Другие налоги

Розділ 13. Самостійне та пропорційне коригування

28.08.2017 / 17:51

13.1. Самостійне коригування

Підпунктом 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу у разі застосування платниками податків під час здійснення КО умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», для них передбачено можливість самостійно провести коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань.

Таке коригування можливо винятково за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Тобто якщо платник самостійно під час аналізу господарських операцій з метою дотримання правил ТЦ та/або під час підготовки Документації встановив, що умови його КО не відповідають принципу «витягнутої руки», та/або був повідомлений про це під час проведення контролюючим органом первинного аналізу відповідно до розділу ІІ Порядку Моніторингу, він може здійснити самостійне коригування.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни КО, за результатами якого розрахована ціна має відповідати принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення КО.

Самостійне коригування ціни КО та/або сум податкових зобов’язань не може проводитися під час проведення перевірки з питань ВР (пп. 39.5.4.3 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу).

З метою сприяння платникам податків у проведенні самостійного коригування та заохочення самостійно уточнювати податкові зобов’язання для забезпечення дотримання принципу «витягнутої руки» законодавець з 01.01.2017 р. дозволив здійснювати самостійне коригування із розрахунку максимального або мінімального значення діапазону цін (рентабельності) (у 2015 — 2016 рр. самостійне коригування мало здійснюватись до медіани діапазону).

Таким чином, сума податкових зобов’язань при проведеному самостійному коригуванні буде значно менша, ніж сума податкових зобов’язань, розрахованих контролюючим органом під час перевірки, оскільки контролюючий орган відповідно до пп. 39.3.2.3 пп. 39.3.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, використовуватиме медіану діапазону цін (рентабельності).

ДФС на запит платника податків листами № 7384 та № 1028 роз’яснено, що самостійне коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу у редакції Закону № 1797 застосовується до КО, здійснених починаючи з 01.01.2017 р. Тобто можливість проведення коригування до мінімального/максимального значення діапазону не розповсюджується на КО, здійснені у 2015 та 2016 рр.

Для відображення платником податків результатів самостійного коригування у формі декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом № 897, передбачено відповідні рядки у додатку РІ (рядки 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ) та окремий додаток ТЦ.

Слід зазначити, що з кожним звітним роком дії правил ТЦ в Україні збільшується кількість платників, які, не очікуючи проведення аудиту щодо їх КО, самостійно збільшують свої податкові зобов’язання з метою забезпечення дотримання принципу «витягнутої руки» (табл. 7).

Таблиця 7

Рік

Кількість платників

Збільшено базу оподаткування*, млн грн

Сума податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, млн грн

2013

39

75,4

13,57

2014

96

379,2

68,26

2015

121

1 813,7

326,24

2016

142

2 416,2

434,92

* Збільшено доходи (зменшено витрати) за підсумками 2013 — 2014 рр., збільшено фінансовий результат до оподаткування за підсумками 2015 р.

13.2. Пропорційне коригування

Підпункт 39.5.5.1 пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу визначено, що для цілей ТЦ під пропорційним коригуванням слід розуміти право однієї сторони КО на проведення коригування своїх податкових зобов’язань за результатами коригування податкових зобов’язань іншої сторони КО виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».

Таке коригування проводиться в порядку і на умовах, що передбачаються міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування.

Як правило, таке коригування відбувається на підставі ст. 9 «Асоційовані підприємства» та ст. 25 «Процедура взаємного узгодження» відповідних міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування, які розроблені на підставі Модельної конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал. В Україні на сьогодні відсутні випадки проведення пропорційного коригування.

Слід зазначити, що п. 34 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що для КО з резидентами, здійснених до 01.01.2015 р., пропорційне коригування здійснюється за правилами, що діяли до 01.01.2015 р.

Враховуючи, що зараз тривають перевірки КО за 2013 — 2014 рр., нагадаємо, що відповідно до норм пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., була передбачена можливість для контрагента — пов’язаної особи, у разі коли за результатами перевірки визначення платником податків ціни в КО з пов’язаними особами територіальним органом ДФС встановлено відхилення від рівня звичайних цін та проведено донарахування податкових зобов’язань та коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності або якщо платник податків здійснив самостійне коригування згідно з пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу, інша сторона КО — пов’язана особа має право на коригування своїх податкових зобов’язань виходячи з рівня звичайної ціни, визначеного такою перевіркою або самостійно таким платником податку.

Таке право на проведення пропорційного коригування виникало у іншої сторони КО лише після сплати таких податкових зобов’язань платником податків.