Рентная плата

Використання лісових ресурсів

31.07.2017 / 16:14

За спецвикористання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, сплачується рентна плата, але у цій статті зупинимося на використанні корисних властивостей лісів і здійсненні оподаткування за таке спецвикористання.

Чи сплачують фізичні особи

Об’єктом лісових відносин є лісовий фонд України та окремі лісові ділянки.

Суб’єктами лісових відносин визначено органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадян, які діють відповідно до Конституції та законів України.

Лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства (ст. 47 Лісового кодексу).

До лісових ресурсів, зокрема, належать корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що використовуються для задоволення суспільних потреб.

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального та спеціального використання.

Так, у порядку загального використання корисних властивостей лісів громадяни мають право вільно, безоплатно та без видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів перебувати у лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника — у лісах приватної власності, збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо (ст. 66 Лісового кодексу).

У порядку спеціального використання корисних властивостей лісів їх використання  здійснюється лісокористувачами, власниками лісів, зокрема, для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт (ст. 67 Лісового кодексу).

Використання лісових ділянок для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей здійснюється з метою забезпечення масового відпочинку та оздоровлення громадян.

Масовий відпочинок та оздоровлення включає організацію:                              

 • дозвілля на існуючих туристичних базах, кемпінгах, базах відпочинку, 
 • у дитячих та спортивних таборах, стаціонарних та пересувних (наметових) оздоровчих таборах, інших аналогічних об’єктах, що використовуються для відпочинку
 • проведення культурно-оздоровчих заходів 
 • (оглядів, конкурсів, вистав, гулянь)
 • прогулянок у лісі, відпочинку біля води
 • прогулянок верхи на конях, на велосипедах
 • проведення екскурсій
 • профілактики захворювань і лікування громадян (п. 4.1 наказу № 502)

Як отримати лісовий квиток

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом (лісовим квитком), що видається безоплатно.

Лісовий квиток видається власником лісів або постійним лісо­користувачем щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань (у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду — за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями) для:

 • заготівлі другорядних лісових матеріалів;
 • здійснення побічних лісових користувань;
 • використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування (п. 8 постанова № 761).

Хто повинен платити

Використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним. Порядок сплати рентної плати за їх використання встановлено ст. 256 розділу ІХ Податкового кодексу.

Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі — рентна плата) є лісокористувачі, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами (п. 256.1 ст. 256 Кодексу).

Об’єктом оподаткування рентною платою є, зокрема, використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт, а також побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства) (підпункти 256.2.4 — 256.2.5 п. 256.2 ст. 256 Податкового кодексу).

Ставки рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів встановлюються Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами (п. 256.10 ст. 256 Кодексу).

Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

Сплачується рентна плата лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної у спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів «а» і «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу.

Кому не потрібно звітувати

Щокварталу платники рентної плати складають податкову декларацію з рентної плати, форма якої затверджена наказом № 719, та подають за місцезнаходженням лісової ділянки, за винятком:

 • лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:
 • фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
 • лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;
 • лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини (пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Лісовий кодекс — Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. № 3852-ХІI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 761 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів». Наказ № 502 — наказ Мінагрополітики України від 14.08.2012 р. № 502 «Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів». Наказ № 719 — наказ Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати»