Єдиный налог

Розділ 7. Сплата єдиного податку

23.03.2017 / 09:00

Сплата третьою групою

Платники третьої групи сплачують єдиний податок до місцевого бюджету за місцем податкової адреси платника єдиного податку  — юридичної особи. До відповідного контролюючого органу подається й податкова декларація.

Податковою адресою юридичної особи є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Податок сплачується протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу).

! Важливо
Доцільно розраховувати дату граничного терміну сплати податку поетапно (40 днів + 10 днів), а не одним рахунком  — 50 днів. Пояснюється це відмінностями у визначенні граничного терміну для декларації та для сплати.

При цьому якщо останній день подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається день, що настає за вихідним або святковим днем. Водночас якщо строк сплати податку припадає на вихідний, святковий день, то строк сплати податку не переноситься.

Припинення діяльності — інший порядок сплати

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

Сплата
четвертою групою

Платники єдиного податку четвертої групи перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Хоча податковим періодом є рік, податок сплачується щокварталу протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах (у відсотках):

  • у I кварталі — 10;
  • у II кварталі — 10;
  • у III кварталі — 50;
  • у IV кварталі — 30.

Якщо платник єдиного податку четвертої групи утворений протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, то він повинен вперше сплатити податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі — у порядку, визначеному пп. 295.9.2 п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу.

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42