Таможенное дело

Якщо декларація інвойс не в євро

07.08.2017 / 14:57

Для того щоб скористатися преференціями на митній території України в рамках Угоди про асоціацію між  Україною та ЄС, товари повинні мати походження з країн — учасниць Угоди. Підтвердити походження товарів можна, зокрема, за допомогою декларації інвойс. Проте використання цього документа будь-яким експортером має певні обмеження за максимальною вартістю товару — до 6 000 євро. А як бути у разі якщо в декларації інвойс вартість партії товару зазначено у валюті, відмінній від євро або національних валют країн — членів ЄС?

Статтею 22 Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода) встановлено вимоги до складення експортером декларації інвойс, зазначеної в ст. 16 (1) (b) цього Протоколу, зокрема декларацію інвойс може бути складено:

(a) затвердженим експортером у розумінні ст. 23 зазначеного Протоколу, або

(b) експортером будь-якої партії товару, яка складається з одного чи кількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6 000 євро.

Для спрощення підтвердження походження товарів, вартість яких не перевищує
6 000 Євро,
щорічно встановлюються суми в національній валюті країн ЄС, еквівалентні сумам в євро.

Складання декларації інвойс здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі декларації, текст якої наведено у додатку IV до цього Протоколу, з використанням однієї з мовних версій, викладених у зазначеному додатку, і згідно з чинним законодавством країни експорту.

Статтею 27 «Звільнення від підтвердження походження» Протоколу 1 встановлено, що товари, які надсилаються малими пакунками від одних приватних осіб до інших або становлять частину особистого багажу подорожуючих, мають бути визнані такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання підтвердження походження за умови, що ці товари не імпортовані з метою торгівлі, були задекларовані як такі, що відповідають вимогам цього Протоколу, і щодо правдивості цієї декларації немає жодних сумнівів. У випадку надсилання товарів поштою така декларація може бути зроблена на митній декларації CN 22/CN 23 або на аркуші паперу, доданому до цього документа.

Нерегулярне ввезення товарів, призначених лише для особистого використання одержувачів або подорожуючих чи їх сімей, не визнається імпортом з метою торгівлі, якщо з природи й кількості товарів очевидно, що їх комерційне використання не планується.

Сукупна вартість цих товарів не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакунків і 1 200 євро — якщо товари входять до складу особистого багажу подорожуючих.

Статтею 31 «Суми в євро» Протоколу 1 установлено механізм застосування положень ст. 22 (1) (b) та ст. 27 (3) цього Протоколу у випадках, коли інвойс на товари надано у національних валютах країн — членів ЄС, а саме:

для застосування положень ст. 22 (1) (b) і ст. 27 (3) Протоколу у разі якщо інвойс на товари надано в іншій валюті, ніж євро, кожна із зацікавлених країн повинна щорічно встановлювати суми в національних валютах країн — членів ЄС та України, еквівалентні до наведених сум у євро;

положення ст. 22 (1) (b) або ст. 27 (3) цього Протоколу застосовуються до партії товару з використанням валюти, яка зазначена в інвойсі на цю партію, згідно з сумою, встановленою відповідною країною;

використовувані суми в будь-якій національній валюті мають бути еквівалентні до відповідних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Ці значення повинні бути передані Європейській комісії до 15 жовтня і стають чинними з 1 січня наступного року. Європейська комісія повинна повідомити всі зацікавлені країни про відповідні суми;

країна може округлити суми, отримані шляхом перерахунку суми в євро в її національну валюту, до більшого чи меншого цілого числа. Різниця між цим округленим значенням і результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 %. Країна може не змінювати еквівалент суми в євро, перерахований у її національну валюту, якщо в установлений час щорічного узгодження, про яке зазначалося вище, перерахування цієї суми без округлення призводить до збільшення еквіваленту в національній валюті менше ніж на 15 %. Еквівалент у національній валюті можна не змінювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення;

на запит ЄС або України Підкомітет з питань митного співробітництва має переглядати суми в євро. Під час такого перегляду він має вирішити, чи доцільно зберігати незмінним вплив розглядуваних обмежень. Враховуючи це, підкомітет може ухвалити рішення змінити суми в євро.

Листом № 1015/7/99-99-19-03-02-17 на адресу митниць надіслано інформацію, отриману від ЄС, про суми в національній валюті країн ЄС, еквівалентні сумам в євро, які застосовуються у 2017 р. (табл. 1).

Таблиця 1

Курс євро
Value limits applicable from 1 st January 2017

Country

Currency

Invoice Declaration (6 000 Euro)

Traveller's
Personal Luggage (1 200 Euro)

Small Packages (500 euro)

Bulgaria

Bulgarian lev

11 700

2 300

1 000

Croatia

Croatian kuna

45 000

9 000

3 750

Czech Republic

Czech koruna

165 000

33 000

14 000

Denmark

Danish krone

45 600

9 000

3 800

Hungary

Hungarian forint

1 849 000

370 000

154 000

Poland

Polish zloty

28 000

5 600

2 400

Romania

Romanian Leu

27 100

5 400

2 300

Sweden

Swedish krona

64 000

12 800

5 300

United Kingdom

Pound sterling

5 700

1 140

470

Мінекономрозвитку листом № 4221-06/43739-03 поінформувало ДФС, що для розрахунку лімітів вартості, виражених в національній валюті України, необхідно керуватися інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-представництві Нацбанку України (http://www.bank.gov.ua) у розділі «Офіційний курс гривні до іноземних валют» на будь-яку дату починаючи з 01.01.96 р.

У разі подання декларації інвойс, в якій сукупну вартість партії товарів зазначено у валюті, відмінній від євро або національних валют країн — членів ЄС, для розрахунку сум, виражених у євро, використовується офіційний курс національної валюти України до іноземної валюти, встановлений Нацбанком України, що діє на день подання митниці ДФС митної декларації для митного оформлення із застосуванням до товарів походженням із країн ЄС тарифної преференції зі сплати ввізного мита, встановленої Угодою.

При цьому з урахуванням п. 3 ст. 31 Протоколу 1 до уваги береться офіційний курс національної валюти України до євро станом на перший робочий день жовтня 2016 р.

Інформацію про суми в національній валюті України, еквівалентні сумам в євро, які застосовуються у 2017 р., наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Ліміти вартості, виражені в національній валюті України, які застосовуються у 2017 р.

Країна

Національна валюта

Декларація інвойс

(6 000 євро)

Особистий багаж подорожуючих

(1 200 євро)

Малі пакунки

(500 євро)

Україна

Гривня

173 688, 996 грн

34 737,79 грн

14 474,083 грн

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VI. Лист № 1015/7/99-99-19-03-02-17 — лист ДФС України від 17.01.2017 р. № 1015/7/99-99-19-03-02-17. Лист № 4221-06/43739-03 — лист Мінекономрозвитку України від 28.12.2015 р. № 4221-06/43739-03