Таможенное дело

Імпорт рибного борошна

29.05.2017 / 18:45

Рибне борошно визнано однією із найбільш ефективних білкових кормових добавок та активно використовується сільгоспвиробниками у тваринництві і птахівництві. Розглянемо, як здійснюється його митне оформлення із застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема в якій товарній категорії класифікується зазначений товар та які документи необхідні при його ввезенні на митну територію України.

Класифікація рибного борошна

Класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється відповідно до УКТ ЗЕД, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України і затверджена Законом № 584, основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, приміток до розділів і груп та характеристик товарів, які є визначальними для їх класифікації.

Для забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, побудовані на основі Пояснень до ГС версії 2012 р. і затверджені наказом № 401.

Код товару «рибне борошно» згідно з УКТ ЗЕД визначається на підставі інформації про спосіб його отримання та придатність для споживання. Так, придатне для харчування рибне борошно відповідно до вимог УКТ ЗЕД класифікується у товарній підкатегорії 0305 10 00 00, а не придатне для споживання — у товарній підкатегорії 2301 20 00 00.

Обмеження при ввезенні на митну територію України

Статтею 319 Митного кодексу встановлено, що товари, які переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

Слід зазначити, що митний контроль та митне оформлення товарів завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару державних видів контролю.

Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено постановою № 1031.

Згідно з цим переліком при ввезенні в Україну (крім транзиту) придатне для харчування рибне борошно за товарною підкатегорією 0305 10 00 00 підлягає ветеринарно-санітарному та санітарно-епідеміологічному контролю.

Як зазначено у роз’ясненні, наданому в листі № 23931/7/99-99-18-03-01-17, митне оформлення харчових продуктів, які підлягають одночасно ветеринарно-санітарному та санітарно-епідеміологічному контролю, може бути завершено за наявності:

  • ветеринарного свідоцтва форми № 2 (зазначається в графі 44 митної декларації за кодом документа 5053), яке видається спеціалістами структурних підрозділів регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті після проведення ветеринарно-санітарної експертизи у державній лабораторії ветеринарної медицини за місцем одержання вантажу в порядку, затвердженому постановою № 857;
  • відбитків номерної гербової печатки інспекторів регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті на товаросупровідних документах (зазначається в графі 44 митної декларації за кодом документа 5508).

Крім того, відповідно до пп. 5 п. 2 постанови № 1031 товари груп 1 — 97 згідно з УКТ ЗЕД (крім електроенергії — код товару згідно з УКТ ЗЕД 2716 00 00 00 та товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом) підлягають радіологічному контролю. Інформація про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (для товарів і транспортних засобів, що не підлягають екологічному контролю) (наявність на товаросупровідних документах відбитка штампа «Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено») зазначається у графі 44 митної декларації за кодом 5504.

При застосуванні Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою № 364, інформація про позитивні результати державних видів контролю у графі 44 митної декларації відображається за кодом документа 5509 для всіх видів контролю. При цьому як відомості про документ використовується ідентифікатор справи, згенерований інформаційною системою та переданий декларанту в автоматичному режимі (лист № 14345/7/99-99-24-02-02-17).

Отже, митне оформлення такого товару, як рибне борошно, може бути  завершено за умови наявності відбитків штампів посадових осіб контролюючих органів на товаро­супровідних документах про позитивні результати здійснення відповідних видів контролю або наявності інформації про їх проведення в інформаційних ресурсах органів доходів і зборів у разі взаємодії цих органів, державних контролюючих органів та підприємств за принципом «єдиного вікна».

Документи, необхідні при ввезенні на митну територію України

Законодавчі засади здійснення зовнішньо­економічної діяльності в Україні визначено Законом про ЗЕД.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності керуються серед іншого принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає, зокрема, у праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, прямо не заборонених чинними законами України.

Відповідно до положень ст. 4 Митного кодексу митне оформлення – це виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення; випуск товарів — надання органом доходів і зборів права на користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення, відповідно до заявленої мети.

Згідно зі ст. 74 вищезазначеного Кодексу імпорт (випуск для вільного обігу) — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Частиною третьою ст. 75 Митного кодексу встановлено, що для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

  • подати митниці ДФС, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари
  • сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту
  • виконати встановлені згідно із законом вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до частини першої ст. 248 Митного кодексу митне оформлення розпочинається з моменту подання митниці декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який згідно із законодавством її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання митницею від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до закону її замінює.

Завершується митне оформлення протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митниці товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з Митним кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335  цього Кодексу.

Перевищення зазначеного строку на час виконання відповідних формальностей допускається винятково у випадках, передбачених частиною другою ст. 255 Кодексу.

Згідно з частиною першою ст. 257 Митного кодексу декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних вiдомостей про товари, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

Подати митну декларацію до митниці, яка здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, слід протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу (частина перша ст. 263 Митного кодексу).

Митну декларацію та інші документи можна подати в електронному вигляді або на паперових носіях (частина друга ст. 264 Кодексу). Митна декларація на паперовому носії має супроводжуватися її електронною копією.

Разом з митною декларацією митниці надаються рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Митним кодексом, — декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені частиною третьою ст. 335 Кодексу (зокрема, про документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт); транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, тощо),  зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою в установленому порядку в митній декларації.

На вимогу митниці декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати митниці оригінали вищезазначених документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено надання оригіналів.

Облік осіб, які здійснюють операції з товарами, ведеться відповідно до положень ст. 455 Митного кодексу та наказу № 552.

Також слід зазначити: ст. 259 Митного кодексу передбачено, що до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України, подається попередня митна декларація або інший документ, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до ст. 94 цього Ко­дексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон про ЗЕД — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть». Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України». Постанова № 364 — постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю». Постанова № 857 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів». Постанова № 1031 — постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України». Наказ № 552 — наказ Мінфіну України від 15.06.2015 р. № 552 «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами». Наказ № 401  — наказ ДФС України від 09.06.2015 р. № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності». Лист № 14345/7/99-99-24-02-02-17 — лист ДФС України від 21.04.2016 р. № 14345/7/99-99-24-02-02-17 «Щодо перевірки результатів проведення державних видів контролю, які засвідчуються відбитками печаток». Лист № 23931/7/99-99-18-03-01-17 — лист ДФС України від 14.07.2016 р. № 23931/7/99-99-18-03-01-17 «Про питання контролю харчових продуктів при ввезенні на митну територію України»