Бухучет

Як формується бухгалтерська служба

10.07.2017 / 10:38

Найпоширеніша форма організації бухгалтерського обліку — введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Зауважимо, що законодавством не передбачено такої форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві як введення до штату підприємства посади головного бухгалтера без створення бухгалтерської служби. Введення до штатного розпису підприємства посади головного бухгалтера можливе у разі створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектору тощо).

Отже, посада головного бухгалтера на підприємстві не є обов’язковою. Водночас якщо в штаті підприємства лише один бухгалтер, то об’єм його обов’язків близький до тих, які покладаються на головного бухгалтера.

У разі коли обсяги діяльності зростають і один бухгалтер не спроможний виконати весь об’єм бухгалтерської роботи, то на підприємстві створюють бухгалтерську службу, яку очолює головний бухгалтер.

Рекомендації щодо розрахунку нормативної чисельності працюючих, зайнятих бухгалтерським обліком, викладено у Міжгалузевих нормативах № 269. Проте цей документ розкриває науково-розрахунковий підхід до визначення оптимальної чисельності працівників, занятих бухгалтерським обліком, а практична діяльність вносить свої корективи до їх обчислення.

Завдання і функціональні обов’язки бухгалтерської служби підприємства та повноваження головного бухгалтера визначаються Положенням про бухгалтерську службу. Бюджетні установи при його розробленні керуються нормами постанови № 59, яка затверджує типове положення. Госпрозрахункові підприємства визначають зміст такого положення виходячи зі специфіки роботи бухгалтерської служби. Наведемо його зразок.