Єдиный налог

Оновлена звітність «єдинника»: коли подавати вперше

29.08.2017 / 16:57

З 05.08.2017 р. набрав чинності наказ № 369, яким, зокрема, змінено форму податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця.  З якого періоду платник єдиного податку повинен подавати звітність за оновленою формою, читайте далі.

Строки подання декларації

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу (п. 296.2 ст. 296 Кодексу).

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (п. 296.3 цієї статті).

Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначені підпунктами 296.2 та 296.3 ст. 296 Податкового кодексу, затверджуються в порядку, встановленому ст. 46 Кодексу.

За кожний установлений Податковим кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, платники податків зобов’язані подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платниками якого вони є.

Якщо внесено зміни

Згідно з п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу у разі якщо у результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

Враховуючи те, що базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал, а для платників першої та другої груп — календарний рік (п. 294.1 ст. 294 Кодексу), то форма податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, затверджена наказом № 578 (у редакції наказу № 369), використовуватиметься платниками єдиного податку третьої групи для складання звітності за дев’ять місяців 2017 р. починаючи з 01.10.2017 р., а платниками першої та другої груп для складання звітності за 2017 р. — з 01.01.2018 р. При цьому для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, така форма декларації використовуватиметься з 01.10.2017 р.

ВАЖЛИВО
Вперше за оновленою формою декларації платники єдиного податку третьої групи звітуватимуть за дев’ять місяців 2017 р. починаючи з 01.10.2017 р.,
а платники першої та другої груп таку звітність подаватимуть за 2017 р. з 01.01.2018 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 369 — наказ Мінфіну України від 17.03.2017 р. № 369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №  578». Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»