Другие налоги

Розділ 5. Джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки»

28.08.2017 / 15:21

Джерелами інформації для цілей ТЦ можуть бути будь-які джерела, які містять відомості, що дають можливість провести зіставлення комерційних та фінансових умов операцій.

Відповідно до пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу це можуть бути зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також зіставні неконтрольовані операції, здійснені іншими особами, зокрема неконтрольовані операції контрагента — сторони КО з непов’язаними особами.

Крім того, це можуть бути будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції та осіб.

З 01.01.2017 р. передбачено можливість для платників податків використовувати інші (невідкриті) джерела інформації, які надають інформацію про зіставні операції та осіб, з яких інформацію отримано з дотриманням вимог законодавства, за умови, що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу.

Водночас контролюючий орган може використовувати інформацію, отриману у рамках укладених Україною міжнародних угод.

Отже, Податковим кодексом обмежено використання інформації для цілей ТЦ тільки за такими умовами:

  • зіставні операції мають бути фактично здійснені (підпункти 39.3.2.8 та 39.3.3.1 пп. 39.3.3 пп. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу);
  • зіставні операції мають бути неконтрольованими відповідно до норм Податкового кодексу (пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 зазначеної статті) та здійснюватись між непов’язаними особами (пп. 39.2.1.6 пп. 39.2.1 та пп. 39.2.2.2 пп. 39.2.2 п. 39.2. цієї статті);
  • інформація має бути відкритою, крім випадків коли вона отримана з дотриманням вимог законодавства (підпункти 39.5.3.1 та 39.5.3.3 пп. 39.5.3 п. 39.5 зазначеної статті).

Спеціальною нормою пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу визначено особливості контролю за товарами, що мають біржове котирування. Для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» таких товарів має використовуватись біржові котирування на світових товарних біржах. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів затверджено постановою № 616 (детальніше про особливості контролю за біржовими товарами буде розглянуто в розділі щодо застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни).

Враховуючи обмеженість інформації у Податковому кодексі, доцільним є ознайомлення з пп. 3.29 — 3.36 Настанов ОЕСР, в яких розглядаються окремі питання, які виникають під час пошуку інформації про зовнішні порівняльні операції, зокрема щодо користування комерційними базами даних, використання для зіставлення даних іноземних компаній, та інформації, яка не розголошується платникам податків.

Бази даних для пошуку зіставних юридичних осіб

Звичайним джерелом інформації для пошуку зовнішніх зіставних даних, насамперед для застосування методів ціноутворення в яких порівнюються показники рентабельності, є комерційні бази даних, створені особами, які збирають та узагальнюють інформацію, що надсилається компаніями до відповідних адміністративних органів, та надають доступ до неї в електронному форматі, зручному для проведення пошуків та статистичного аналізу. Вони можуть бути зручним та іноді оптимальним з огляду на витрати шляхом ідентифікації зовнішніх ознак порівнянності та можуть бути досить надійним джерелом інформації, залежно від фактів та обставин випадку.

Важливо зазначити, що такі комерційні бази даних використовуються з метою порівняння результатів діяльності компаній, а не операцій, оскільки в них рідко буває в наявності інформація щодо операцій з третіми сторонами.

Прикладом таких баз даних є Оrbis, Amadeus, Ruslana (Bureau van Dіjk), ONESOURCE Transfer Pricing (Thomson Reuters), СПАРК (Інтерфакс).

Іноземні джерела або невітчизняні ознаки порівнянності

Платники податків не завжди здійснюють пошук ознак зіставності щодо кожної країни окремо, наприклад, у випадках, коли на національному рівні доступною є лише невелика частина даних та/або з метою зниження витрат на дотримання вимог законодавства, а також коли декілька господарських підрозділів групи ТНК мають порівняні функції.

Настанови ОЕСР зазначають, що невітчизняні ознаки зіставності не повинні бути автоматично відхилені тільки тому, що вони невітчизняні. Визначення ступеня надійності невітчизняних ознак зіставності потрібно проводити щодо кожного випадку окремо та з посиланням на ступінь, до якого вони задовольняють п’яти факторам зіставності.

Інформація, яка не розголошується платникам податків

Органи податкової служби можуть мати інформацію, яку вони отримують з податкових перевірок платників податків або з інших джерел, яка не може бути розголошена платнику податків. Настанови ОЕСР наголошують, що було б несправедливо застосовувати метод ТЦ на основі таких даних, якщо податковий орган був не в змозі відповідно до національних вимог щодо конфіденційності розголосити такі дані платнику податків, щоб платник податків мав би адекватну можливість захищати свою власну позицію та гарантувати ефективний юридичний контроль судами.

Як вже зазначалось Податковим кодексом (пп.  39.5.3.3 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39) також визначено, що контролюючі органи для зіставлення з метою оподаткування умов КО з умовами неконтрольованих операцій не мають права використовувати інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства. Таким чином, службову та конфіденційну інформацію, яку податкові органи отримують та якою володіють під час службової діяльності, вони можуть використовувати виключно для цілей моніторингу КО та перевірки даних, наданих платником податків.

ДФС у індивідуальній податковій консультації на запит платника податків (лист № 22908) надало роз’яснення щодо окремих питань з використання джерел інформації для цілей ТЦ.

Зазначено, що основним законодавчим документом, що регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації в Україні, є Закон № 2657, у якому відсутнє нормативне визначення терміну загальнодоступної інформації, водночас відповідно до ст. 20 Закону № 2657 за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до статей 5 та 6 Закону № 2657 кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Законом № 2657 визначено такі види інформації з обмеженим доступом: конфіденційна, таємна та службова інформація.

Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, визначено постановою № 611, відповідно до якої не є комерційною таємницею такі дані:

  • інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
  • дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Розглядаючи питання щодо використання комерційних бази даних ДФС зазначено, що бази даних компаній Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, Ruslana, Інтерфакс (СПАРК), Thomson Reuters, Bloomberg містять дані про фінансові дані компаній, ставки роялті, процентні ставки за фінансовими інструментами тощо, яка не є конфіденційною, таємною або службовою інформацією та не можуть становити комерційну таємницю. Отже, інформація з цих баз даних є відкритою (загальнодоступною).

Такі комерційні бази можуть використовуватися як загальнодоступні джерела інформації про зіставні операції та осіб для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» згідно з пп. «б» пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.