Другие налоги

Зміни в реєстрації платників ПДВ

22.05.2017 / 19:16

З 12.05.2017 р. набрав чинності наказ № 368, яким затверджено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом № 1130 (далі — Положення № 1130). Розглянемо, що саме змінилося.

Положення № 1130 приведено у відповідність із пп. 4 п. 2 розділу XIX Податкового кодексу, згідно з яким з 01.01.2017 р. втратила чинність ст. 209 цього Кодексу, що регламентувала спецрежим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства і встановлювала порядок реєстрації сільгосппідприємств як суб’єк­тів спецрежиму оподаткування ПДВ.

Контролюючими органами, в яких перебували на обліку сільгосппідприємства, які станом на 01.01.2017 р. були зареєстровані як суб’єкти спецрежиму оподаткування, прийнято рішення за формою № 6-РРС і здійснено заходи щодо внесення до реєстру платників ПДВ записів про зняття таких підприємств з реєстрації як суб’єктів, що застосовували такий режим, і переведення на загальні умови оподаткування ПДВ починаючи з 01.01.2017 р.

Таким чином, сільгосппідприємства, які станом на 01.01.2017 р. були зареєстровані як суб’єкти спецрежиму оподаткування, є платниками ПДВ на загальних підставах починаючи з 01.01.2017 р.

Відповідно наказом № 368 виключено з Положення № 1130 заяву за формою № 1-РС, а з журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ і витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ВР виключено графи (частини), що містили дані реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

При цьому реєстр суб’єктів спеціального режиму оподаткування, в якому містяться дані про реєстрацію сільгосппідприємств, що до 01.01.2017 р. застосовували такий режим відповідно до ст. 209 Податкового кодексу, залишається складовою частиною реєстру платників ПДВ.

З Положення № 1130 виключено процедури включення/виключення до/із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, за винятком норм, згідно з якими контролюючий орган приймає рішення про виключення сільгосппідприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, якщо за результатами документальної невиїзної перевірки, планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення питомої ваги вартості несільськогосподарських товарів/послуг протягом 12 послідовних звітних податкових періодів, що передують 01.01.2017 р. Тобто підприємство, яке вже виключено з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та вважається платником ПДВ на загальних підставах з 01.01.2017 р., після прийняття та обробки нового рішення за формою № 6-РРС вважатиметься платником ПДВ на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення.

ДФС, як і до набрання чинності наказом № 368, оприлюднює на своєму офіційному веб-порталі такі дані з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування:

  • перелік видів діяльності сільгосппідприємства, на які поширювалась дія спецрежиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (із зазначенням дати внесення запису про такі види діяльності)
  • дату реєстрації суб’єктом спецрежиму оподаткування
  • дату виключення з реєстру
  • дату, з якої сільгосппідприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 368 — наказ Мінфіну України від 17.03.2017 р. № 368 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Наказ № 1130 — наказ Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130