Юридическая практика

Реконструкція об’єкта оренди

29.08.2017 / 17:47

Суть справи

ГУ ДФС проведено планову виїзну документальну перевірку АТ «Банк» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за висновками якої складено акт.

Як свідчать обставини справи, АТ «Банк» укладено договір оренди нежитлового приміщення № б/н від 01.02.2015 р. з ФОП «Б», відповідно до умов якого предметом оренди є нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 1 загальною площею 93,5 м2 для розміщення відділення АТ «Банк». Об’єкт оренди належить фізичній особі «Б» на праві приватної власності (свідоцтво про право власності серії ААА № 123456).

Водночас між АТ «Банк» (замовник) та ТОВ «А» (підрядник) укладено договір № 07/07 від 01.03.2015 р., предметом якого є реконструкція зазначеного приміщення.

Згідно із затвердженим кошторисом та дефектним актом реконструкція приміщення включала такі роботи: розбирання покриття підлоги, розбирання стяжки підлоги, розбирання цегляної перегородки, розбирання віконних прорізів, демонтаж плінтусів та решіток, демонтаж гіпсокартону зі стін, шпаклювання стін та косяків, фарбування стін, установлення каркасів, обшиття стін гіпсокартонними плитами тощо. Відповідно до меморіальних ордерів від 07.03.2015 р. та від 04.09.2015 р. за виконані роботи сплачено 100 959,60 грн.

Також АТ «Банк» укладено договір оренди від 01.06.2016 р. із ФОП «М». Відповідно до умов договору предметом оренди є нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Гайдай, 1 загальною площею 217,10 м2 для розміщення відділення АТ «Банк». Об’єкт оренди належить фізичній особі «М» на праві приватної власності (свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 987654).

Водночас між АТ «Банк» (замовник) та ТОВ «У» (підрядник) укладено договір підряду від 12.09.2016 р., предметом якого є реконструкція приміщення за адресою: м. Київ, вул. Гайдай, 1. За реконструкцію зазначеного приміщення філією АТ «Банк» сплачено перед­оплату 70 % в сумі 509 401,20 грн (платіжне доручення від 16.09.2016 р.).

Перевіркою встановлено, що АТ «Банк» не виконано функцію податкового агента, зокрема не утримано й не перераховано податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів фізичних осіб «Б» та «М», отриманих як додаткове благо у вигляді вартості ремонтних робіт в орендованих у зазначених осіб приміщеннях та сплачених за рахунок коштів підприємства.

За висновками перевірки донараховано 135 268,22 грн податку на доходи фізичних осіб та 718,73 грн військового збору.

Також при перевірці правильності заповнення та своєчасності подання форми № 1ДФ до податкової інспекції встановлено порушення вимог п. 119.2 ст. 119, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу, а саме: невідображення нарахованого та виплаченого доходу у формах № 1ДФ за ознаками доходу «126» — додаткове благо.

За результатами перевірки ГУ ДФС прийнято податкові повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Позиція платника

У поданій скарзі платник погоджується щодо обов’язку з нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді додаткового блага від реконструкції об’єкта оренди, однак це має відбуватися не у періоді, що перевіряється, а у періоді, коли орендар поверне орендодавцю його основний засіб, що підтверджуватиметься актом приймання-передачі об’єкта оренди. Тобто заявник не погоджується з податковими повідомленнями-рішеннями та просить їх скасувати.

Витяг з рішення

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу.

Пунктом 163.1 ст. 163 Кодексу передбачено, що об’єктом оподаткування платника податку (як резидента, так і нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

 
При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах (п. 164.3 ст. 164 Податкового кодексу)

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 зазначеного Кодексу передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу.

Відповідно до пп. 168.1.2 п. 168.1 цієї статті податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Підпунктом 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу передбачено, що юридична особа за своїм місцезнаходженням та місце­знаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Згідно з пп. 168.4.7 п. 168.4 ст. 168 Кодексу відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є податковий агент — для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні (п. 171.2 ст. 171 Податкового кодексу).

Пунктом 176.2 ст. 176 Кодексу передбачено, що особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані:

  • своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;
  • подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.
Важливо
Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.

Пунктом 1.3 розділу І Порядку № 4 встановлено, що дія цього Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

Відповідно до п. 3.2 розділу III Порядку № 4 у графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми № 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» форми № 1ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (п. 3.3 розділу III Порядку № 4).

Під час розгляду скарги з’ясовано таке.

Відповідно до п. 2.4 договорів оренди обладнання, устаткування, меблі, поліпшення, здійснені (встановлені) орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від об’єкта оренди, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря та можуть бути ним вилучені. При цьому додатковими угодами до договорів оренди надано право орендарю проводити поліпшення, капітальний та поточний ремонт, реставрацію, реконструкцію, технічне переобладнання об’єкта оренди, викликані особливостями господарської діяльності орендаря за умови отримання письмового дозволу — погодження орендодавця. Крім того, орендо­давцями було надано дозволи АТ «Банк» на проведення вищезазначених робіт у приміщеннях, наданих в оренду.

Водночас відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку орендодавець ФОП «М» є платником єдиного податку. Одним із видів діяльності ФОП «М» є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Орендодавець «Б» є фізичною особою — підприємцем, який застосовує загальну систему оподаткування, обліку і звітності. Одним із видів діяльності ФОП «Б» є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

Згідно з п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати (пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Кодексу).

Крім того, згідно з частиною першою ст. 334 Цивільного кодексу в результаті проведення поліпшення об’єкта оренди, які не можна відокремити від нього, вони переходять у власність орендодавця як складова частина об’єкта оренди саме в момент передавання (повернення) майна орендодавцю.

 
У разі коли після закінчення строку договору орендареві не відшкодовується вартість виконаних ним робіт із поліпшення об’єкта оренди, в орендодавця такі роботи вважаються безоплатно отриманими, і як наслідок виникне дохід в податковому звітному періоді, у якому орендар поверне орендодавцю його основний засіб, що підтверджуватиметься актом приймання-передачі об’єкта оренди.

Під час процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Відповідно до п. 55.1. ст. 55. Кодексу щодо скасування рішень контролюючих органів податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом скарги, податкові повідомлення-рішення про нарахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору скасовано, а скаргу АТ «Банк» — задоволено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4