Налог на прибыль

Використана література

31.01.2017 / 11:55

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Указ № 92 — Указ Президента України від 02.02.2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон № 108 — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»

Закон № 161 — Закон України від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі»

Закон № 899 — Закон України від 05.06.2003 р. № 899-IV «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

Закон № 1955 — Закон України від 01.07.2004 р. № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність»

Закон № 2464 — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Митний тариф — Закон України про Митний тариф України від 19.09.2013 р. № 584-VII

Конвенція КДПВ — Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 19.05.56 р. (дата вступу в силу для України 17.05.2007 р.)

Постанова № 1545 — постанова Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»

Наказ № 88 — наказ Мінторгу СРСР від 02.04.87 р. № 88 «Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування»

Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів

Наказ № 334 — наказ Мінтрансу України від 28.05.2002 р. № 334 «Правила складання актів»

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88

Положення № 120/190 — Положення про порядок уцінки и реалізації продукцї, що залежалася, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затверджене наказом Мінекономіки України та Мінфіну України від 10.09.96 р. № 120/190 (втратило чинність)

Положення № 496 — Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затверджене постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 496

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307

ПБО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. 

ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

ПБО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242

ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246

ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318

ПБО 19 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163

ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

ПБО 31 —  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 28.01.2006 р. № 415

Інструкція № 5  Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5

Інструкція № 141 — Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну України від 01.07.97 р. № 141

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449

Методрекомендації № 2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2

Методрекомендації № 9 — Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356

Методрекомендації № 226 — Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджені наказом Мінекономіки України від 02.03.2010 р. № 226

Методрекомендації № 373 — Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості, затверджені наказом Мінпромполітики України від 09.07.2007 р. № 373

Методрекомендації № 433 — Методичнi рекомендацiї щодо заповнення форм фiнансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433

Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації з облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635

Лист № 31-08410-07/23-357/246 — лист Мінфіну України від 15.02.2013 р. № 31-08410-07/23-357/246 «Щодо деяких питань бухгалтерського обліку

Лист № 5737 — лист Державної фіскальної служби України від 16.03.2016 р. № 5737/6/99-99-19-03-02-15

Лист № 6687  лист Мінфіну України  від 15.04.2005 р. № 31-04220-20-17/6687