Бухучет

Оформлюємо трудові відносини

10.07.2017 / 11:06

Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Відповідно до частини третьої ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення контролюючих органів про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному постановою № 413.

У разі якщо працівник приймається на роботу за наказом незалежно від наявності підписаного сторонами трудового договору у вигляді окремого документа, трудовий договір як угода мiж сторонами існує в будь-якому разі. Водночас КЗпП не передбачає обов’язковості укладання трудового договору як окремого документа з усiма працівниками. Обов’язок щодо укладення письмових трудових договорів у вигляді окремого документа виникає в роботодавця лише у випадках, передбачених частиною першою ст. 24 КЗпП.

Додаткових умов щодо оформлення трудових відносин з бухгалтером (головним бухгалтером) не передбачено, тому при їх оформленні слід керуватися загальними нормами трудового законодавства.

Слід зазначити, що у разі виконання працівником робіт, що належать до різних посад, трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою, яку визнано основною. Основною вважається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами.