Рентная плата

Правильно зазначаємо коди водних об’єктів

29.05.2017 / 18:01

Плата за спеціальне використання води є однією зі складових рентної плати (далі — рентна плата). Платники рентної плати, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі), та використовують воду для потреб рибництва, відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати (далі — декларація). Як правильно зазначати коди водних об’єктів при складанні звітності, розглянемо детальніше.

Визначаємо коди

Форму декларації, яку платники рентної плати подають щокварталу, затверджено наказом № 719.

До додатка 16 до декларації наказом № 927 внесено зміни, зокрема, в частині зміни Кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води згідно з розділом ІХ Податкового кодексу (далі — додаток 16), а також додатка 5 до декларації — Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (далі — Розрахунок), яким передбачено обчислення та декларування сум податкових зобов’язань з рентної плати за кожним типом водного об’єкта окремо.

У рядку 4 Розрахунку платники рентної плати, які є первинними водокористувачами, зазначають інформацію щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування, зокрема, дату видачі та термін дії. Платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, рядок 4 Розрахунку не заповнюють.

Заповнення рядка 6 Розрахунку платниками рентної плати здійснюється із застосуванням кодів водних об’єктів, визначених відповідно до додатка 16.

При цьому при декларуванні податкових зобов’язань з рентної плати для кожного типу водного об’єкта, зазначеного у рядку 6 Розрахунку, відповідно до додатка 16 складається окремий Розрахунок.

Сплата податкових зобов’язань з рентної плати здійснюється за кодами бюджетної класифікації, до яких належать водні об’єкти, які використовуються платниками рентної плати до відповідних бюджетів, визначених згідно з наказом № 11

Коди водних об’єктів   

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води з водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«1.1.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«1.1.3» —    для підземних водних об’єктів

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води з водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесені до водних об’єктів місцевого значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«1.2.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«1.2.3» —    для підземних водних об’єктів

Платники рентної плати, які видобувають та/або споживають обсяги води зі змішаних джерел водопостачання, що формуються (наповнюються) як з поверхневих, так і підземних водних об’єктів, які згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, керуючись п. 255.10 ст. 255 Податкового кодексу, складають стільки розрахунків до декларації, скільки водних об’єктів входять до складу таких змішаних джерел, із зазначенням у рядку 6 кодів:

«1.1.2» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, величина якої визначається у технічній документації первинного водокористувача

«1.1.4» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, величина якої визначається у технічній документації первинного водокористувача

Для аналогічного випадку у разі використання платниками води зі змішаних джерел водопостачання, які формуюються (наповнюються) як з поверхневих, так і підземних водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесені до водних об’єктів місцевого значення, у рядку 6 Розрахунку зазначаються коди:

«1.2.2» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка поверхневих водних об’єктів, з води яких формуються змішані джерела водопостачання місцевого значення

«1.2.4» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка підземних водних об’єктів, з води яких формуються змішані джерела водопостачання місцевого значення

Платники, які використовують воду загальнодержавного значення, яка входить до складу напоїв, у рядку 6 Розрахунку зазначають код водного об’єкта:

«2.1.1» —    у разі використання води виключно з поверхневих водних об’єктів

«2.1.2» —    у разі використання води з поверхневих водних об’єктів, з яких формуються змішані джерела водопостачання

«2.1.3» —    у разі використання води виключно з підземних водних об’єктів;

«2.1.4» —    у разі використання води з підземних водних об’єктів, з яких формуються змішані джерела водопостачання

Для аналогічного випадку у разі використання водокористувачами води, яка входить до складу напоїв, з водних об’єктів місцевого значення застосовуються коди водних об’єктів:

«2.2.1» —    для поверхневих водних об’єктів;

«2.2.3» —    для підземних водних об’єктів;

«2.2.2» —    для поверхневих водних об’єктів, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

«2.2.4» —    для підземних водних об’єктів, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

Платники, які використовують воду для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання для охолодження конденсату (п. 255.6 ст. 255 розділу ІХ Податкового кодексу), у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«3.1.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«3.2.1» —    для підземних водних об’єктів

Платники, які відповідно до пп. 14.1.59 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальні послуги (далі — житлово-комунальні підприємства), використовують обсяги води з водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«4.1.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«4.1.3» —    для підземних водних об’єктів

У разі використання такими платниками обсягів води з водних об’єктів, які згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів місцевого значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«4.2.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«4.2.3» —    для підземних водних об’єктів

У разі споживання житлово-комунальними підприємствами обсягів води, а також проведення ними господарської діяльності з транспортування та/або постачання обсягів води зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, такі платники складають стільки Розрахунків до декларації, скільки водних об’єктів входять до складу таких змішаних джерел, із зазначенням у рядку 6 кодів:

