Єдиный налог

Розділ 13. податкова звітність

24.03.2017 / 09:00

Заповнення декларації платником третьої групи

Форму податкової декларації для платників єдиного податку третьої групи затверджено наказом № 578 (далі — декларація).

! Важливо
Ті графи, де зазначено ставку податку в розмірі 2 та 4 %, заповнюємо, як 3  та 5 % відповідно.

У вступній частині декларації зазначаємо «Порядковий № за рік». Нумерувати потрібно всі декларації, в тому числі нові звітні і уточнюючі, починаючи з першої у звітному періоді.

Розділ І. Загальні відомості

У цьому розділі міститься загальна інформація про юридичну особу (табл. 4).

Таблиця 4

Номер рядка

Відомості, що зазначаються

1

Тип декларації:

«звітна» подається в рамках звітного періоду за квартал;

«звітна нова» подається, якщо потрібно внести зміни до «звітної», а термін подання декларації ще не закінчився. В рамках звітного періоду таких декларацій може бути декілька. Штрафні санкції при їх поданні не нараховуються;

«уточнююча» подається для виправлення самостійно виявлених помилок після завершення терміну подання звітності. Якщо суму єдиного податку в звітній декларації було завищено, переплату можна повернути або вона автоматично буде зарахована як передоплата за наступний звітний період. Якщо податкове зобов’язання занижено, крім суми недоплати потрібно сплатити штраф і пеню;

«довідково» подається для отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, звітний період

2

Зазначаємо період, за який подається декларація.

У разі подання «уточнюючої» декларації рядок 2 декларації не заповнюється

3

Заповнюємо, якщо у звітній декларації уточнюються дані за минулі періоди. Зазначаємо період, який уточнюється

4

Зазначаємо відомості про платника податків, ці реквізити є обов’язковими для заповнення:

повного найменування підприємства відповідно до реєстраційних документів;

коду ЄДРПОУ  (податковий номер)  підприємства;

коду виду економічної діяльності за КВЕД;

коду організаційно-правової форми господарювання підприємства;

податкової адреси — місцезнаходження підприємства (вказане в реєстраційних документах);

електронної адреси та факсу — за бажанням

5

Зазначаємо повне найменування контролюючого органу, до якого подається декларація

Розділ ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню»

У цьому розділі зазначається інформація про суму доходу, одержаного за звітний період (табл. 5).

Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року у гривнях з копійками.

Таблиця 5

Номер рядка

Показники, що зазначаються

1

Відображаємо суму отриманого доходу, підтверджену документами бухгалтерського обліку.

Неплатники ПДВ у графі 4 «Сума доходу, що оподатковується за ставкою 5 %» зазначають дохід, оподатковуваний за ставкою 5 %, а графа 3 «Сума доходу, що оподатковується за ставкою 3 %» не заповнюється (на папері — прочерк).

Платники ПДВ у графі 3 зазначають дохід, що оподатковується за ставкою 3 %, а графа 4 не заповнюється (на папері — прочерк)

2

Заповнюється, якщо в звітному періоді перевищено граничний обсяг доходу (5 000 000 грн)

3

Заповнюється, якщо в звітному періоді було отримано дохід у негрошовій формі

4

Заповнюється, якщо дохід отримано від заборонених на єдиному податку видів діяльності

5

Зазначається загальна сума доходу за звітний період (сума рядків 1 — 4)

Розділ ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку»

У цьому розділі розраховується сума єдиного податку, нарахованого до сплати (табл. 6).

Таблиця 6

Номер рядка

Показники, що зазначаються

6

Зазначається сума єдиного податку, яку потрібно сплатити в звітному періоді.

Ставка податку розраховується згідно із зазначеною сумою доходу у розділі ІІ рядка 1, тобто з легітимного доходу.

Неплатники ПДВ у графі 4 зазначають суму єдиного податку, розраховану за формулою (р. 1 × 5 %); графа 3 не заповнюється (на папері — прочерк).

Платники ПДВ у графі 3 зазначають суму єдиного податку, розраховану за формулою (р. 1 × 3 %); графа 4 не заповнюється (на папері — прочерк)

7

Заповнюється, якщо було порушено умови перебування на спрощеній системі. Сума доходу, зазначеного у рядках 2, 3, 4, оподатковується за подвійною ставкою.

