Социальное страхование

Пенсії держслужбовцям

22.05.2017 / 21:39

Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється за нормами Закону про пенсійне страхування. Однак Прикінцевими положеннями Закону про держслужбу передбачено певні особливості пенсійного забезпечення державних службовців, про які йтиметься у цій статті. 

Згідно з п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу втратив чинність Закон № 3723, крім ст. 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цих положень.

Пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу надано право державним службовцям за певних умов на призначення їм пенсії за віком відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

Слід зазначити, що пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, а також пенсії за віком особам, які не мають права на призначення пенсії відповідно до цієї статті, призначаються за нормами Закону про пенсійне страхування.

Також Закон про держслужбу не передбачає проведення перерахунку раніше призначених пенсій.

Визначення стажу

Слід зауважити, що ст. 25 Закону № 3723 визначено сім категорій посад державних службовців, залежно від яких встановлено ранги державних службовців.

Якщо цією статтею не визначено певний державний орган, посади в якому віднесено до відповідних категорій посад державної служби, при визначенні права особи на пенсію державного службовця слід керуватись нормативно-правовими актами (постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України), якими в подальшому було віднесено такий орган та посади до посад державної служби.

При визначенні права особи на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу слід за записами трудової книжки (в деяких випадках з додаванням інших документів) проаналізувати відповідність посади, яку вона обіймає, посадам, визначеним у ст. 25 Закону № 3723 та актах Кабінету Міністрів України.

Основним критерієм, за яким визначається можливість зарахування того чи іншого періоду роботи особи на посаді державного службовця до стажу, який дає право на призначення пенсії згідно зі ст. 37 Закону № 3723, є встановлення за посадою, яку вона обіймає, відповідного рангу.

У разі якщо до трудової книжки помилково не внесено запис про присвоєння особі рангу, встановити такий факт можна шляхом перевірки первинних документів бухгалтерського обліку (особові рахунки, відомості про нарахування заробітної плати), на підставі яких можна підтвердити факт нарахування особі доплати за ранг. Факт встановлення особі рангу також можна підтвердити на підставі наказу по установі, яким такий ранг встановлено.

Пунктом 4 Порядку № 229 передбачено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої ст. 46 Закону про держслужбу, якою визначено посади, робота на яких зараховується до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Таким чином, ст. 46 Закону про держслужбу та Порядок № 229 не застосовуються при визначенні стажу, який дає право на пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

Пенсійний вік

Відповідно до ст. 37 Закону № 3723 пенсії особам, які з урахуванням вимог, визначених в пунктах 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу, мають право на їх призначення, призначаються за умови досягнення пенсійного віку для чоловіків — 62 роки, для жінок — віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та за наявності страхового стажу: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30.

Розмір пенсії

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 % суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок.

Зарахування зарплати

Під час визначення зарплати для обчислення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 посадовий оклад та надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби).

Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) враховуються за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби поспіль перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 01.05.2016 р. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 кален­дарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.

У разі коли на дату звернення за пен­сією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 01.05.2016 р., середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 01.05.2016 р. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні.

Для державних службовців, які звернулись за призначенням пенсії у травні 2016 р., а також для осіб, які не працювали починаючи з 01.05.2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як повний місяць.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їх бажанням розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатись у середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

