Социальное страхование

Відшкодування лікарняних

29.05.2017 / 17:47

Роботодавець за рахунок власних коштів оплатив працівнику всі дні тимчасової непрацездатності. Чи може він розраховувати на відшкодування від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

Органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат, є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Відповідно до частини другої ст. 22 Закону про соціальне страхування допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності.

Фінансування страхувальників-роботодавців для надання найманим працівникам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду здійснюється робочими органами Фонду відповідно до Порядку № 26.

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених ст. 31 Закону про соціальне страхування, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення № 25 приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.

Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у будь-якому банку.

Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, страхувальник зобо­в’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені ст. 32 Закону про соціальне страхування.

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку, можуть бути використані страхувальником винятково на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Виплату страхувальниками-роботодавцями матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок власних коштів із подальшим відшкодуванням (погашенням цих витрат) Фондом чинним законодавством не передбачено.

Слід зазначити, що у разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів і сплачують штраф у розмірі 50 % такої суми.

За використання страхових коштів, зарахованих на окремий рахунок, не за призначенням посадові особи страхувальника несуть адміністративну відповідальність, передбачену ст. 1655 КпАП.