Бухучет

Е-декларація: хто подає

10.07.2017 / 13:06

Нагадаємо, що відповідно до ст. 1 Закону № 1700 суб’єктами антикорупційного декларування є особи, зазначені у п. 1, підпунктах «а» та «в» п. 2, пунктах 4 та 5 частини першої ст. 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону. У числі суб’єктів декларування — посадові особи юридичних осіб публічного права.

Державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств є суб’єктами декларування, на яких поширюється дія розділу V Закону № 1700 (з урахуванням особливостей, визначених частиною п’ятою ст. 45 цього Закону).

Водночас у роз’ясненні № 3 Нацагенство з питань запобігання корупції зауважує, що під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. При цьому такі обов’язки мають бути покладено на постійній основі.

При визначенні посадових осіб державних чи комунальних підприємств слід враховувати також положення Господарського кодексу. Згідно з частиною третьою ст. 65 цього Кодексу керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнано й інших осіб.

Враховуючи зазначене, суб’єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, інші посадові особи, передбачені його статутом, а також працівники, які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Такий висновок узгоджується з роз’ясненням Нац­агентства з питань запобігання корупції, розміщеному на його офіційному сайті.

Нагадаємо, що така е-декларація подається щороку до 1 квітня шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Нацагентства за минулий рік.