Таможенное дело

Підтвердження походження товару

12.06.2017 / 16:33

З метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України можуть застосовуватися особливі види мита. При цьому визначення країни походження товарів для тарифного регулювання має вирішальне значення. Розглянемо, які підтвердні документи про походження товарів слід надавати суб’єктам ЗЕД у разі ввезення на митну територію України товарів, на які встановлено заходи захисту українського товаровиробника, в рамках угод про вільну торгівлю, укладених Україною з державами ЄС, ЄАВТ та Чорногорією.

Визначення країни походження товару здійснюється з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також для забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі (частина перша ст. 36 Митного кодексу).

Відповідно до частини третьої ст. 44 цього Кодексу сертифікат про походження товару надається обов’язково на товари, щодо ввезення яких в Україну застосовуються заходи, вжиті органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в межах повноважень, визначених Законом про ЗЕД і законами України № 330, № 331 та № 332.

Якщо країну походження товарів, щодо яких застосовуються особливі види мита (антидемпінгове, компенсаційне або спеціальне), неможливо достовірно встановити, то відповідно до п. 3 ст. 48 Митного кодексу такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати особливих видів мита.

Відповідно до умов багатьох рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі імпорт на митну територію України товару без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою відповідного мита. Перелік товарів, на які законодавством установлено заходи захисту національного товаровиробника, і необхідне документальне підтвердження їх походження додається.

Водночас документальне підтвердження походження товарів визначено протоколами про правила визначення походження товарів, які є невід’ємною частиною угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄС, ЄАВТ та Чорногорією.

Зокрема, до документів, що підтверджують походження товарів правилами походження, віднесено:

  • сертифікат з перевезення товару EUR.1; або
  • декларацію інвойс, складену експортером на інвойсі, накладній чи будь-якому іншому комерційному документі, який описує відповідні товари з достатньою для їх ідентифікації деталізацією.

Довідково
Декларація інвойс видається експортером на інвойсі, накладній чи будь-якому іншому комерційному документі, який описує відповідні товари з достатньою для їх ідентифікації деталізацією. Декларації інвойс можуть оформлюватися: уповноваженим експортером* або будь-яким експортером для будь-якої партії товарів походженням з країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, повна вартість яких не перевищує 6 000 євро.
_____________
* Уповноважений експортер здійснює часті відправлення товарів, митні органи надають уповноваженому експортеру митний номер авторизації, який повинен відображатися в декларації інвойс.

Згідно з частиною третьою ст. 1 Митного кодексу у разі якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

Таким чином, походження товарів, до яких законодавством України застосовано заходи захисту національного товаровиробника, може бути визначено на підставі одного з вищезазначених документів про походження товарів, установлених угодами про вільну торгівлю, укладеними Україною з державами ЄС, ЄАВТ та Чорногорією.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ. Закон про ЗЕД — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». Закон № 330 — Закон України від 22.12.98 р. № 330-XIV  «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту». Закон № 331 — Закон України від 22.12.98 р. № 331-XIV  «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту». Закон № 332 — Закон України від 22.12.98 р. № 332-XIV  «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»