Неплатники ПДВ у графі 4 зазначають суму єдиного податку, розраховану за формулою ((сума рядків 2, 3, 4 графи 4) × 10 %); графа 3 не заповнюється (на папері —  прочерк).

Платники ПДВ у графі 3 зазначають суму єдиного податку, розраховану за формулою ((сума рядків 2, 3, 4 графи 3) × 6 %); графа 4 не заповнюється (на папері —  прочерк)

8

У рядку 8 відповідної графи зазначається загальна сума єдиного податку за звітний період — сума рядків 6 і 7

9

Зазначається загальна сума єдиного податку, вказана у податковій декларації за попередній звітний період поточного року.

Наприклад, декларація подається за три квартали. У рядку 1 зазначається дохід, отриманий з початку року за всі три квартали, у рядку 6 — відповідна сума єдиного податку (р. 1 × ставку податку), у рядку 9 — сума єдиного податку, розрахована та сплачена за півріччя поточного року.

Рядок 9 заповнюється в деклараціях, що подаються за півріччя, три квартали та рік. У декларації за І квартал цей рядок не заповнюється (на папері —  прочерк).

10

Зазначається сума єдиного податку, яку потрібно сплатити в звітному періоді. Вона дорівнює різниці між сумою єдиного податку, нарахованого наростаючим підсумком з початку звітного року, і сумою єдиного податку, нарахованого в попередньому звітному періоді (рядок 8 – рядок 9 = сума єдиного податку до сплати)

Розділ IV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»

Заповнюється при самостійному виправленні виявлених помилок (табл. 7).

Таблиця 7

Номер рядка

Показники, що зазначаються

11

Зазначається сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється:

рядок 10 розділу ІІІ (якщо декларацію, що виправляється, подано за чинною формою);

рядок 9 розділу ІІ (у разі подання декларації, що виправляється, поданої за формою згідно з наказом № 1688, для тих, хто перебував на четвертій групі)

12

Зазначається правильна сума єдиного податку, яку потрібно було сплатити за підсумками періоду, що виправляється

13

Заповнюється у випадку, якщо виправлення помилки призвело до збільшення податкового зобов’язання з єдиного податку за період, що уточнюється (сума у рядку 12 більше ніж сума у рядку 11). Зазначається позитивне значення різниці між зазначеними рядками (р. 12 – р. 11).

Оскільки заповнення цього рядка означає, що була недоплата єдиного податку, потрібно заповнювати рядки 15 або 16

14

Заповнюється у випадку, якщо виправлення помилки призвело до зменшення податкового зобов’язання з єдиного податку за період, що уточнюється (рядок 11 більше ніж рядок 12). Зазначається позитивне значення різниці між цими рядками (р. 11 –  р.12)

15

Рядок заповнюється у разі надання «уточнюючої» декларації, не чекаючи на терміни подання чергової звітної декларації.

Зазначається сума штрафу на суму виявленої недоплати (р.13 × 3 %).

При заповненні рядка 15 рядок 16 не заповнюється (на папері —  прочерк)

16

Рядок заповнюється у разі уточнення податкових зобовзяань у складі чергової звітної декларації.

Зазначається сума штрафу на суму виявленої недоплати (р.13 × 5 %)

17

Заповнюється сума пені у разі, якщо зазначені показники у раніше поданій декларації призвели до збільшення податкового зобов’язання (тобто заповнено рядок 13).

Нарахування пені здійснюється згідно з п. 129.1.3 та абзацом другим п.129.4 ст. 129 Кодексу (у редакції, чинній з 01.01.2017 р.):

нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, яке уточнюється, за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожний такий день

Доповнення до декларації

Заповнюється у разі, якщо платник податків вважає, що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Податкового кодексу з такого податку чи збору.

За необхідності платник податків може подати разом з такою декларацією доповнення до неї, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі (п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу).

! Важливо
Сплатити єдиний податок потрібно протягом 10 днів після закінчення граничного терміну подання квартальної декларації.

Заповнення декларації платником четвертої групи

Форму декларації для платників четвертої групи також затверджено наказом № 578.

Разом із декларацією обов’язково подається Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі — Розрахунок).

Розрахунок складається за попередній податковий (звітний) рік та надається відповідно до пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу. Форму Розрахунку затверджено наказом № 772.

