ЕСВ

Частина II. Як знятися з обліку

30.05.2017 / 17:29

Юрособи та підрозділи

Порядок зняття з обліку в контролюючих органах юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) як платників єдиного внеску визначено ст. 5 Закону про ЄСВ і пунктами 1 — 7 розділу IV Порядку № 1162.

Процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з припиненням платника єдиного внеску контролюючим органом розпочинаються та проводяться у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

 • відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
 • відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про припинення відокремленого підрозділу;
 • судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.

Контролюючий орган при отриманні одного із зазначених документів (відомостей) вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей контролюючий орган проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Платник здійснює остаточні розрахунки на основі акта перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.

Контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, якщо:

 • до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом було надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску;
 • у платника єдиного внеску виникла заборгованість зі сплати єдиного внеску до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

У разі наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску відомості за формою № 11-ЄСВ разом із додатком надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.

Контролюючий орган знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку після надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску контролюючим органом передаються до державного реєстратора.

У разі отримання від державного реєстратора відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган протягом 30 календарних днів з дати надходження таких відомостей надсилає державному реєстратору відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ.

Контролюючий орган здійснює зняття з обліку платника єдиного внеску після внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

ФОП

Порядок зняття з обліку фізичних осіб — підприємців — платників єдиного внеску визначено ст. 5 Закону про ЄСВ і п. 8 розділу IV Порядку № 1162.

Процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Керівник контролюючого органу після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей приймає рішення про проведення чи непроведення позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Зверніть увагу!
Фізична особа — підприємець — платник єдиного внеску знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску. Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку фізичної особи — підприємця — платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.

Зверніть увагу, що після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення АТО, вищезазначені процедури та дії можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

Як отримати довідку про зняття з обліку

Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, здійснюється відповідно до частини першої ст. 5 Закону про ЄСВ і розділу V Порядку № 1162.

До таких платників відносяться:

 • дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації);
 • військові частини;
 • інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, судові експерти та арбітражні керуючі).

У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ і копії таких документів:

 • розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;
 • розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;
 • розпорядчого документа про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи.

Також фізична особа знімається з обліку за наявності довідки про смерть фізичної особи — платника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.

Контролюючий орган повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку у разі отримання від нього заяви.

Відповідні органи Пенсійного фонду України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом 10 календарних днів з дня отримання інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному контролюючому органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за формою № 8-СК.

Контролюючий орган, отримавши заяву за формою № 7-ЄСВ, проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з контролюючим органом.

При цьому у разі ненадання органами Пенсійного фонду України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування довідок за формою № 8-СК у строк або у разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, контролюючий орган складає довідку про стан розрахунків за платежами до контролюючого органу, Пенсійного фонду України та фондів загально­обов’язкового державного соціального страхування за формою № 9-ЄСВ, яку надсилає (видає) платнику єдиного внеску чи уповноваженій особі платника.

Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролюючий орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Датою зняття з обліку зазначених осіб є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ.