НДФЛ/ВС

Оподаткування за договором ЦПХ

29.08.2017 / 16:54

Працівник виконав роботу згідно з цивільно-правовим договором на суму 300 грн. Суму винагороди було виплачено з каси підприємства. Постає питання, в який термін потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, як відобразити у формі № 1ДФ зазначений дохід та нарахувати ЄСВ: із мінімальної зарплати чи із фактично нарахованої суми винагороди.

Як визначити базу оподаткування ПДФО

Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, регулюється розділом IV Податкового кодексу, яким визначено види отриманих фізичними особами доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ст. 164 цього Кодексу), та доходів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ст. 165 Кодексу).

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (контракту), включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди (абзац другий п. 164.6 цієї статті).

Ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу становить 18 % бази оподаткування, у тому числі на доходи за цивільно-правовими договорами.

При цьому відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 зазначеного Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.

Податок сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (пп. 168.1.4. п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу).

Чи сплачувати військовий збір

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, а саме фізичні особи — резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу).

Оскільки доходи у вигляді винагороди, отримані відповідно до умов цивільно-правового договору (контракту) фізичною особою, включаються до місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, то такі доходи підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %.

Крім того, на виконання вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролю­ючого органу за місцем свого розташування.

Якщо нараховану суму за цивільно-правовими договором виплачено фізичній особі з каси підприємства, то податок на доходи фізичних осіб та військовій збір податковий агент має перерахувати до бюджету протягом трьох банківських днів

Приклад

За цивільно-правовим договором у липні 2017 р. громадянину «В» нараховано 300 грн, податок на доходи фізичних осіб, утриманий у розмірі 54 грн (300 грн × 18 %) та  військовий збір 4,50 грн (300 грн × 1,5 %).

Виплату суми проведено 18.07.2017 р. із каси підприємства готівкою. Як уже зазначалося вище, перерахувати податок необхідно протягом трьох банківських днів, тобто не пізніше 20.07.2017 р.

У формі № 1ДФ за III квартал нарахований дохід відображається за ознакою «102» так:

У розділі I форми № 1ДФ:

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — сума доходу — 300 грн;

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу податковим агентом — 300 грн;

у графі 4а «Сума утриманого, нарахованого податку» — сума податку — 54 грн;

у графі 4 «Сума утриманого, перерахованого податку» — фактична сума перерахованого податку до бюджету  — 54 грн.

У розділі II форми № 1ДФ (рядок «Військовий збір»):

у графі «Загальна сума нарахованого доходу» — сума доходу — 300 грн;

у графі «Загальна сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу податковим агентом — 300 грн;

у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» нарахованого — 4,50 грн;

у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» перерахованого — 4,50 грн.

Що є базою нарахування ЄСВ: фактичний дохід чи «мінімалка»

Частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ передбачено, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Однак зазначена вимога не застосовується до заробітної плати з джерела не за основ­ним місцем роботи.

Законодавча норма щодо сплати єдиного внеску з мінімальної заробітної плати діє тільки за основним місцем роботи

Основне місце роботи — місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу (п. 12 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Відповідно до ст. 21 КЗпП виконання робіт, надання послуг особою може здійснюватися як на підставі трудового договору так і, зокрема, на підставі цивільно-правових договорів.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівника прий­мають на роботу (посаду) для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку.

Цивільно-правовий договір (договір підряду, доручення тощо) — це будь-який інший договір (угода), що укладається відповідно до вимог цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 901 Цивільного кодексу за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Щодо договору підряду, то одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’я­зується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 Цивільного кодексу).

Підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, не може вимагати гарантій, передбачених для суб’єктів трудових відносин, оскільки він не має статусу працівника, сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Тобто за договорами підряду чи доручення оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і здійснюється виплата винагороди.

Крім того, частиною другою ст. 48 КЗпП передбачено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Записи про виконання робіт на підставі цивільно-правових договорів до трудової книжки не заносяться.

Виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами відноситься до доходів із джерел не за основним місцем роботи

Таким чином, якщо фізична особа виконує роботи (надає послуги) за цивільно-правовим договором, при цьому це не є основним місцем роботи фізичної особи, вимоги частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ щодо нарахування єдиного внеску на дохід у вигляді винагороди за цивільно-правовим договором, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який здійснюється нарахування, не застосовуються. У цьому випадку єдиний внесок нараховується на суми доходу у вигляді винагороди за цивільно-правовим договором незалежно від суми такого доходу, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Якщо працівник виконує роботу (надає послуги) за цивільно-правовим договором і для нього це є основним місцем роботи, то до загальної бази нарахування єдиного внеску за місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди за цивільно-правовим договором і тільки потім здійснюється порівняння із сумою мінімальної заробітної плати за місяць. При цьому якщо загальна сума буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»