір міни рівноцінними земельними ділянками сільськогосподарського призначення (по 1,5 га кожна). У результаті обміну фізична особа отримала грошову доплату в сумі 50 тис. грн. Чи повинна вона сплачувати податок на доходи фізичних осіб, якщо земельну ділянку, що обмінювалась, нею отримано у спадщину в 2015 р. (розмір земельної ділянки не перевищує норми безоплатної передачі)? Чи необхідно подавати податкову декларацію?

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу (обміну) фізичними особами об’єктів нерухомого майна регламентується ст. 172 Податкового кодексу.

Для цілей цієї статті під продажем слід розуміти будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Продаж фізичними особами (резидентами та нерезидентами) успадкованого (отриманого в дарунок) об’єкта нерухомості підлягає оподаткуванню (п. 172.10 ст. 172 Кодексу).

При цьому згідно з п. 172.1 цієї статті дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину (абзац другий п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу).

Водночас дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 цього Кодексу, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 167.2 ст. 167 Кодексу (5 %) (п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу).

Крім того, п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу встановлено військовий збір (1,5 %), об’єктом оподаткування яким є доходи, визначені ст. 163 Кодексу.

Таким чином, операції з обміну фізичною особою — резидентом не частіше одного разу на рік успадкованих об’єктів нерухомого майна, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу, зокрема земельної ділянки, розмір якої не перевищує норми безоплатної передачі, встановленої ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, незалежно від терміну перебування їх у власності такої фізичної особи згідно з Податковим кодексом не оподатковуються. При цьому дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації також не оподатковується (172.3 ст. 172 Кодексу).

Слід зазначити, що згідно з п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу; у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Отже, обов’язок подання податкової декларації фізичною особою резидентом, яка крім здійснення операції з обміну успадкованої земельної ділянки (у встановлених Земельним кодексом розмірах) протягом 2016 р. не отримувала доходи, нарахування (виплата, надання) яких пов’язано з обов’язком подання податкової декларації, вважається виконаним, тобто податкова декларація такою фізичною особою не подається.