ЕСВ

Сплата ЄСВ фермерами

26.06.2017 / 14:18

Фермерське господарство реєструється як юридична особа або фізична особа — підприємець. Що є умовою створення такого господарства, хто може бути його головою, як сплачується ЄСВ таким господарством у статусі юридичної особи або фізичної особи — підприємця, дізнайтеся далі.

Умова створення

У частині другій ст. 2 Закону про ЄСВ передбачено, що винятково цим Законом визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на такі відносини лише у випадках, передбачених зазначеним Законом, або в частині, що не суперечить йому (п. 1 ст. 2 Закону про ЄСВ).

У преамбулі до Закону № 973 передбачено, що законом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України, є саме цей Закон.

Порядок утворення, діяльності юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців регламентується, зокрема, Господарським та Цивільним кодексами.

Отже, фермерське господарство — це юридична особа або фізична особа — підприємець зі статусом сімейного фермерського господарства.

Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, так і без статусу юридичної особи, має статус сімейного фермерського господарства за умови, що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є винятково члени однієї сім’ї або члени сім’ї фізичної особи — підприємця відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу (частина п’ята ст. 1 Закону № 973).

Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї — це є умовою створення такого господарства (абзац третій частини п’ятої ст. 1 вищезазначеного Закону).

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена у Статуті особа (частина перша ст. 4 Закону № 973).

Довідково
Статус сімейного фермерського господарства має те господарство, в якому використовується праця винятково членів однієї сім’ї.

Хто може сплачувати добровільно

Частиною першою ст. 10 Закону про ЄСВ визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

З 01.01.2016 р. платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є, зокрема, члени фермерського господарства.

Зазначені особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності).

Вичерпний перелік членів фермерського господарства визначено частиною третьою ст. 3 Закону № 973, відповідно до якого до членів сім’ї та родичів голови фермерського господарства належать дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма зазначеними вище членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

У Законі № 973 розрізняють поняття «голова фермерського господарства» та «члени фермерського господарства», які регламентуються різними статтями цього Закону.

Отже, члени сім’ї голови фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа, реалізують своє право на зарахування страхового стажу шляхом добровільної сплати єдиного внеску відповідно до ст. 10 Закону про ЄСВ, при цьому голова не має права на добровільну сплату єдиного внеску.

Якщо статус — ФОП

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою — підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства (частина перша ст. 81 Закону № 973).

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, зареєстрований як фізична особа — підприємець і визначений договором про створення сімейного фермерського господарства (частина третя цієї статті).

Водночас відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску.

Базу нарахування єдиного внеску для таких осіб визначено у ст. 7 цього Закону.

Фізична особа — підприємець (голова фермерського господарства) є для себе одночасно страхувальником і застрахованою особою, а отже, має обов’язок щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Члени сім’ї такої фізичної особи — підприємця реалізують своє право на зарахування страхового стажу шляхом добровільної сплати єдиного внеску відповідно до ст. 10 Закону про ЄСВ.

Якщо статус — юридична особа

Порядок утворення, діяльності та управління юридичної особи регламентується, зокрема, Господарським та Цивільним кодексами.

Головою фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа, є член відповідної сім’ї.

Статтею 3 КЗпП установлено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Особливості праці, зокрема, членів фермерських господарств визначаються законодавством та їх статутами.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (абзац перший п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. КЗпП — Кодекс законічві про працю України від 10.12.71 р. Сімейний кодекс  — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.№ 2947-III. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон № 973 — Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство»