Налог на прибыль

Розділ 1. Створення та реєстрація неприбуткових організацій

24.02.2017 / 09:24

Облік і реєстрація юридичних осіб

Згідно з нормами Податкового кодексу платники податків, у тому числі неприбуткові підприємства, установи та організації (далі — неприбуткові організації), підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, місцем проживання осіб (основне місце обліку).

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

Розглянемо державну реєстрацію та взяття на облік за основним місцем обліку юридичної особи як платника податків та єдиного внеску детальніше у цьому розділі.

Держреєстрація

Порядок державної реєстрації юридичних осіб встановлено Законом про держреєстрацію.

Відповідно до частини другої ст. 4 зазначеного Закону державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи в межах України.

Державна реєстрація юридичних осіб, місцезнаходженням яких є населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження в межах України (п. 1 наказу № 3359/5).

Перелік документів, які подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, визначено ст. 17 Закону про держреєстрацію.

Форми заяв, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, встановлено наказом № 3268/5.

У разі подання документів для проведення державної реєстрації представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Відомості про проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи в день їх проведення передаються до ДФС в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДФС та є підставою для взяття юридичної особи на облік у контролюючих органах.

Взяття на облік

Взяття на облік за основним місцем обліку юридичної особи здійснюється контролюючим органом за її місцезнаходженням після її державної реєстрації згідно із Законом про держреєстрацію на підставі відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Взяття на облік за основним місцем обліку юридичної особи як платника податків та єдиного внеску проводиться контролюючим органом у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Дані про взяття на облік юридичної особи як платника податків та єдиного внеску передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому юридичну особу взято на облік.

Слід звернути увагу, що на порталі електронних сервісів Мін’юсту України, на офіційному порталі ДФС України, доступ до яких є безоплатним і вільним, і в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» оприлюднюються дані про взяття на облік юридичних осіб як платників податків та єдиного внеску.

Реєстр неприбуткових організацій

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій визначено постановою № 440 (далі — Реєстр).

Порядок, прийнятий відповідно до пп. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та на виконання вимог Закону № 652, визначає:

 • алгоритм дій для неприбуткових організацій та контролюючих органів при включенні/виключенні неприбуткової організації до/із такого Реєстру;
 • особливості перебування у Реєстрі, включення та виключення неприбуткових організацій з Реєстру в перехідний період.

Вимоги до установчих документів

Законом № 1797 внесено низку змін до Податкового кодексу, які набрали чинності з 01.01.2017 р., зокрема уточнено вимоги до неприбуткових організацій.

Так, пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу  конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня.

Визначено, що вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Новостворені неприбуткові організації мають можливість отримати статус неприбуткових організацій для цілей оподаткування з дня їх державної реєстрації — у разі подання в установленому порядку документів для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та дотримання вимог до установчих документів (пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Крім того, до 01.07.2017 р. подовжено термін, передбачений для приведення у відповідність із вимогами Податкового кодексу установчих документів неприбутковими організаціями з метою включення до нового Реєстру. Відповідно неприбуткові організації, які перебували у Реєстрі на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 01.07.2017 р. (такі зміни внесено до підпунктів 34, 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).

Нагадаємо, що Законом № 1667 до п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу було внесено зміни, якими передбачено, що тимчасово, до 01.01.2018 р., не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Враховуючи зазначене, затверджений постановою № 440 Порядок необхідно застосовувати в частині, що не суперечить положенням чинної редакції Кодексу.

Створення і ведення Реєстру

Створення і ведення Реєстру здійснюється ДФС (п. 3 Порядку № 440).

З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному порталі ДФС України забезпечується відкритий доступ до таких відомостей (п. 12 цього Порядку).

Реєстр включає лише ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації (п. 11 зазначеного Порядку), зокрема:

 • код згідно з ЄДРПОУ;
 • найменування неприбуткової організації;
 • дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;
 • ознаку неприбутковості;
 • дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;
 • дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;
 • дату скасування ознаки неприбутковості;
 • дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 • найменування та ідентифікаційний код контролю­ючого органу.

Структура кодів ознак неприбутковості

Пунктом 4 Порядку № 440 визначено, що ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Зазначимо, що неприбуткові організації, які перебувають у старому Реєстрі, мають коди ознак неприбутковості, які були визначені Положенням про Реєстр, затвердженим наказом № 37 (чинним до прийняття постанови № 440).

