Другие налоги

Особливості сумісництва у пенсіонера

12.06.2017 / 15:21

Сумісництво незалежної професійної та підприємницької діяльностей завжди викликає чимало запитань. А якщо така особа є ще й пенсіонером, то запитань стає значно більше.
Розглянемо, як стати на облік у контролюючому органі та пройти державну реєстрацію фізичній особі — пенсіонеру як підприємцю на загальній системі оподаткування, обліку та звітності, при тому, що така особа вже стоїть на обліку як «незалежник» та провадить незалежну адвокатську діяльність.
Також з’ясуємо, які умови оподаткування доходів та сплати єдиного внеску, ведення обліку та подання звітності у такому випадку.

Як стати на облік

Порядок та умови взяття на облік та зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і при цьому зареєстровані як фізичні особи — підприємці, затверджено наказом № 1588 (далі — Порядок № 1588), згідно з п. 1.3 якого взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.

Взяття на облік фізичної особи — підприємця здійснюється контролюючим органом на підставі відомостей про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, які надходять з Єдиного державного реєстру (п. 6.1 Порядку № 1588).

Таке взяття провадиться у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі за формою № 7-ОПП (п. 6.4 зазначеного Порядку).

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець і при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Облік доходів і витрат

Фізична особа — підприємець, яка одночасно провадить незалежну адвокатську діяльність, веде окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності, та здійснює окремо розрахунки з бюджетом.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, визначено ст. 178 Податкового кодексу.

На сьогодні передбачено кілька способів оподаткування доходів, одержаних фізичними особами від здійснення підприємницької діяльності, кожен з яких має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат та порядок подання звітності.

Оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Кодексу.

Отже, якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, то ­така особа зобов’язана вести Книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом № 481 (далі — Порядок № 481), в якій відображає отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року зазначена особа подає одну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строки, передбачені для фізичних осіб — підприємців (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), за формою, затвердженою наказом № 859.

При заповненні податкової декларації поряд із доходами від незалежної професійної та підприємницької діяльності фізична особа відображає інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

При цьому фізична особа самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір і сплачує до бюджету у строки, передбачені п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації.

Як сплачувати ЄСВ

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Крім того, згідно з п. 5 частини першої вищезазначеної статті платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську діяльність, та отримують дохід від цієї діяльності.

Базу нарахування єдиного внеску для зазначених категорій платників установлено ст. 7 Закону про ЄСВ.

При цьому Законом № 1774 внесено зміни до Закону про ЄСВ, які набрали чинності з 01.01.2017 р. Зокрема, у першому реченні абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 слова «має право самостійно» замінено словом «зобов’я­заний».

Тобто якщо платником єдиного внеску — фізичною особою — підприємцем (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не отримано дохід (прибуток) у звітному році чи окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 зазначеного Закону).

Згідно з нормами частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для встановленої категорії платників єдиного внеску передбачено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 зазначеного Закону).

Крім того, відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ (у редакції Закону № 1774) фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільняються від сплати за себе єдиного внеску.

Отже, з 01.01.2017 р. фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком та отримують відповідно до закону пенсію. Водночас для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, таке звільнення не передбачено. Нарахування єдиного внеску такі особи здійснюють на загальних підставах.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1774 — Закон України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Порядок № 481 — Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588