Таможенное дело

Оподаткування імпорту медвиробів

22.05.2017 / 20:28

У разі ввезення товарів на митну територію України відповідно до п. 1 ст. 289 Митного кодексу виникає обов’язок зі сплати митних платежів. Такий обов’язок настає з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України. Про особливості оподаткування митними платежами імпорту медичних виробів та обладнання читайте у цій статті.

Мито

При ввезенні медичних виробів на митну територію України у митному режимі імпорту (випуск для вільного обігу) ввізне мито нараховується та сплачується відповідно до статей 272 та 277, а також частини першої ст. 286 Митного кодексу при дотриманні умов та обмежень, установлених главою 13 цього Кодексу. Ставки ввізного мита встановлено Митним тарифом України і застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ст. 280 зазначеного Кодексу.

Водночас відповідно до п. 13 частини першої ст. 282 Митного кодексу при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткуванням ввізним митом фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелік яких затверджено постановою № 1568.

ПДВ

Відповідно до пп. «в» п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу встановлено ставку ПДВ у розмірі 7 % бази оподаткування за операціями з:

  • постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
  • постачання на митній території України та ввезення на її митну територію лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 %, затверджено постановою № 410 (далі — Перелік). Зазначений Перелік містить інформацію щодо найменування медичних виробів та коди згідно з УКТ ЗЕД, за якими класифікуються такі медичні вироби. При цьому окремі медичні вироби, коди УКТ ЗЕД яких в Переліку містять позначку «*», повин­ні мати відповідне маркування.

Таким чином, операції платників податку із ввезення на митну територію України медичних виробів, які класифікуються за відповідними кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД та включені до Переліку і мають відповідне маркування (у разі необхідності), підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 %. При цьому застосування ставки ПДВ при здійсненні таких операцій безпосередньо залежить від того, включено медичний виріб до цього Переліку чи ні.

Операції платників податку з постачання на митній території України та ввезення на її митну територію медичних виробів, які не включено до Переліку, оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, тобто за ставкою 20 %.

Слід зауважити, що згідно з пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання:

  • технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки;
  • товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Перелік технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, операції з постачання і послуги з ремонту та доставки яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджено постановою № 79.

Крім того, згідно з п. 38 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до 31.03.2019 р., від оподаткування ПДВ звільняються:

  • операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;
  • операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;
  • операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Зауважимо, що звільнення від оподаткування ПДВ, передбачене п. 38 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначено Законом про публічні закупівлі. Такі договори мають бути укладені на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до законодавства.

До спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, віднесено: спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародну асоціацію забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівську Агенцію Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій (п. 24 частини першої ст. 1 Закону про публічні закупівлі).

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, затверджено постановою № 787.

Особливості ввезення, постачання та цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування ПДВ, які закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, визначено Порядком № 1153.

Відповідно до положень цього Порядку Мінохорони здоров’я України видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

Зазначена довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою Мінохорони здоров’я України та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки залишається в цьому закладі, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається митниці ДФС під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів, другий — залишається в імпортера.

У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до Мінохорони здоров’я України для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що таке Міністерство невідкладно інформує митницю ДФС.

Враховуючи зазначене, слід звернути увагу, що згідно із класифікатором документів та класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затверджених наказом № 1011, при митному оформленні лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, у митних деклараціях мають наводитися:

  • відомості про довідку, що підтверджує ввезення таких товарів на митну територію України за кодом документа «8037»;
  • код звільнення від сплати ПДВ «169».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс —Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про пуб­лічні закупівлі — Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі». Закон № 1770 — Закон України від 01.06.2000 р. № 1770-III  «Про радіочастотний ресурс України». Закон № 39/95 — Закон України від 08.02.95 р. № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Закон № 549 — Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Закон № 2735 — Закон України від 02.12.2010 р. № 2735-VI  «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Закон № 124 — Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Постанова № 79 — постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України». Постанова № 86 — постанова Кабінету Міністрів від 28.01.2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання». Постанова № 410 — постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 р. № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків». Постанова № 436 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України». Постанова № 787 — постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2015 р. № 787 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі». Постанова № 1031 — постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України». Постанова № 1184 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Постанова № 1403 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1403 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції». Постанова № 1568 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні». Порядок № 1153 — Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. № 1153. Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Технічний регламент № 679 — Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. № 679. Лист № 8493-1.2/5.2/17-15 — лист Держлікслужби від 22.06.2015 р. № 8493-1.2/5.2/17-15 «Щодо надання переліку продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів»