Бухучет

Використана література

10.07.2017 / 14:21

Конституція України — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.012003 р. № 436-IV

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ

Кримінальний кодекс — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №  2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Закон № 852 — Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис»

Закон № 1533 — Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Закон № 1700 — Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ «Про запобігання корупції»

Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу»

Закон № 4312 — Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників»

Постанова № 5 — постанова Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»

Постанова № 9 — постанова Пленуму Верховного суду України від 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»

Постанова № 59 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 «Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»

Постанова № 413 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

Постанова № 645 — постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них»

Постанова № 695 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

МСБО 41 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство», виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879

Положення про професійне навчання — Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказами Мінпраці України та Міносвіти України від 26.03.2001 р. № 127/151

Перелік № 447 — Перелік посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24

Інструкція № 233 — Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затверджена наказом ДПС України від 10.04.2008 р. № 233

Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492

Міжгалузеві нормативи № 269 — Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінпраці України від 26.09.2003 р. № 269

Роз’яснення № 3 — Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 р. № 3

Лист № 31-08410-07-29/3418 — лист Мінфіну України від 13.02.2012 р. № 31-08410-07-29/3418 «Щодо вимог до наявності у бухгалтера сертифіката з міжнародних стандартів фінансової звітності та проходження навчання для його отримання»

Лист № 12/13/116-12 — лист Мінсоцполітики України від 13.01.2012 р. № 12/13/116-12 «Щодо надання роз’яснення з питання, що відноситься до компетенції Міністерства фінансів України»

Лист № 6508/105-0-2-17/7 — Лист Мінюсту України від 23.02.2017 р. № 6508/105-0-2-17/7 «Щодо відповідальності бухгалтера за шкоду, заподіяну підприємству»

Довідник № 336 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336