«4.1.2» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, величина якої визначається у технічній документації первинного водокористувача

«4.1.4» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, величина якої визначається у технічній документації первинного водокористувача

Для аналогічного випадку у разі використання такими платниками води зі змішаних джерел водопостачання, які формуюються (наповнюються) як з поверхневих, так і підземних водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесені до водних об’єктів місцевого значення, у рядку 6 Розрахунку зазначаються коди:

«4.2.2» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка поверхневих водних об’єктів, з води яких формуються змішані джерела водопостачання місцевого значення

«4.2.4» —    у частині обсягів води, що визначаються як частка підземних водних об’єктів, з води яких формуються змішані джерела водопостачання місцевого значення

Платники, які використовують воду для потреб рибництва, яка необхідна для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (пп. 255.5.5 п. 255.5 ст. 255 розділу ІХ Податкового кодексу) та згідно із законодавством віднесена до водних об’єктів загальнодержавного значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«5.1.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«5.1.2» —    для підземних водних об’єктів

Для аналогічного випадку у разі використання платниками обсягів води для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів, які згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів місцевого значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«5.2.1» —    для поверхневих водних об’єктів

«5.2.2» —    для підземних водних об’єктів

Платники, які відповідно до пп. 255.5.7 п. 255.5 ст. 255 розділу ІХ Податкового кодексу використовують кар’єрні, шахтні, дренажні води, у рядку 6 Розрахунку зазначають коди:

«6.1.1» —    за водні об’єкти загальнодержавного значення

«6.1.2» —  за водні об’єкти місцевого значення

Приклад заповнення декларації

Підприємство при здійсненні господарської діяльності у сфері роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД 47.11) у І кварталі 2017 р. отримало від комунального підприємства «Харківводоканал» з централізованого водопостачання 523 м3 води.

Комунальним підприємством «Харківводоканал» поінформовано, що водні ресурси, з яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення для цілей центрального водопостачання м. Харкова у 2017 р., визначаються у такому відсотковому співвідношенні: підземні води — 1,58 %, басейн річки Сіверський Донець — 76,48 %, басейн річки Дніпро (канал Дніпро — Донбас) — 21,94 %. Таким чином, підприємство за звітний (податковий) період складає декларацію та три розрахунки (додатки 5) до неї.

Заповнення Розрахунку 1
У рядку 6 зазначається визначений відповідно до додатку 16 до декларації код водного об’єкта «1.1.4» — підземні водні об’єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення.

У рядках 8 та 8.1 зазначається обчислений з урахуванням розміру частки підземних вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання об’єкт оподаткування у розмірі: 523 × 0,0158 = 8,26 м3.

У рядку 9 зазначається ставка рентної плати за спеціальне використання підземної води у Харківській області (пп. 255.5.2 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу) — 74,67.

У рядках 11 (податкове зобов’язання з початку року) та 13 (податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал) зазначається сума податкового зобов’язання, яка становить: 8,26 × 74,67 : 100 = 6,17 грн.

Зразок 1

 

Порядковий № Податкової декларації1 

1

  Розрахунок2 №1 
з рентної плати за спеціальне використання води

х

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1 

звітний:

квартал

1

 

2

0

1

7

року

                           

 

6

код водного об’єкта 9

1

1

4

рядок

показник

величина 10

7

установлений річний ліміт використання води11

 

8

об’єкт оподаткування з початку року12 (р. 8.1 + р. 8.2)

8,26

8.1

в межах установленого річного ліміту13:

8,26

8.2

понад установлений річний ліміт14:

 

9

ставка рентної плати15:

74,67

10

коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати15:

10.1

відповідно до пункту 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.2

відповідно до пункту 255.7 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.3

відповідно до підпункту 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.4

відповідно до підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

 

11

податкове зобов’язання з початку року

((р. 8.1. × р. 9) + (р. 8.2 × р. 9) × р. 10.4) × (р. 10.1 або р. 10.2 або  р. 10.3) / V16 

6,17

12

податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період17

(р. 11 додатка 5 за попередній період) 

0,00

13

податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал (р. 11 – р. 12)

6,17

Заповнення Розрахунку 2
У рядку 6 зазначається визначений відповідно до додатку 16 до декларації код водного об’єкта «1.1.2» — поверхневі водні об’єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення.

У рядках 8 та 8.1 зазначається обчислений з урахуванням розміру частки поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод зі змішаних джерел водопостачання об’єкт оподаткування у розмірі: 523 × 0,7648 = 399,99 м3.

У рядку 9 зазначається ставка рентної плати за спеціальне використання поверхневої води з басейну річки Сіверський Донець (пп. 255.5.1 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу) — 97,13.

