Оплата труда

Коригування середньої зарплати

26.04.2017 / 13:55

Якщо в розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігалася середня заробітна плата (тобто під час відрядження), відбулося підвищення тарифних ставок (посадових окладів) згідно із законодавством чи положеннями комплексного договору, то відповідно до п. 10 Порядку № 100 необхідно коригувати таку середню заробітну плату. Для цього зарплата (у тому числі премії та інші виплати, які враховувалися при обчисленні середньої зарплати за проміжок часу до підвищення) коригується на коефіцієнт підвищення посадових окладів (тарифних ставок).

На госпрозрахункових підприємствах коригування проводиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Однак це не означає, що коригування проводити не потрібно взагалі. Потрібно, але виходячи зі своїх можливостей (лист № 696/13/84-08).

Зауважимо, що підприємці-роботодавці теж зобов’язані проводити коригування середньої заробітної плати, якщо в розрахунковому періоді у працівника відбулося підвищення окладу (лист № 1491/13/8416). Розглянемо на прикладі, як відбувається таке коригування.

Приклад

З 17 січня працівника направили у відрядження до м. Одеси на три робочі дні. Розрахунковий період для нього буде загальний — листопад та грудень 2016 р. Оклад працівника у 2016 р. становив 2 000 грн. З 1 січня 2017 р. йому збільшено оклад на 1 200 грн для забезпечення мінімального рівня заробітної плати. Тож посадовий оклад працівника у січні 2017 р. дорівнював 3 200 грн.

Коефіцієнт підвищення окладу становить 1,6 (3 200 грн : : 2 000 грн). Проте виходячи з рівня фінансових можливостей підприємства коефіцієнт зменшено до 1,2 (це рішення погод­жено з трудовим колективом). Зауважимо, що коефіцієнти коригування розраховують для кожного працівника окремо за кожним випадком підвищення окладу.

Якщо в розрахунковому періоді або періоді, протягом якого за працівником зберігалася середня заробітна плата, на підприємстві відбулося підвищення тарифних ставок (окладів) лише окремій категорії працівників, коригування середньої заробітної плати не здійснюється.

Таблиця 2

Розрахунковий період

Розмір посадового окладу, грн

Визначений на підприємстві коефіцієнт підвищення

Розмір посадового окладу з урахуванням коефіцієнта

Листопад 2016 р.

2 000,00

1,2

2 400,00

Грудень 2016 р.

2 000,00

1,2

2 400,00

Усього

4 000,00

 

4 800,00

Виходячи із зазначених даних розрахуємо середньоденну зарплату (розмір посадового окладу беремо з урахуванням коефіцієнта підвищення): 4 800 грн : 44 р. дн. = 109,09 грн.

Денна зарплата у січні становить 160 грн (3 200 грн :  20 р. дн.).

Тож, навіть враховуючи коефіцієнт підвищення, середня заробітна плата менша за денну в січні. Відповідно відрядження необхідно оплачувати виходячи із розрахованої денної заробітної плати.