Оплата труда

У які строки слід відзвітувати про витрачені кошти

26.04.2017 / 13:47

Після завершення відрядження працівник зобов’язаний скласти та подати до бухгалтерії Звіт. Зауважимо, що для цього існують визначені Податковим кодексом строки (залежно від форми видачі авансу: готівкова чи безготівкова).

Подати Звіт потрібно до закінчення:

  • пятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відрядження (пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу) — якщо аванс видавався у готівковій формі;
  • третього банківського дня після завершення відрядження (пп. «а» пп. 170.9.3 цього пункту) — якщо кошти перераховувалися на платіжну картку і знімалися через банкомат;
  • 10 банківського дня після завершення відрядження (пп. «б» пп. 170.9.3 цього пункту) — якщо розрахунки здійснювалися у безготівковій формі. За наявності поважних причин роботодавець може цей строк продовжити до 20 банківських днів (до з’ясування питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Порушення строків подання звітів про використання коштів допускається тільки в разі хвороби підзвітної особи або в інших випадках, які документально підтверджено (п. 7.39 Положення № 637). В останньому випадку йдеться про важливі обставини, що виключають провину особи, перешкоджаючи їй вчасно скласти й подати Звіт.

Зазначимо, що у разі якщо працівник витрачав у відрядженні власні кошти без видачі йому авансу, Звіт теж потрібно подати у визначені законодавством строки. Щоправда у разі їх порушення штрафні санкції не загрожують, адже у такому випадку відсутній об’єкт для нарахування штрафних санкцій (надміру витрачені кошти, не повернені в установлені строки).

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок роботодавця, який видав грошові кошти, до або під час подання зазначеного звіту (пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу). Тобто фактично граничні строки повернення надміру витрачених грошових коштів, отриманих працівником на відрядження, збігаються зі строками подання Звіту.

Якщо ж працівник у відрядженні витратив власні кошти, то відшкодувати їх госпрозрахункові підприємства зобов’язані у строки, визначені Положенням про службові відрядження. Якщо цей документ розроблювався на основі Інструкції № 59, то в ньому визначено строк — до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником відповідного Звіту.

Якщо строки звітування порушено, то і підприємству і самому працівнику загрожують штрафні санкції. Про них дізнаєтеся з табл. 3.

Таблиця 3

Вид порушення

Розмір санкції

(залежно від валюти авансу)

гривні

інвалюта

До працівника

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження, і не повернені працівником у строки, визначені Податковим кодексом (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 та п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу)

18 % ПДФО (суми надміру витрачених у відрядженні коштів, збільшеної на коефіцієнт, визначений п. 164.5 ст. 164 Кодексу*).

1,5 % військового збору (база оподаткування не збільшується на коефіцієнт, визначений п. 164.5 ст. 164 Кодексу**).

Неповернення в установлений термін авансу, виданого в інвалюті (абзац «е» ст. 1 Закону № 217)

Трикратний розмір іноземної валюти, перерахований у нацвалюту України за обмінним курсом Нацбанку України на день виявлення завданих збитків

До підприємства

Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки (абзац п’ятий ст. 1 Указу № 436)

25 % від виданих під звіт і неповернених сум

Видача готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів (абзац п’ятий ст. 1 Указу № 436)

*При ставці ПДФО 18 % коефіцієнт становить 1,219512.
**Лист № 5002/6/99-99-13-02-03-15.