Усі документи надаються одним пакетом.

Загальна частина декларації

У вступній частині декларації зазначаємо — «Порядковий № за рік». Нумерувати потрібно всі декларації, у тому числі нові звітні і уточнюючі, починаючи з першої в звітному періоді.

Таблиця 8

Номер рядка

Відомості, що зазначаються

1

Заповнюємо «тип декларації». Позначка проставляється в одній із клітинок: звітна, нова звітна, уточнююча звітна.

Обов’язково заповнюється реквізит «за _____ рік».

«Починаючи з» заповнюємо у разі виникнення об’єкта оподаткування не з початку року.

«З урахуванням уточнень» заповнюється у разі уточнення платником податкових зобов’язань за минулі податкові періоди у складі звітної (нової звітної) декларації, а також при наданні уточнюючої звітної декларації

2 — 6

Інформацію щодо повного найменування, коду організаційно-правової форми господарювання, коду виду економічної діяльності, податкової адреси (місцезнаходження) платника заповнюємо відповідно до реєстраційних документів 

7

Зазначаємо найменування контролюючого органу за основним місцем обліку платника

8

Зазначаємо найменування контролюючого органу за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

9

Заповнюємо код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (код за КОАТУУ). Код має  відповідати коду за  КОАТУУ

 Розрахункова частина

При поданні загальної декларації кількість рядків 1.1 — 1.4, 2 може збільшуватися.

Кількість рядків залежить від кількості органів місцевого самоврядування (кількості кодів за КОАТУУ), на території яких розташовані земельні ділянки.

Кількість рядків також може бути збільшено у разі, якщо в межах одного КОАТУУ земельні ділянки мають різну нормативну грошову оцінку.

Рядки 4 — 10 не заповнюються.

Таблиця 9. Алгоритм заповнення звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларації

Номер рядка

Номер колонки

Порядок заповнення

Особливості заповнення. Примітки  

1.1

3

Зазначається площа всіх земельних ділянок із категорією «рілля» в межах  зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за КОАТУУ.

Якщо такі земельні ділянки мають однакову нормативно-грошову оцінку, інформація щодо них зазначається одним рядком.

 

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, інформація про них зазначається окремими рядками  (р.1.1 n)

 

Значення кол. 3 має відповідати значенню кол. 11  ряд. 1.1.0 додатка «Відомості про наявність земельних ділянок» (далі – Відомості), а також кол. 11 відповідного рядка 1.1.1 по земельній ділянці з відповідною нормативною грошовою оцінкою.

 

Примітка 1.

Інформація в розрізі кожної земельної ділянки наводиться у Відомостях. Сумарне значення показника по відповідній категорії земельних ділянок зазначається у розрахунковій частині декларації.

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, інформація про них у розрахунковій частині декларації зазначається окремими рядками

1.2

3

Зазначається площа всіх земельних ділянок із категорією «сіножаті» в межах зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за КОАТУУ.

Якщо такі земельні ділянки мають однакову нормативно-грошову оцінку, інформація щодо них зазначається одним рядком.

 

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, інформація про них зазначається окремими рядками (ряд. 1.2 n)

Значення кол. 3 має відповідати значенню кол. 11  ряд. 1.2.0 Відомостей, а також кол. 11 відповідного рядка 1.2.1 по земельній ділянці з відповідною нормативною грошовою оцінкою.

 

 Див. примітку 1

1.3

3

Зазначається площа всіх земельних ділянок із категорією «багаторічні насадження» в межах зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за КОАТУУ.

Якщо такі земельні ділянки мають однакову нормативно-грошову оцінку, інформація щодо них зазначається одним рядком.

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, інформація про них зазначається окремими рядками (р.1.3 n)

Значення кол. 3 має відповідати значенню кол. 11  ряд. 1.3.0 Відомостей, а також кол. 11 відповідного рядка 1.3.1 по земельній ділянці з відповідною нормативною грошовою оцінкою.

 

Див. примітку 1

1.4

3

Зазначається площа всіх земельних ділянок із категорією «пасовища» в межах зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за КОАТУУ.

Якщо такі земельні ділянки мають однакову нормативно-грошову оцінку, інформація щодо них зазначається одним рядком.

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, інформація про них зазначається окремими рядками (ряд. 1.4 n)

Значення кол. 3 має відповідати значенню кол. 11  ряд. 1.4.0 Відомостей, а також кол. 11 відповідного рядка 1.4.1 по земельній ділянці з відповідною нормативною грошовою оцінкою.

 

Див. примітку 1

2

3

Зазначається площа всіх земельних ділянок водного фонду в межах зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за КОАТУУ.

Якщо такі земельні ділянки мають однакову нормативно-грошову оцінку, інформація щодо них зазначається одним рядком.

 

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, інформація про них зазначається окремими рядками (ряд. 2 n)

Значення кол. 3 має відповідати значенню кол. 11  ряд. 2.0 Відомостей, а також кол. 11 відповідного рядка 2.1 по земельній ділянці з відповідною нормативною грошовою оцінкою.

 

Див. примітку 1

1.1 — 2

4

Зазначається нормативно-грошова оцінка відповідних категорій земельних ділянок

 

1.1 —  2

5

Зазначається ставка податку для відповідних категорій земельних ділянок

 

1.1 — 1.4, 2

 

При поданні звітної або уточнюючої декларації кількість рядків не збільшується,  якщо земельні ділянки мають однакову нормативно-грошову оцінку.  

Якщо є земельні ділянки, які мають нормативну грошову оцінку, відмінну від інших, кількість рядків може збільшуватися

 

1.1

6

Ряд. 1.1 кол. 3 × ряд. 1.1 кол. 4 × ряд. 1.1 кол. 5 : 100

Примітка 2.

У разі якщо декларація має тип «уточнююча» та/або заповнено реквізит «починаючи з» у рядку 1 загальної частини декларації, формула для розрахунку показника в цілому за рік не застосовується (оскільки у такому випадку елементи формули можуть мати різні значення  протягом року)

1.1

7 — 8

Ряд. 1.1 кол. 6 × 10 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітку 2

Примітка 3.

Частина формули «: (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)» застосовується у формулі для розрахунку показника у разі:

якщо у рядку 1 загальної частини декларації заповнено реквізит «починаючи з» і  тільки для кварталу, до якого належить місяць, зазначений у цьому реквізиті;

якщо протягом року змінились об’єкт оподаткування, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, ставка податку тощо.  Наприклад, 15 березня до об’єкта оподаткування додалася ще одна земельна ділянка. Для розрахунку квартальної суми податку по цій земельній ділянці використовується формула:

кількість календарних днів у кварталі = кількість днів у І кварталі = 31+28+31;

 

 

 

кількість календарних днів користування та/або володіння землею = (кількість днів у березні) – (кількість днів фактичного використання) = 31–15+1. 

Формула має бути такою:

ряд. 1.1  кол. 6 ×10 : 100 : (31+28+31) × (31 – 15 + 1)

1.1

9

Ряд. 1.1 кол. 6 × 50 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

1.1

10

Ряд.1.1 кол. 6 × 30 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

1.2

6

Ряд. 1.2 кол. 3 × ряд. 1.2  кол. 4 × ряд.1.2 кол. 5 : 100

Див. примітку 2

 

7 — 8

Ряд. 1.2 кол. 6 × 10 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

9

Ряд. 1.2 кол. 6 × 50 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

10

Ряд. 1.2. кол. 6 × 30 :100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

1.3

6

Ряд. 1.3  кол. 3 × ряд. 1.3 кол. 4 × ряд. 1.3 кол. 5 : 100

Див. примітку 2

 

7 — 8

Ряд. 1.3 кол. 6 × 10 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

9

Ряд. 1.3 кол. 6 × 50 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

10

Ряд. 1.3  кол. 6 × 30 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

1.4

6

Ряд. 1.4 кол. 3 × ряд. 1.4  кол. 4 × ряд. 1.4  кол. 5 : 100

Див. примітку 2

 

7 — 8

Ряд. 1.4  кол. 6 × 10 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

9

Ряд. 1.4 кол. 6 × 50 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

10

Ряд. 1.4 кол. 6 × 30 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

2

6

Ряд. 2  кол. 3 × ряд. 2  кол. 4 × ряд. 2 кол. 5 : 100

Див. примітку 2

 

7 — 8

Ряд. 2 кол. 6 × 10 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

9

Ряд. 2  кол. 6 × 50 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

 

10

Ряд. 2 кол. 6 × 30 : 100 : (кількість календарних днів у кварталі) × (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

