ЕСВ

Якщо працівника не відображено у звіті

14.08.2017 / 15:11

Підприємство уклало з працівником договір ЦПХ з 01.02.2017 р. по 25.07.2017 р., за яким протягом кількох місяців виплати не здійснювалися. Після завершення договору ЦПХ роботи прийнято за актами виконаних робіт. Крім того, з лютого працівника не було відображено у звітності. Як відобразити особу, якій протягом дії договору ЦПХ не здійснювалися виплати або за яку не звітували у звіті з ЄСВ, можна дізнатися із цієї статті.

Яка база ЄСВ

База нарахування єдиного внеску для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована. Зазначений порядок нарахування єдиного внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул (ст. 7 Закону про ЄСВ).

Робота чи послуга

Потрібно розділяти два поняття і дві роботи: договір підряду та договір про надання послуг.

Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт, а саме: послуга, хоч і тісно пов’язана з особою виконавця та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається із самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, вона існує як окреме явище — певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (частина перша ст. 901 Цивільного кодексу). Це означає, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.

Результат виконаної підрядником роботи — це матеріалізований об’єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (частина перша ст. 849 Цивільного кодексу). Матеріалізований результат знаходить своє втілення і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей уже існуючої речі.

Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними галузями законодавства.

Як відобразити у звіті

Звіт з ЄСВ заповнюється відповідно до Порядку № 435.

У разі якщо особу не відобразили у таблиці 5 цього звіту, то відповідно до п. 8 розділу IV Порядку № 435 платник подає звіт за попередній період, який містить титульний аркуш (перелік таблиць звіту) з позначкою «додаткова» і таблицю 5 зі статусом «додаткова», що містить дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1 — 4 додатка 4 до Порядку № 435.

Працівника, який працював за договорами ЦПХ, але за нього не звітували або протягом періоду договору йому не здійснювалися виплати, можна відобразити в таблиці 6 звіту з ЄСВ за двома варіантами: у звітному місяці після закінчення умов договорів ЦПХ при заповненні таблиці 6 на особу заповнюють декілька рядків, які залежать від кількості відпрацьованих місяців згідно з договорами ЦПХ; щомісяця протягом усього періоду дії договорів ЦПХ потрібно відображати особу.

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам   

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435