Єдиный налог

Розділ 5. Ставки єдиного податку

24.03.2017 / 09:00

Ставки єдиного податку встановлено ст. 293 Податкового кодексу.

Для третьої групи

Ставки єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи — юридичних осіб встановлено у таких розмірах:

 • 3 % від доходу — у разі сплати ПДВ згідно з Податковим кодексом;
 • 5 % від доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Додатково встановлено ставки єдиного податку у подвійному розмірі:

 • до суми перевищення обсягу доходу, допустимого для перебування на відповідній групі платників єдиного податку — юридичних осіб;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Перевищення доходу на третій групі

Платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 Кодексу, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою першою розділу ХІV Кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Хто може обрати ставку 3 %

 • суб’єкт господарювання, зареєстрований платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
 • платник єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 %, у разі добровільної зміни ставки шляхом подання заяви щодо зміни такої ставки не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка, та реєстрації такого платника платником ПДВ у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу;
 • суб’єкт господарювання, не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ;
 • у разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату цього податку за ставкою у розмірі 3 % (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування такої системи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Для четвертої групи

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсот­ках бази оподаткування):

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) — 0,95;
 • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;
 • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;
 • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;
 • для земель водного фонду — 2,43;
 • для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, — 6,33.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

✎ Довідково
Перелік поліських територій встановлено постановою № 2068.

 

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42