ЕСВ

Повторна реєстрація

19.06.2017 / 12:43

Фізичною особою — підприємцем було припинено підприємницьку діяльність, однак через деякий час вона повторно зареєструвалася. З’ясуємо, коли і в якому розмрі сплачувати ЄСВ такій особі, які звіти необхідно подавати.
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

ФОП — «спрощенець»

Базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, ця сума не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст. 24 Закону про пенсійне страхування, пропор­ційно до сплаченого єдиного внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

ФОП — «загальник»

У разі якщо фізична особа — підприємець обрала загальну систему оподаткування, то базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від її діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Згідно з пунктами 1 та 4 частини другої ст. 6 цього Закону платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку в порядку та строки, визначені законодавством.

Категорія ФОП

Сума ЄСВ

Мінімальний страховий внесок

Строк сплати

за місяць, грн

за квартал, грн

за рік,

грн

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування

Мінімальний страховий внесок (22 % мінімальної зарплати)

704,00

2 112,00

8 448,00

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня 2018 р.)

Платники єдиного податку першої групи

0,5 мінімального страхового внеску (3 200 грн × 22 % × 0,5)

352,00

1 056,00

4 224,00

ФОП, які обрали загальну систему оподаткування

Мінімальний страховий внесок (22 % мінімальної зарплати)

704,00

Мають право на сплату авансових платежів

8 448,00

Остаточний розрахунок за календарний рік, до 10 лютого наступного року

МАКСИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄСВ:

з 01.01.2017 р. — 40 000 грн

з 01.05.2017 р. — 42 100 грн

з 01.12.2017 р. — 44 050 грн

МАКСИМАЛЬНА СУМА ЄСВ:

з 01.01.2017 р. — 8 800 грн

з 01.05.2017 р. — 9 262 грн

з 01.12.2017 р. — 9 691 грн

Якщо діяльність припиняється

Фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма ст. 4 Закону про держреєстрацію).

Загальні правила подання звітності визначено Порядком № 435.

Відповідно до п. 8 розділу III цього Порядку у разі припинення діяльності, зокрема, фізичної особи — підприємця така особа зобов’язана подати сама за себе звіт за формою № Д5 із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення поперед­нього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Відповідно до частини четвертої ст. 6 Закону про ЄСВ у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем.

Обов’язки при повторній реєстрації

Порядок взяття на облік фізичних осіб — підприємців передбачено розділом II Порядку № 1162.

У разі повторної реєстрації у платника єдиного внеску виникають обов’язки відповідно до частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ.

Отже, у разі припинення підприємницької діяльності та повторної реєстрації протягом року необхідно буде подати два звіти за формою № Д5:

  • «ліквідаційний» — до дня державної реєстрації припинення. Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою — підприємцем у звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дня подання звіту включно;
  • «початковий» — у законодавчо визначений термін.

Відповідно до абзацу третього частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ терміни сплати єдиного внеску:

  • для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, — до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;
  • для фізичних осіб — підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, — до 10 лютого наступного року.

Водночас:

  • у разі припинення підприємницької діяльності єдиний внесок сплачується за період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності у розмірі не менше мінімального страхового внеску;
  • при повторній реєстрації підприємницької діяльності — у законодавчо встановлений термін.

Категорія ФОП

Звітний період

Звітність

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування

Календарний рік, до 10 лютого наступного за звітним роком

Форма № Д5 (річна)

Платники єдиного податку першої групи

ФОП, які обрали загальну систему оподаткування

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162