Порівняльний аналіз відповідності структури нових та старих кодів ознак неприбутковості1 наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Нові коди ознаки неприбутковості,
визначені п. 4 Порядку № 440

Старі коди ознаки неприбутковості
згідно з Положенням № 37

(0031)

Бюджетні установи

 

 

 

 

 

 

 

(0001)

(0002)

 

 

(0003)

(0004)

Органи державної влади України;

установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

органи місцевого самоврядування;

установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

(0032)

Громадські об’єднання

 

 

 

 

 

 

(0006)

Громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом

(0033)

Політичні партії

(0008)

Політичні партії

(0034)

Творчі спілки

(0007)

Творчі спілки

(0035)

Релігійні організації

 

(0013)

Релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом

(0036)

Благодійні організації

 

(0005)

Благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності

(0037)

Пенсійні фонди

(0009)

Пенсійні фонди

(0038)

(0039)

Спілки;

асоціації та інші об’єднання юридичних осіб

 

 

 

(0012)

 

 

 

 

Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів

(0040) 

 

 

 

 

(0043)

Житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків

(0015)

Житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

(0041)

(0042)

 

(0046)

 

(0047)

Дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

(0018)

Садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом

(0044)

Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок

(0016)

Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом

(0045)

Організації роботодавців та їх об’єднання

(0017)

Організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в порядку, визначеному законом

(0048)

Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

 

 

 

 

(0011)

 

(0014)

 

 

(0019)

Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники;

Національна академія наук України та створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

_____________

1Наведене порівняння є умовним, належність неприбуткової організації до певної групи неприбуткових організацій за відповідним кодом ознаки неприбутковості визначається за результатами розгляду контролюючим органом установчих документів такої організації.
Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку такої організації.

 

Подання документів для включення до Реєстру

Порядок та способи подання документів для включення до Реєстру визначено п. 6 Порядку № 440.

Для включення до Реєстру неприбуткова організація подає до контролюючого органу:

 • реєстраційну заяву за формою 1-РН;
 • копії установчих документів неприбуткової організації;
 • для житлово-будівельних кооперативів — також копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Форму реєстраційної заяви 1-РН наведено у додатку 1 до Порядку № 440.

Копії установчих документів та документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, обов’язково засвідчуються підписом керівника або представника такої організації (кооперативу) та скріплюються печаткою (за наявності).

При цьому не потребується надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755.

 • Довідково
  На офіційному порталі ДФС України у розділі «Інформація з реєстрів» можна перевірити наявність організації у Реєстрі.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

 • особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
 • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755;
 • державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Така заява в електронній формі в установленому порядку передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи згідно із цим ­Законом.

Таким чином, реєстраційну заяву неприбуткова організація може подати в один із перелічених способів, що є зручним для такої організації.

Завірені копії установчих документів можуть бути подані безпосередньо до контролюючого органу або надіслані на його адресу поштою.

Завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або прид­бання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, подаються тільки до контролю­ючого органу безпосередньо або надсилаються на його адресу поштою.

Розгляд поданих документів

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Доступ до установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів, контролюючий орган отримує відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, затвердженого Мін’юстом України.

Реєстраційна заява та документи, що додаються до неї, розглядаються протягом 14 календарних днів з дня їх отримання (п. 8 Порядку № 440).

За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається рішення про:

 • включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;
 • виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 • зміну ознаки неприбутковості.

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

 • подання неприбутковою організацією неповного пакета документів;
 • невідповідності неприбуткової організації вимогам Податкового кодексу.

Відповідне рішення готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі. Форму рішення наведено у додатку 2 до Порядку № 440.

Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до п. 6 зазначеного Порядку.

Повторно надіслана реєстраційна заява також розглядається протягом 14 календарних днів з прийняттям відповідного рішення.

! У разі внесення змін до статуту відповідно до вимог Податкового кодексу адміністративний збір за державну реєстрацію змін не сплачується. Якщо до статуту вносяться інші зміни, окрім тих, які вимагаються цим Кодексом, необхідно сплатити адміністративний збір в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати

Включення до нового Реєстру

Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості (п. 5 Порядку № 440).

До Реєстру включається неприбуткова організація, установчі документи якої одночасно відповідають вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, зокрема:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Зазначене не поширюється на об’єднання та асоціації ОСББ.