Див. примітки 2 і 3

3

2

Зазначається рік, за який подається декларація

Повинен відповідати року, зазначеному в ряд. 1 загальної частини декларації

3

6

Ряд. 3 кол. 7 + ряд. 3 кол. 8 + ряд. 3 кол. 9 + ряд. 3 кол. 10

 

 

6 — 10

Значення колонок має дорівнювати сумі показників по вертикалі рядків з 1.1 по 1.4 та рядка 2

 

4

7 — 10

Зазначаються показники рядка 3 декларації, що вже подавалася раніше і потребує уточнення 

Примітка 4.  

Рядки 4  —  10 заповнюються у разі  уточнення податкових зобов’язань за минулі звітні періоди

5

7 — 10

 

Зазначається позитивна різниця між уточненими сумами та  нарахованими раніше податковими зобов’язаннями, за якими ще не настав термін сплати:

ряд. 3 кол. m – ряд. 4 кол. m, якщо значення ряд. 3 кол. m більше значення ряд. 4 кол. m

 

 

 

Див. примітку 4.

 

Примітка 5.

Формула не застосовується, якщо уточнення здійснюється у складі звітної (нової звітної) декларації. У такому разі у рядку 3 зазначається сума податку за поточний звітний період.

Формула застосовується у разі подання уточнюючої декларації.  У такому разі у рядку 3 зазначається нарахована сума податку, яку платник вважає правильною, у рядку 4 — сума, яку вже було задекларовано раніше

6

7 — 10

 

Зазначається від’ємна різниця між уточненими сумами та  нарахованими раніше податковими зобов’язаннями, за якими ще не настав термін сплати:

ряд. 4 кол. m – ряд. 3 кол. m, якщо значення ряд. 4 кол. m більше значення ряд. 3 кол. m

Див. примітки 4 і 5

7

7 — 10

Розмір заниження податкових зобов’язань. Зазначається різниця між нарахованими раніше та уточненими сумами податкових зобов’язань, за якими вже настав термін сплати

Див. примітку 4

8

7 — 10

Розмір завищення податкових зобов’язань.

Зазначається різниця між нарахованими раніше та уточненими сумами податкових зобов’язань, за якими вже настав термін сплати

Див. примітку 4

9

 

Розраховується сума штрафу:

ряд. 7 (сума кол. 7 по 10) × 3 % або × 5 %

 

Див. примітку 4.

Сума штрафу (ряд. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпунктів «а» або «б» п. 50.1 ст. 50  глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України:

ряд. 9 = ряд. 7 (сума кол. 7 — 10) × 3 %, якщо декларація має позначку «уточнююча»;

ряд. 9 = ряд. 7 (сума кол. 7 — 10) × 5 %, якщо декларація має позначку «звітна», «нова звітна»

10

 

Розраховується сума пені.

Сума пені нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені)

Нарахування пені здійснюється згідно з пп. 129.1.3 п. 129.1  та абзацом другим п. 129.4  ст. 129 Кодексу (у редакції, чинній з 01.01.2017 р.): нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, що уточнюється, за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, з розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки НБУ, чинної на кожний такий день

Додаток —  відомості про наявність земельних ділянок

Зазначається порядковий номер додатка у «Додаток №_». Наприклад, якщо інформація має великий обсяг і для зручності формування документа (файлу) та обробки інформації платник розбиває її на кілька частин, кожна з яких надається в окремих відомостях, то кожній відомості присвоюється номер, який зазначається у реквізиті.

Проставляється позначка напроти типу декларації, до якої надаються відомості.

Відомості заповнються в розрізі кожної земельної ділянки.

Рядки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 не заповнюються,  оскільки передбачають зазначення назви категорії земельних ділянок.

Інформація по земельних ділянках заноситься до відповідної категорії.

Наприклад, якщо земельна ділянка має категорію «рілля», то інформація щодо неї зазначається у рядку 1.1.1.

За необхідності кількість рядків може бути збільшено.

У колонках 3 — 5 міститься інформація щодо документів, які засвідчують право власності або користування земельними ділянками.

Має бути заповнено або колонки 3 — 4, або  колонку 5. Одночасне заповнення цих колонок не допускається.