У рядках 11 (податкове зобов’язання з початку року) та 13 (податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал) зазначається сума податкового зобов’язання, яка становить: 399,99 × 97,13 : 100 = 388,51 грн.

Зразок 2

 

Порядковий № Податкової декларації1 

1

 Розрахунок2 №2
з рентної плати за спеціальне використання води

х

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1 

звітний:

квартал

1

 

2

0

1

7

року

                           

 

6

код водного об’єкта 9

1

1

2

рядок

показник

величина 10

7

установлений річний ліміт використання води11

 

8

об’єкт оподаткування з початку року12 (р. 8.1 + р. 8.2)

399,99

8.1

в межах установленого річного ліміту13:

399,99

8.2

понад установлений річний ліміт14:

 

9

ставка рентної плати15:

97,13

10

коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати15:

10.1

відповідно до пункту 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.2

відповідно до пункту 255.7 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.3

відповідно до підпункту 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.4

відповідно до підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

 

11

податкове зобов’язання з початку року

((р. 8.1. × р. 9) + (р. 8.2 × р. 9) × р. 10.4) × (р. 10.1 або р. 10.2 або  р. 10.3) / V16 

388,51

12

податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період17

(р. 11 додатка 5 за попередній період) 

0,00

13

податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал (р. 11 – р. 12)

388,51

Заповнення Розрахунку 3

У рядку 6 зазначається визначений відповідно до додатку 16 до декларації код водного об’єкта «1.1.2» — поверхневі водні об’єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення.

У рядках 8 та 8.1 зазначається обчислений з урахуванням розміру частки поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод зі змішаних джерел водопостачання об’єкт оподаткування у розмірі: 523 × 0, 2194 = 114,75 м3.

У рядку 9 зазначається ставка рентної плати за спеціальне використання поверхневої води з басейну річки Дніпро (канал Дніпро — Донбас) (пп. 255.5.1 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу) — 47,37.

У рядках 11 (податкове зобов’язання з початку року) та 13 (податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал) зазначається сума податкового зобов’язання, яка становить: 114,75 × 47,37 : 100 = 54,36 грн. 

Зразок 3

 

Порядковий № Податкової декларації1 

1

 Розрахунок2 №3
з рентної плати за спеціальне використання води

х

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1 

звітний:

квартал

1

 

2

0

1

7

року

                           

 

6

код водного об’єкта 9

1

1

2

рядок

показник

величина 10

7

установлений річний ліміт використання води11

 

8

об’єкт оподаткування з початку року12 (р. 8.1 + р. 8.2)

114,75

8.1

в межах установленого річного ліміту13:

114,75

8.2

понад установлений річний ліміт14:

 

9

ставка рентної плати15:

47,37

10

коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати15:

10.1

відповідно до пункту 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.2

відповідно до пункту 255.7 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.3

відповідно до підпункту 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

 

10.4

відповідно до підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

 

11

податкове зобов’язання з початку року

((р. 8.1. × р. 9) + (р. 8.2 × р. 9) × р. 10.4) × (р. 10.1 або р. 10.2 або  р. 10.3) / V16 

54,36

12

податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період17

(р. 11 додатка 5 за попередній період) 

0,00

13

податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал (р. 11 – р. 12)

54,36

Таким чином, податкове зобов’язання з рентної плати за І квартал 2017 р. декларується підприємством у рядках 4 та 4.4 декларації (зразок 4), яке становить: 

6,17 + 388,51 + 54,36 = 449,04 грн.

Зразок 4

Податкова декларація з рентної плати1

 

Порядковий2 № 

 

Копія3

 

Х

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

                 

 

Податковий період4:

1.1

звітний:

1.1.1

квартал

1

 

2

0

1

7

року

1.1.2

місяць

 

 

 

2

0

 

 

року

                     

  

з/п

Показник

Величина11

1

2

3

4

Податкове зобов’язання з рентної плати за звітний період, усього

449,04

у тому числі за:

 

 

 

4.4

спеціальне використання води
(сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6 та рядків 10 додатків 7)

449,04

4.4.1

різниця
(сума різниці між рядками  14.1 та  14.2 додатків 5, різниці між рядками  10.1 та  10.2 додатків 6 та різниці між рядками 11.1 та 11.2 додатків 7)

 

4.4.2

сума штрафу
(сума рядків 16 додатків 5, рядків 12 додатків 6 та рядків 13 додатків 7)

 

 

 

 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 11 — наказ Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію». Наказ № 719 — наказ Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати». Наказ № 927 — наказ Мінфіну України від 07.11.2016 р. № 927 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з рентної плати»