Крім того, для житлово-будівельних кооперативів питання включення до Реєстру розглядається також за наявності завірених копій документів, що підтверд­жують дату введення в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Слід зазначити, що Законом № 1667 пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу доповнено новими положеннями, зокрема не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 цього пункту.

З урахуванням змін, внесених Законом № 1797, визначено:

 • вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи;
 • зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесено до цього Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Схема

Контроль за достовірністю та актуалізацією даних Реєстру

Контролюючий орган здійснює моніторинг відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій (п. 13 Порядку № 440).

За результатами такого моніторингу контролюючий орган:

 • вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі;
 • видає (надсилає) неприбутковій організації рішення про зміну ознаки неприбутковості та вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру — у разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості.

Реєстрація змін

У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації внесення змін до її установчих документів або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація (наприклад, для первинних організацій політичних партій або організацій професійних спілок), до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни» з наданням відповідно до п. 6 Порядку № 440 копій документів (п. 14 цього Порядку).

Заява та копії документів повинні бути подані протягом 10 робочих днів:

 • з дня державної реєстрації таких змін;
 • з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин — у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється.

За результатами розгляду реєстраційної заяви з позначкою «зміни» контролюючий орган відповідно до пунктів 7 — 8 Порядку № 440 вносить записи (зміни) до Реєстру та видає неприбутковій організації рішення про повторне її включення до Реєстру або про зміну ознаки неприбутковості, або про відмову у повторному включенні організації до Реєстру (п. 15 Порядку № 440).

Під час повторного включення неприбуткової організації до Реєстру ознака неприбутковості та дата її присвоєння не змінюються.

Виключення з Реєстру

Виключення неприбуткової організації з Реєстру визначено п. 16 Порядку № 440 та здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

 • використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
 • розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
 • затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
 • за ініціативою неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі виключення неприбуткової організації з Реєстру Порядком № 440 не передбачається обов’язку повернення такою організацією до контролюючого органу оригіналу рішення про внесення до Реєстру.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості (п. 17 Порядку № 440).

Додатки до Порядку

Форма реєстраційної заяви 1-РН — додаток 1 до Порядку № 440.

Нова форма реєстраційної заяви 1-РН значно скорочена та містить мінімальний набір даних про неприбуткову організацію, що надає змогу значно скоротити час на її заповнення.

На відміну від форми, що була встановлена Положенням № 37, не потрібно заповнювати такі дані:

 • види діяльності за КВЕД;
 • відомості про державну реєстрацію;
 • відомості про банківські рахунки;
 • місцезнаходження неприбуткової організації;
 • відомості про засновників — юридичних осіб та фізичних осіб.

Водночас реєстраційну форму доповнено новими даними:

 • код згідно з ЄДРПОУ та найменування організації вищого рівня;
 • додано поле «Установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону про держреєстрацію», що передбачає зазначення відповідної відмітки.

Форма рішення, яке приймається контролюючим органом, є додатком 2 до Порядку № 440.

Нова форма рішення передбачає зазначення у відповідному полі типу прийнятого контролюючим органом рішення, а саме:

 • про включення;
 • про повторне включення;
 • про виключення;
 • про відмову у включенні;
 • про зміну ознаки неприбутковості;
 • про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Форму рішення доповнено додатковими відомостями, що надає можливість збереження необхідної інформації про неприбуткову організацію щодо перебування її у Реєстрі, зокрема:

 • дата присвоєння ознаки неприбутковості;
 • дата скасування ознаки неприбутковості;
 • дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації.

Умови отримання та застосування неприбуткового статусу

На сьогодні багато уваги приділяється правовим аспектам функціонування неприбуткових організацій. Враховуючи, що неприбуткові організації мають низку преференцій зі сплати податків і зборів, їх фінансово-господарська діяльність має бути максимально простою і прозорою.

Так, останніми роками відбулися істотні зміни у сфері регулювання правового статусу неприбуткових організацій та конкретизації кола таких організацій.

Слід зауважити, що визначення терміну «неприбуткова організація» крім Податкового кодексу також міститься у Законі № 1702.

Зокрема, цим Законом установлено, що неприбутковими організаціями вважаються юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створеними для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку (п. 25 частини першої ст. 1 Закону № 1702).

Важливо пам’ятати, що ознака неприбутковості присвоюється такій організації контролюючим органом відповідно до постанови № 440, розробленої з метою реалізації положень розділу ІІІ Податкового кодексу. З огляду на викладене ознака неприбутковості зазначає лише особливості нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

Тобто ознака неприбутковості не звільняє, зокрема, від обов’язку реєстрації неприбуткової організації платником ПДВ (і відповідно від подання декларації з ПДВ та його сплати) у разі, якщо неприбуткова організація здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V зазначеного Кодексу, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн.

Те саме стосується й нарахування, сплати, подання звітності з інших податків і зборів, які регулюються відповідними розділами Податкового кодексу.

Для правильного розуміння та застосування норм податкового законодавства у частині визначення ознак неприбуткових організацій, включення їх до Реєстру, а також порядку оподаткування їх податком на прибуток нагадуємо, що цей порядок змінювався і визначався:

 • до 01.01.2015 р. — ст. 157 Податкового кодексу;
 • з 01.01.2015 р. — ст. 133 Кодексу.

Розглянемо ці особливості у розрізі зазначених періодів.

! Особливості оподаткування податком на прибуток неприбуткових організацій, включення їх до Реєстру було визначено: до 01.01.2015 р. — ст. 157 Податкового кодексу, з 01.01.2015 р. — ст. 133 цього Кодексу

Порядок оподаткування податком на прибуток неприбуткових організацій до 01.01.2015 р. регулювався ст. 157 Податкового кодексу та застосовувався до неприбуткових організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролю­ючими органами в установленому порядку до Реєстру.

Податковим кодексом було визначено такі обов’язкові вимоги до неприбуткових організацій:

 • статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність (абзац четвертий п. 157.15 ст. 157 Податкового кодексу);
 • у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи та організації (п. 157.13 цієї статті);
 • здійснення розподілу отриманих доходів або майна з урахуванням особливостей діяльності відповідної неприбуткової організації (п. 157.10 зазначеної статті).

Пунктами 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу в розрізі неприбуткових організацій, визначених п. 157.1 цієї статті, було встановлено виключний перелік доходів, які звільнялися від оподаткування податком на прибуток.

Схема

Неприбуткові організації були зобов’язані сплачувати податок на прибуток від неосновної діяльності й з доходів із джерел, інших, ніж визначено пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті, а саме податок на прибуток від об’єкта оподаткування, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховувалась. З 01.01.2015 р. Законом № 71 розділ III Податкового кодексу викладено у новій редакції, а саме змінено порядок оподаткування податком на прибуток підприємств, у тому числі неприбуткових організацій.

Так, з 01.01.2015 р. неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток після їх внесення до Реєстру.

Починаючи зі звітних (податкових) періодів 2015 р. Звіт про суми податкових пільг щодо податку на прибуток неприбутковим організаціям подавати не потрібно. Адже неприбуткові організації з 01.01.2015 р. не є платниками податку на прибуток, а не звільняються від його сплати (як було раніше, до 01.01.2015 р.).

Звертаємо увагу, що Законом № 71 значну кількість неприбуткових організацій, визначених ст. 157 Податкового кодексу (в редакції до 01.01.2015 р.), було визначено платниками податку на прибуток.

У період з 01.01.2015 р. до 13.08.2015 р. (до набрання чинності Законом № 652) ст. 133 Податкового кодексу було встановлено виключний перелік неприбуткових організацій.

Зокрема, пп. 133.1.1 п. 133.1 цієї статті передбачено, що статус неприбуткової організації можуть отримати лише такі резиденти, суб’єкти господарювання — юридичні особи:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Водночас Законом № 263, який набрав чинності 10.04.2015 р., встановлено, що неприбутковими організаціями можуть також бути визнані ОСББ, асоціації власників жилих будинків, житлово-будівельні кооперативи за умови, що їх метою не є одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Законом № 263 встановлено, що повторне внесення до Реєстру (перереєстрація) неприбуткових організацій, які зазначені у пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу і були внесені до Реєстру станом на 01.01.2015 р., не вимагається.

Крім того, передбачено, що неприбуткові організації, зазначені у цьому підпункті, державна реєстрація яких відбулася після 31.12.2014 р. та до набрання чинності Законом № 263, у разі внесення їх до Реєстру протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом вважаються такими, що внесені до Реєстру з дня їх державної реєстрації.

З 13.08.2015 р. (після набрання чинності Законом № 652) викладено у новій редакції положення Податкового кодексу, якими передбачено нові особливості оподаткування податком на прибуток неприбуткових організацій. Зокрема:

 • викладено у новій редакції визначення поняття «неприбуткові підприємства, установи та організації»;
 • встановлено порядок та умови, за яких неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток;
 • розширено перелік організацій, які може бути віднесено до неприбуткових;
 • встановлено умови, за яких неприбуткові організації є платниками податку на прибуток та підлягають виключенню з Реєстру;
 • визначено порядок подання податкової звітності з податку на прибуток неприбуткових організацій;
 • встановлено, що Порядок ведення Реєстру, включення та виключення неприбуткових організацій до Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України;
 • передбачено перехідні положення на перехідний період з метою приведення неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, своїх установчих документів у відповідність із нормами Податкового кодексу.

Слід зазначити, що з 13.08.2015 р. до Кодексу також було внесено зміни законами № 909, № 1667, № 1797. Проте зазначеними законами лише уточнено окремі норми Податкового кодексу, а загальні положення щодо оподаткування податком на прибуток неприбуткових організацій не змінено.

Отже, неприбуткові організації — це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 зазначеного Кодексу.

Вимоги, яким мають відповідати неприбуткові організації

Податковим кодексом встановлено, що неприбутковим організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам.

Вимога 1: неприбуткова організація має бути утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (абзац другий пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Вимога 2: установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (абзац третій пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу).

! Зазначена вимога не поширюється на бюджетні установи. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, передбачених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу

Вимога 3: установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (абзац четвертий пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

! Зазначена вимога не поширюється на об’єднання та асоціації ОСББ, бюджетні установи

Вимога 4: неприбуткова організація повинна бути внесена контролюючим органом до Реєстру (абзац п’ятий пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Слід зазначити, що Законом № 1797 доповнено цей підпункт абзацом сьомим, яким передбачено, що зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації (зазначене положення набрало чинності з 01.01.2017 р.).

Вимога 5: особлива, встановлена лише для житлово-будівельних (житлових) кооперативів та передбачає обов’язкове підтвердження житлово-будівельним (житловим) кооперативом дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факту спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Крім того, обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Водночас доходи неприбуткових релігійних організацій можуть також використовуватися для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Слід зазначити, що пунктами 34 — 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено такі перехідні положення для неприбуткових організацій, внесених до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652:

 • неприбуткові організації, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів;
 • неприбуткові організації, що не відповідають вимогам вищезазначеного пункту, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 01.07.2017 р. привести свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. Не вимагається надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону про держреєстрацію;
 • неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами Податкового кодексу, після 01.07.2017 р. виключаються контролюючим органом із Реєстру.

Водночас тимчасово, до 01.01.2018 р., не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

! З 01.01.2017 р. неприбутковими організаціями до контролюючих органів разом зі Звітом обов’язково подається річна фінансова звітність

Перелік неприбуткових організацій

Відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку на прибуток, зокрема, може бути віднесено:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) ко­оперативом)), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • ОСББ, асоціації власників житлових будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Порядок ведення Реєстру, включення та виключення неприбуткових підприємств, установ та організацій із нього встановлено постановою № 440

Податковий (звітний) період

Для неприбуткових організацій, які відповідають наведеним вище вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та внесені до Реєстру, встановлено річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 зазначеного пункту (зокрема, крім випадків порушення вимог цього пункту).

Наслідки порушення використання доходів

Незалежно від того, чи сама неприбуткова організація виявила і повідомила контролюючий орган про порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи порушення встановлено контролюючим органом, така неприбуткова організація:

 • виключається контролюючим органом з Реєстру;
 • вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Водночас Податковим кодексом передбачено певні особливості.

Зокрема, у разі самостійного виявлення порушення вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, розрахованого виходячи із суми операцій нецільового використання активів.

За період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (наростаючим підсумком), а також щоквартально сплачувати податок та подавати фінансову звітність.

 • Довідково
  Доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь-якої діяльності, мають використовуватись винятково для реалізації своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу для платників податку на прибуток (пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

У разі встановлення контролюючим органом порушення неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, це є підставою для виключення такої організації з Реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.4 цього пункту).

Перелік неприбуткових організацій із зазначенням структури ознаки неприбутковості

Вид
неприбуткової
організації

Коди ознаки неприбутковості, визначені Порядком № 440

Документ,
що регулює діяльність неприбуткової організації

Визначення
неприбуткової організації

Бюджетні установи

0031

Бюджетний кодекс.