Приклади

 1. 02.03.2017 р. за призначенням пенсії звернулась жінка. Згідно із записами у трудовій книжці особа працювала у період з 20.04.2001 р. по 01.03.2017 р. на посаді, яка дає право на призначення пенсії державного службовця. До заяви надано довідку про заробітну плату станом на 02.03.2017 р., згідно з якою посадовий оклад становить 5 900 грн, надбавка за ранг — 200 грн та надбавка за вислугу років — 2 655 грн (45 % від посадового окладу). При цьому в серпні 2016 р. їй було виплачено матеріальну допомогу в розмірі 4 500 грн.Під час визначення заробітної плати для обчислення пенсії на день звернення за призначенням пенсії буде враховано: посадовий оклад — 5 900 грн, надбавка за ранг — 200 грн, надбавка за вислугу років — 2 655 грн. Крім цього, буде враховано матеріальну допомогу на оздоровлення в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, а саме: 4 500 грн : 12 = 375 грн.Оскільки виплати, крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, враховуються починаючи з 01.05.2016 р., то матеріальна допомога буде визначена шляхом ділення на 8 та врахована в сумі 375 грн (4 500 грн : 12 × 8 : 8).Сума зарплати для обчислення пенсії становить 9 130 грн (5 900 грн + 200 грн + 2 655 грн + 375 грн).Відповідно розмір пенсії становитиме 5 478 грн (9 130 грн × 60 %).
 2. У березні поточного року жінка звернулась за призначенням пенсії державного службовця. Згідно із записами у трудовій книжці вона у період з 28.02.93 р. по 22.05.2016 р. працювала на посаді начальника відділу міністерства, тобто має понад 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.Враховуючи те, що особа має понад 20 років роботи на посаді державного службовця та на момент звернення за призначенням пенсії не працює на посаді державної служби, розмір виплат, крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, може бути визначено за її бажанням:
  ∙ у середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, тобто за лютий 2017 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі; або
  ∙ за травень 2016 р. як за повний місяць.
 3. Ž25.02.2017 р. чоловік звернувся за призначенням пенсії державного службовця. Згідно із записами у трудовій книжці на момент набрання чинності Законом про держслужбу він працював на посаді державної служби та має 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби. 23.02.2017 р. він звільнився з посади державної служби. Для призначення пенсії надав довідку про розмір посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, а також довідку про розмір інших виплат, а саме: надбавка за високі досягнення в праці та премія за період з 01.05.2016 р. по лютий 2017 р. При цьому чоловік виявив бажання під час визначення заробітної плати для обчислення пенсії врахувати надбавку за високі досягнення в праці та премію за лютий 2017 р. Пунктом 4 постанови № 622 визначено, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються до заробітної плати для обчислення пенсії, визначається саме за період роботи на посаді державної служби поспіль перед зверненням за призначенням пенсії. Враховуючи те, що таке звернення надійшло у лютому 2017 р., надбавку за високі досягнення в праці та премію буде враховано по січень 2017 р. включно. Зазначені виплати могли б бути враховані до зарплати для розрахунку пенсії у випадку, якби чоловік за призначенням пенсії державного службовця звернувся у березні 2017 р.
 4. 28.02.2017 р. чоловік звернувся за призначенням пенсії державного службовця як особа, яка має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, та досягла пенсійного віку 15.12.2016 р. На посаді державної служби він працював до 31.01.2017 р. Для призначення пенсії було надано довідку, в якій зазначено посадовий оклад — 3 963 грн, надбавку за ранг — 400 грн, надбавку за вислугу років — 1 981,50 грн, а також довідку про інші виплати, в якій зазначено суму премії в липні 2016 р. — 1 585,20 грн та серпні 2016 р. — 1 981,50 грн. Оскільки премії враховуються за період починаючи з 01.05.2016 р., то їх сума визначається шляхом ділення на кількість місяців (в цьому випадку в період з травня 2016 р. по січень 2017 р.) і становитиме 396,30 грн (3 566,70 грн : 9).
  Визначимо заробітну плату для розрахунку пенсії:
  3 963 грн + 400 грн + 1 981,50 грн + 396,30 грн = 6 740,80 грн
  Розмір пенсії становитиме 4 044,48 грн (6 740,80 грн × 60 %).
  При цьому в строки, передбачені ст. 45 Закону про пенсійне страхування, особі буде призначено пенсію за віком відповідно до цього Закону. Проте якщо особа працювала на посаді державної служби по 31.01.2017 р., право на її виплату вона набула з 01.02.2017 р.
  Пенсія відповідно до ст. 37 Закону № 3723 призначатиметься з дати звернення за її призначенням.
 5. 09.04.2017 р. жінка звернулась за призначенням пенсії державного службовця. Стаж роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, становить 16 років 18 днів. Пенсійного віку вона досягла 17.03.2017 р., звільнилась з державної служби 31.03.2016 р. Для призначення пенсії було надано довідку, в якій зазначено посадовий оклад — 4 300 грн, надбавку за ранг — 400 грн, надбавку за вислугу років — 2 256 грн, а також довідку про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), в якій зазначено премію за серпень — грудень 2016 р. по 1 765 грн щомісяця, премію за січень — лютий 2017 р. по 2 134 грн щомісяця та матеріальну допомогу на оздоровлення в листопаді 2016 р.  — 4 563 грн та березні 2017 р. — 4 765 грн.
  Визначимо зарплату для розрахунку пенсії, врахувавши: посадовий оклад — 4 300 грн, надбавку за ранг — 400 грн, надбавку за вислугу років — 2 256 грн, премію — 1 190,27 грн ((1 765 грн × 5) + (2 134 грн × 2) : : 11), матеріальну допомогу — 384, 84 грн ((4 563 грн : 12 × 8) + (4 765 грн : 12 × 3) : 11). Усього: 8 531,11 грн. Розмір пенсії становитиме 5 118,67 грн.
  При цьому в строки, передбачені ст. 45 Закону про пенсійне страхування, особі буде призначено пенсію за віком відповідно до цього Закону. Проте якщо особа працювала на посаді державної служби по 31.03.2017 р., право на її виплату вона набула з 01.04.2017 р. Пенсія відповідно до ст. 37 Закону № 3723 призначатиметься з дати звернення за її призначенням.

Обмеження у виплаті

Варто зазначити, що пенсія відповідно до ст. 37 Закону № 3723 призначається незалежно від факту роботи, в тому числі на державній службі.

Форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії державного службовця затверджено Постановою № 1 (набрала чинності з 24.03.2017 р.):  

 • про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років)
 • про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією)
 • про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менше як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не обіймає посади державної служби

Проте слід враховувати порядок виплати пенсій, чинний до 31.12.2017 р., згідно з яким особам, що обіймають посади державної служби, визначені Законом про держслужбу, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697 та № 2453, пенсії не виплачуються.

Зазначений порядок не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551, та осіб, на яких поширюються норми Закону № 203.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону № 3723 (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Отже, особі, яка має посвідчення, зокрема, ветерана військової служби та працює на посаді державної служби, пенсія виплачується в повному обсязі, а в період роботи на іншій посаді (наприклад інженера) пенсія такій особі, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили праце­здатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Слід зазначити, що вищенаведені обмеження щодо виплати пенсії не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, призначених особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військово­службовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.

Підтвердження факту військової служби або роботи на посадах в зазначених вище органах здійснюється на підставі довідок (витягів з наказів) про роботу (службу).

Для підтвердження участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою також до органів Пенсійного фонду України мають бути надані документи, що підтверджують зазначені факти.

Слід зауважити, що у період до 31.12.2017 р. максимальний розмір пенсії, зокрема, державного службовця (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 203 — Закон України від 24.03.98 р. № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист». Закон № 1697 — Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру». Закон № 2453 — Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».  Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу». Постанова № 1 — постанова правління Пенсійного фонду України від 17.01.2017 р. № 1-3 . «Про форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям». Постанова № 622 — постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 622 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб». Порядок № 229 — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229