Єдиный налог

Розділ 11. Відмова від застосування спрощеної системи

24.03.2017 / 09:00

Платники єдиного податку — юридичні особи можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Для кого неминуча?

Крім добровільної відмови від спрощеної системи Податковим кодексом передбачено випадки обов’язкового переходу на сплату інших податків і зборів.

Платники єдиного податку третьої групи зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів у таких випадках та в строки:

  • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

✎ Довідково
Підприємство має подати заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (абзац третій пп. 3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу).

До суми перевищення допустимого обсягу доходу застосовується подвійний розмір ставки (пп. 1 п. 293.5 ст. 293 Кодексу).

Отримані доходи, що перевищують допустимі обсяги доходу та оподатковуються за подвійною ставкою, відображаються підприємством окремо у податковій декларації за звітний період, у якому відбулося таке перевищення (п. 296.5, п. 296.6 ст. 296 Кодексу).

Єдиний податок, нарахований на перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.7 ст. 295 Податкового кодексу).

  • у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі, — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
  • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
  • у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у Реєстрі платників єдиного податку, — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

✎ Довідково
Відповідно до пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву, у якій зазначаються обов’язкові відомості, зокрема обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 (пп. 5 п. 298.3 ст. 298 цього Кодексу).

Відомості про види господарської діяльності платника єдиного податку вносяться до Реєстру платників єдиного податку (далі — Реєстр) (пп. 8 п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до Реєстру, повинні подати заяву, до якої, зокрема, включаються відомості про зміну видів господарської діяльності (пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Кодексу).

Нормами Податкового кодексу не визначено термін для подання заяви про внесення змін щодо видів господарської діяльності юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи, але оскільки провадження діяльності (операції), що є об’єктом оподаткування, є однією з ознак платника податків (п. 15.1 ст. 15 цього Кодексу) та у зв’язку з тим, що Кодексом визначено перелік видів діяльності, якими не можуть займатися платники єдиного податку (п. 291.5 ст. 291 Кодексу), інформація у Реєстрі щодо видів діяльності такого платника має бути актуальною.

При цьому в разі здійснення видів господарської діяльності, не зазначених у Реєстрі, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (абзац сьомий пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі подання платником єдиного податку заяви про внесення до Реєстру змін щодо видів господарської діяльності до закінчення податкового (звітного) кварталу, в якому така діяльність почала здійснюватися та врахована при визначенні податкових зобов’язань, норма пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу щодо обов’язку переходу на сплату інших податків і зборів до заявника не застосовується.

Подання податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) за податковий (звітний) квартал, у якому новий вид діяльності почав здійснюватися, та сплата єдиного податку мають бути здійснені на загальних підставах.

У разі невнесення змін до Реєстру реєстрацію платника єдиного податку може бути анульовано за рішенням контролюючого органу відповідно до пп. 3 п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу.

  • у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох наступних кварталів — у останній день другого з кварталів.