Положення абзаців третього і четвертого пп. 133.4.1 п. 133 ст. 133 Податкового кодексу щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи

Орган, установа чи організація, визначена Конституцією, а також установа чи організація, створена в установленому порядку органами державної влади, органами влади АР Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів

Громадські об’єднання

0032

Закон «Про громадські об’єднання»

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів

Благодійні організації

0036

Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Благодійна організація — це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом про благодійну діяльність як основну мету її діяльності

Політичні партії

0033

Закон «Про політичні партії в Україні»

Політична партія — зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах

Релігійні організації

0035

Закон «Про свободу совісті та релігійні організації»

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання представляються своїми центрами (управліннями)

Творчі спілки

0034

Закон № 554

Творча спілка — добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту

Пенсійні фонди

0037

Закон № 1057. 

Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення визначено п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу

Пенсійний фонд — юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює виплати учасникам такого фонду у визначеному законодавством порядку

Спілки

0038

Закон «Про об’єднання громадян»

 

 

 

Спілки — це об’єднання громадян, що мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу

Асоціації та інші об’єднання юридичних осіб

0039

Господарський кодекс

Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією

Житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону введено в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом)

0040

Наказ № 76

Житлово-будівельний кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі об’єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації

Дачні (дачно-будівельні) кооперативи

0041

Закон «Про кооперацію»

Добровільне об’єднання громадян з метою будівництва за свої кошти дачних приміщень та використання їх для власних потреб

ОСББ, асоціації власників жилих будинків

0043

Закон № 2866.

Абзацом четвертим пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу встановлено обмеження щодо установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку —юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Об’єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом

Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок

 

0044

Закон про профспілки

Абзацом четвертим п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок звільнено від обов’язку подання Звіту. Такий обов’язок виникає у разі порушень п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

Сільськогосподарські

обслуговуючі кооперативи

 

0046

Закон № 469

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів — виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями

Корпоративні об’єднання сільскогосподарских обслуговуючих кооперативів

0047

Цивільний кодекс,

Закон № 469

Кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є неприбутковими і провадять свою діяльність на тих самих засадах, що й сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

Садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи

0042

Цивільний кодекс,

Закон «Про кооперацію»,

Закон «Про громадські об’єднання»

Садівниче товариство — юридична особа, що є добровільним об’єднанням громадян — власників садівничих ділянок, яке створюється для організації колективного саду, підлягає реєстрації в органах державної влади і має статус юридичної особи, користується правами і виконує обов’язки, пов’язані з його діяльністю, і має самостійний баланс.

Гаражно-будівельний кооператив — добровільне об’єднання громадян з метою будівництва за свої кошти гаражів та використання їх для власних потреб

Організації роботодавців та їх об’єднання

0045

Закон № 5026

Організація роботодавців — неприбуткова громадська організація, яка об’єднує роботодавців

Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

0048

 

Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

Науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники.

Національна академія наук України та створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

Реєстрація платником ПДВ

Перш за все слід зауважити, що статус неприбутковості не впливає на визначення особи платником ПДВ.

І навпаки, оскільки положення п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не містять застережень щодо перебування неприбуткової організації у Реєстрі платників ПДВ, то якщо здійснення господарської діяльності такої організації вимагає зареєструватися платником ПДВ, це не впливатиме на перебування цієї неприбуткової організації в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Нормами Податкового кодексу встановлено перелік операцій з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування та звільнені від оподаткування ПДВ, а не окремих категорій осіб, тому і оподаткування таких операцій здійснюється незалежно від статусу особи як неприбуткової організації.

При цьому поняття «постачання товарів «і «постачання послуг» визначено відповідно у підпунктах 14.1.185, 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Так, постачання послуг — це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема, є:

 • досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;
 • постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;
 • постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;
 • передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;
 • передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;
 • постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуа­льними (глядачі лише бачать продукт або знак торгової марки, продукт чи торгова марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торгова марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною).

Постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

З метою застосування терміна «постачання товарів» електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, охолоджене чи кондиційоване, вважаються товаром.

Постачанням товарів також вважаються:

 • фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу;
 • передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;
 • будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника для його подальшого використання з метою, не пов’язаною із господарською діяльністю такого платника; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);
 • передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;
 • ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;
 • передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю.

Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу платником ПДВ є, зокрема:

 • будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному ст. 183 Кодексу;
 • будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

При цьому під особою для цілей розділу V Кодексу слід розуміти, зокрема, юридичну особу, створену відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Статтями 181 та 182 розділу V Податкового кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватися як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Так, обов’язок зареєструватися платником ПДВ виникає в особи, в якої нарахована (сплачена) загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ). Така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролю­ючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу (п. 181.1 ст. 181 Кодексу).

При цьому Податковим кодексом не передбачено будь-яких особливостей та/або винятків щодо реєстрації окремих категорій осіб платниками ПДВ (крім платників єдиного податку першої — третьої груп).

Отже, якщо неприбуткова організація здійснює оподатковувані операції з постачання товарів/послуг на митній території України, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, то така організація повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням заяву і зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

До загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що згідно з нормами Податкового кодексу визначені як такі, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ, та звільнені від оподаткування ПДВ.

При визначенні неприбутковою організацією обсягу операцій з постачання товарів/послуг, після досягнення якого реєстрація платником ПДВ є обов’язковою, не враховуються операції з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, а також операції з отримання послуг від нерезидента незалежно від місця постачання таких послуг (лист № 21407/6/99-99-13-03-02-15).

Крім того, якщо у періоді, за який визначається встановлений для реєстрації обсяг постачання товарів/послуг, продавцю було повернуто раніше поставленні ним товари/послуги, або у разі повернення продавцем суми попередньої оплати за такі товари/послуги, то обсяги повернення вираховуються із загального обсягу постачання товарів/послуг, що встановлений для реєстрації («ЗІР», категорія 101.01.01).

Наприклад, у разі якщо благодійна організація здійснює продаж нерухомості і така організація ще не є зареєстрованим платником ПДВ, операції з такого постачання враховуються при визначенні обсягу операцій, після досягнення яких неприбуткова організація зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ. Водночас при здійсненні такої операції сума ПДВ не нараховується, податкова накладна не складається, оскільки право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних мають лише особи, зареєстровані платниками ПДВ. Якщо неприбуткова організація зареєстрована як платник ПДВ, операції з постачання нерухомості, як і будь-які інші операції, що згідно з Податковим кодексом є об’єктом оподаткування, підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 — 183 Податкового кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом № 1130.

Так, особа має право зареєструватись як платник ПДВ за своїм добровільним рішенням шляхом подання до контролюючого органу реєстраційної заяви за формою № 1-ПДВ не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ.

Особи у разі добровільної реєстрації можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних (п. 183.5 ст. 183 Податкового кодексу).

Для здійснення обов’язкової реєстрації як платника ПДВ особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником, або представником юридичної особи — платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електрон­них документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку (п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу).

Форму заяви про реєстрацію платників податку на додану вартість та порядок її подання затверджено наказом № 1130.

Термін та дата реєстрації платником ПДВ

Відповідно до п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу за відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до Реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:

з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;

з першого числа місяця, що настає за днем закінчення 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

з дня внесення запису до Реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в п. 183.4 ст. 183 цього Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до реєстру платників ПДВ, є вищезазначена дата.

Слід зазначити, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених ст. 183 Податкового кодексу, не подала до контролюючого органу заяву на реєстрацію платника ПДВ, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (п. 183.10 ст. 183 Податкового кодексу).

Анулювання реєстрації платника ПДВ

Згідно з п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з Реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 цього Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу.

Пунктом 184.2 ст. 184 Податкового кодексу визначено, що анулювання реєстрації на такі підставі, визначеній у пп. «а» п. 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку.

Таким чином, у разі якщо обсяг оподатковуваних ПДВ операцій неприбуткової організації, яку зареєстровано платником ПДВ, за останні 12 календарних місяців не перевищуватиме 1 млн грн (без урахування ПДВ) та за умови сплати до бюджету належних сум зобов’язань з ПДВ, така організація має право подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Також анулювання реєстрації платника податку за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу відбувається у разі якщо:

 • будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V Податкового кодексу;
 • особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;
 • установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними;
 • господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута;
 • припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку.

Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

 • подання заяви платником податку або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;
 • зазначену в судовому рішенні;
 • припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку;
 • що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість.

При цьому датою анулювання реєстрації платника податку визначається дата, що настала раніше.

Про анулювання реєстрації платника податку контролюючий орган зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

Останнім звітним (податковим) періодом у разі анулювання реєстрації особи як платника податку є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу).

З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних.

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42