У колонках 6, 7 зазначається інформація щодо державної реєстрації документів, які засвідчують право власності або користування земельними ділянками.

У колонці 8 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (за наявності). Якщо такого номера немає, колонку 8 можна не заповнювати.

У колонці 9 зазначається код регіону місця розташування відповідної земельної(их) ділянки(ок). Код має цифрове значення (два знаки) відповідно до загальноприйнятої в Україні кодифікації.

✎ Довідково
Інформацію про коди регіонів України розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України (minregion.gov.ua) в рубриці «Регіональний розвиток»/«Розвиток місцевого самоврядування» (категорія «Адміністративно-територіальний устрій України», підкатегорія «Адміністративно-територіальний устрій України  станом 01.01.2015 р.»).

У колонці 10 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. Код має відповідати коду, вказаному в рядку 9 загальної частини декларації.

У колонці 11 зазначається площа земельної ділянки.

У рядках 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 заповнюється лише колонка 11 — значення загальної площі земельних ділянок для відповідної категорії.

При заповненні відомостей необхідно користуватися Логічним та математичним контролем при заповненні Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (додаток до декларації).

Зверніть увагу!
Якщо в межах одного КОАТУУ земельні ділянки мають різну нормативну грошову оцінку, то кількість рядків має бути збільшено з метою відображення у розрахунковій частині декларації.

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Для наочності наведемо алгоритм заповнення Розрахунку у табл. 10.

Таблиця 10

Слід зауважити, що юридичні особи —  платники єдиного податку, які нараховують та виплачують заробітну плату найманим працівникам, мають утримувати та перераховувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Крім того, такі платники мають нараховувати та сплачувати єдиний внесок.

Єдиний внесок

Винятково Законом про ЄСВ визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить зазначеному Закону.

Платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (абзац перший п. 1 частини першої ст. 7 зазначеного Закону).

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством (пункти 1 та 4 частини другої ст. 6 цього Закону).

Єдиний внесок для всіх платників встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску (8,41 % для працюючих інвалідів). У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Отже, на заробітну плату найманих працівників підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на загальних підставах.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із Законом про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця (частина восьма ст. 9 зазначеного Закону).

Згідно з частиною 12 цієї статті єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Звітність

Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування та використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, зобов’язані подавати звіт за формою № Д4.

Загальні правила формування та подання цього звіту передбачено розділом ІІ Порядку № 435.

Звіт формується та подається до органів доходів і зборів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць (п. 1 розділу ІІІ Порядку № 435).

Відповідальність

Статтями 25 та 26 Закону про ЄСВ та ст. 1651 КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність за порушення законодавства про єдиний внесок.

Податок на доходи фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу, п. 163.1 ст. 163 якого визначено, що об’єктом оподаткування платника податку є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні (п. 162.1 ст. 162 зазначеного Кодексу).

Дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Основною підставою виникнення трудових правовідносин на території України є факт укладення трудового договору, яким відповідно до частини першої ст. 21 КЗпП є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Загальний порядок укладення трудового договору встановлено ст. 24 КЗпП, якою, зокрема, передбачено укладення такого договору, як правило, в письмовій формі.

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 цього Кодексу (18 %).

Військовий збір

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу.

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16¹ цього підрозділу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Таким чином, об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором є нарахована заробітна плата найманим працівникам підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування. При цьому податковий агент має виконати всі установлені Податковим кодексом функції.

Звітність за формою № 1ДФ

Особи, які згідно з Податковим кодексом мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі — форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Форма № 1ДФ подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Форма № 1ДФ заповнюється та подається податковими агентами відповідно до Порядку № 4.

Виправлення помилок, допущених у попередніх періодах у формі № 1ДФ, можливе шляхом подання уточнюючої форми. Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення строку її подання. При цьому така форма може подаватися як за звітний період, так і за по­передні періоди.

Отже, підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування та нараховують заробітну плату найманим працівникам, мають статус податкових агентів та зобов’язані крім нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб (18 %) та військового збору (1,5 %) також подавати податкову звітність відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність

Порушення

Розмір штрафу

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ

510 грн

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення

1 020 грн

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника*

25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету**

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів

50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

Дії, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше

75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

*Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену Податковим кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV цього Кодексу. Передбачені п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу.
**Нарахування пені розпочинається, зокрема, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу).