НДФЛ/ВС

Податкова знижка за навчання

11.09.2017 / 11:56

Розпочався новий навчальний рік, і багатьом батькам у зв’язку з браком бюджетних місць доведеться навчати своїх дітей за власні кошти. Не всі знають, але державою передбачено відповідну компенсацію у вигляді податкової знижки. Чи за всі форми навчання можна отримати таку знижку, чи надається вона у разі навчання за кордоном та які документи потрібно подавати, дізнайтеся далі.

Хто може скористатись, а хто — ні

Згідно з положеннями ст. 166 розділу IV Податкового кодексу платники податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Поняття податкової знижки викладено в пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, яким визначено, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до пп. 14.1.48 зазначеного пункту заробітна плата для цілей розділу IV Податкового кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Основним нормативним документом, що регулює трудові відносини всіх працівників, є КЗпП.

Отже, особи, що отримують доходи, відмінні від заробітної плати, яка виплачується на підставі взаємовідносин, урегульованих КЗпП, не мають права на податкову знижку.

Так, не мають права на податкову знижку самозайняті особи з доходів від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності. Водночас у разі якщо такі фізичні особи крім доходів від підприємницької або незалежної професійної діяльності отримують доходи у вигляді заробітної плати на підставі взаємовідносин, урегульованих КЗпП, то щодо таких доходів право на податкову знижку в них не втрачається.

Не мають права на податкову знижку також:

 • студенти — при отриманні лише стипендії;
 • пенсіонери — при отриманні лише пенсії;
 • військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції — при отриманні грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.
ВАЖЛИВО
Право на податкову знижку має фізична особа, яка є найманою особою, винятково щодо доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Максимальна сума знижки

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу такого платника, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, а саме на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП (пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).

Отже, максимальна сума податкової знижки, на яку платник податків має право, — це загальна річна сума ПДФО, утримана із заробітної плати такого платника.

Як скористатися правом

Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) до 31 грудня року, що настає  за звітним.

На сьогодні діють форма податкової декларації та Інструкція щодо її заповнення, затверджені наказом № 859.

Платники податків, які мають намір реалізувати право на податкову знижку, повин­ні у податковій декларації обов’язково зазначити:

 • відомості щодо доходу, нарахованого (виплаченого, наданого) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами, — рядки 10.1 і 10 розділу ІІ податкової декларації;
 • відомості щодо розрахунку суми ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, — розділ V (рядки 13 — 17) податкової декларації;
 • відомості щодо суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО у зв’язку з використанням права на податкову знижку, — рядок 19 розділу VI податкової декларації;
 • відомості щодо суми ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року, — рядок 22.2 розділу VI податкової декларації.

Відповідно до пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). При цьому оригінали документів не надсилаються контролюючому органу, а підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом (пп. 166.2.2 цього пункту).

Якщо платник податку до кінця податкового року, що настає за звітним, не скористався правом на податкову знижку (тобто податкову декларацію із зазначенням сум до повернення до контролюючого органу подано не було), таке право на наступні податкові роки не переноситься

Слід зазначити, що на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Таким чином, для того щоб скористатися правом на податкову знижку, платник податків повинен подати податкову декларацію до 31 грудня року, що настає за звітним, та з метою оперативного опрацювання контролюючим органом заявленої суми до повернення такий платник разом з податковою декларацією має право надати копії первинних документів, що підтверджують право на податкову знижку.

ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗА НАВЧАННЯ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЗОКРЕМА, КОПІЯМИ:

 • договору (контракту) з вищим або професійно-технічним навчальним закладом
 • документів, що підтверджують сплату за навчання (платіжні доручення, прибуткові касові ордери, квитанції тощо)
 • паспорта та ідентифікаційного коду платника податків
 • паспорта та ідентифікаційного коду члена сім’ї першого ступеня споріднення платника податків (у разі якщо право на знижку заявляє така особа)
 • свідоцтва про народження або свідоцтва про шлюб платника податків (у разі якщо право на знижку заявляє член сім’ї першого ступеня споріднення платника податків)

Подання декларації

Податкова декларація подається до контро­люючого органу за місцем податкової адреси платника податків в один із таких способів за вибором платника податку:

особисто платником або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

При цьому поштове відправлення слід здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання декларації (тобто у 2017 р. для використання права на податкову знижку — не пізніше ніж 26.12.2017 р.), а при поданні в електрон­ній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, у якому закінчується такий граничний строк (п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу).

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови, що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки (пп. 49.3 вищезазначеної статті).

 
При поданні податкової декларації в електронній формі копії первинних документів, що підтверджують право на податкову знижку, слід надсилати поштою до контролюючого органу за місцем податкової адреси платника податків

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона перебуває на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси (пп. 45.1 ст. 45 Податкового кодексу).

Усі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, визначеному Положенням № 779.

Фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних (зокрема щодо зміни місця проживання), які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку про це у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, встановленими Положенням № 779.

Алгоритм розрахунку

Нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового 2016 р. розраховується таким чином.

Визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП за її наявності (далі — база оподаткування).

На підставі підтвердних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки. Водночас при розрахунку понесених витрат слід враховувати, що розмір таких витрат не повинен перевищувати річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку:

 • визначається сума ПДФО, яку з платника податків було б утримано, якщо врахувати понесені витрати: добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених таким платником витрат, дозволених до включення до податкової знижки, та ставки податку (18 %);
 • сума, що підлягає поверненню, розраховується як різниця між ПДФО, утриманим (сплаченим) із заробітної плати за рік, та розрахованою сумою ПДФО.

 

Коли і куди повертаються кошти

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої декларації (п. 179.8 ст. 179 Податкового кодексу).

Інформація щодо банківського рахунку платника податків (за наявності), на який такий платник має намір отримати кошти, зазначається у розділі «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку» (рядок 29 податкової декларації). У разі якщо у платника податків відсутній банківський рахунок, повернення здійснюється готівковими коштами банком, який здійснює такі виплати відповідно до укладених договорів з відповідним контролюючим органом за місцем податкової адреси платника податків.

За якими витратами надається знижка

Повний перелік витрат, на які платник податків має право зменшити свій загальний річний оподатковуваний дохід, та певні обмеження щодо застосування такого права встановлено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу.

Наведемо витрати, які включаються до податкової знижки (табл.).

Таблиця

Перелік витрат

Обмеження щодо включення витрат
до податкової знижки

Підстава
(норма Податкового кодексу)

Частина суми процентів за іпотечним кредитом

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається,
має бути визначений як основне місце проживання

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям

Внески мають бути у розмірі, що не перевищує 4 % від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік

Підпункт  166.3.2 п. 166.3 ст. 166

Компенсація вартості навчання

Вартість середньої професійної або вищої форми навчання платника податків у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення

Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166

Компенсація вартості платних послуг з лікування 

Включається сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я, у розмірі, що не покривається виплатами з фонду загальнообов’язкового медичного страхування, крім витрат, зазначених у пп. «а» — «е» пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу*

Підпункт 166.3.4 п. 166.3 ст. 166

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення

Сума не може перевищувати (у розрахунку за кожний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): при особистому страхуванні — суму доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга; при страхуванні члена сім’ї першого ступеня споріднення — 50 % суми доходу, до якого застосовується ПСП

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166

Суми витрат із оплати допоміжних репродуктивних технологій

Включається сума витрат не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

Абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166

Суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

Абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166

Суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу

Включаються витрати, пов’язані з переобладнанням транспортних засобів з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

Підпункт  166.3.8 п. 166.3 ст. 166

* Зазначена норма набуває чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 1 розділу XIX Податкового кодексу). За результатами 2016 р. зазначена норма не діє.

Обмеження в отриманні

Відповідно до ст. 37 Податкового кодексу податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс та закони з питань митної справи пов’язують сплату ним податку.

База оподаткування — це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання. База оподаткування і порядок її визначення встановлюються Податковим кодексом для кожного податку окремо (ст. 23 Кодексу).

Згідно зі ст. 164 Податкового кодексу база оподаткування податком визначається як загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, передбачених розділом IV цього Кодексу. При цьому загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними Кодексом (пп. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу).

Отже, при розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО платник податків використовує базу оподаткування і порядок її визначення, що діяв на момент нарахування (виплати, надання) доходів такому платнику. Так само при застосуванні права на податкову знижку платник податків застосовує механізми та правила, які діяли протягом звітного (податкового) року.

ДОВІДКОВО
При розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО платник податків використовує базу оподаткування і порядок її визначення, що діяв на момент нарахування (виплати, надання) доходів такому платнику.

Згідно з редакцією пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу, яка діяла до 01.01.2017 р., платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти таким платником та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округ­леного до найближчих 10 грн, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (у 2016 р. — 1 930 грн).

Отже, для таких платників податків є деякі обмеження.

По-перше: право на податкову знижку виникає у платників податків, які сплачують за навчання в українських закладах середньої професійної або вищої освіти.

Наприклад, якщо платник податків навчається у Польщі і за навчання сплачують батьки, які отримують в Україні заробітну плату, то з урахуванням норм пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу такі платники не мають права на податкову знижку.

По-друге: обмеження в сумі понесених витрат. До податкової знижки за 2016 р. включаються витрати не більше ніж 1 930 грн за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Наприклад, платник податків протягом звітного року працював та у вересні 2016 р. був зарахований як студент до вищого навчального закладу. Згідно з контрактом платником податків у вересні 2016 р. сплачено за перший та другий семестри навчального року 2016 2017 рр. 25 000,00  грн. Водночас, враховуючи норми пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу в редакції, що діяла протягом 2016 р., платник податків має право на включення до витрат лише 7 720,00 грн (1 930,00 грн х 4 місяці навчання протягом 2016 р.).

По-трете: члени сім’ї першого ступеня споріднення платника податків мають право на знижку за умови, що такий платник протягом звітного року не отримував заробітної плати.

Які обмеження не діятимуть

З 01.01.2017 р. набрав чинності Закон № 1797, яким внесено зміни, зокрема, до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 163 Податкового кодексу, згідно з якими платник податку має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти таким платником та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.

Незалежно від того, чи отримував доходи у вигляді заробітної плати платник податків, член його сім'ї першого ступеня споріднення матиме право на податкову знижку і при цьому не враховуватиметься, за який період навчання здійснюється така сплата

Незалежно від того, чи отримував доходи у вигляді заробітної плати платник податків, член його сім'ї першого ступеня споріднення матиме право на податкову знижку і при цьому не враховуватиметься, за який період навчання здійснюється така сплата

Таким чином, за результатами 2017 р. незалежно від того, отримував чи ні платник податків доходи у вигляді заробітної плати, член сім’ї першого ступеня споріднення такого платника має право скористатися правом на податкову знижку. При цьому право на знижку матимуть особи, які фактично здійснювали виплати на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від того, за який період навчання здійснено таку сплату.

Податкова знижка за навчання в нюансах

Студент сплатив за себе

Договір на навчання укладено між вищим навчальним закладом та батьком студента, а квитанції на оплату оформлено на ім’я студента, який не має самостійних джерел доходу. Чи є в такому випадку у батька право на податкову знижку?

Замовник — це фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) з навчальним закладом замовляє навчальному закладу платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати (п. 1.3 Порядку № 736).

Відповідно до ст. 32 Цивільного кодексу за згодою батьків (усиновителів) неповнолітня особа має право на вчинення правочину.

Отже, якщо договір укладено між вищим навчальним закладом та батьком (матір’ю) студента, а сплата здійснювалась безпосередньо студентом, який не отримував доходів у вигляді заробітної плати, то такий батько (мати) має право звернутися за податковою знижкою.

Якщо сплачено наперед

Платник податку в 2016 р. здійснив оплату за навчання наперед за два роки. Чи зможе він скористатися правом на податкову знижку за результатами 2017 р. та у наступних роках?

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместру, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати (ст. 73 Закону № 1556).

Відповідно до пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оскільки витрати на здобуття освіти платником податків у 2017 р. не понесено, то право на податкову знижку за результатами 2017 р. платник податку втрачає.

Кількість місяців для розрахунку

Яку кількість місяців навчання у вищому навчальному закладі приймати до розрахунку податкової знижки?

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня) та заочна (дистанційна).

При цьому кількість місяців навчання, які приймаються до розрахунку податкової знижки, визначається навчальним закладом у договорі, а якщо це не передбачено договором, то за загальновстановленими правилами: очна форма навчання — 10 місяців, заочна — 12 місяців.

Водночас з урахуванням змін, які запроваджуються за результатами 2017 р., обмеження щодо періоду навчання не враховуватимуться. Починаючи з 2017 р. до розрахунку податкової знижки враховуватиметься вся фактично сплачена протягом звітного (податкового) року сума за навчання.

Підготовчі курси

При вишах є підготовчі курси, навчання на яких дає переважне право для вступу до цих закладів. Чи включається до податкової знижки оплата навчання на таких курсах?

Навчання на підготовчих курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якої виходячи з назви є підготовка до вступу до нього. Навчання на таких курсах не є обов’язковим і не зараховується до загального курсу навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вишу. Навчання на підготовчих курсах оплачується згідно з окремим договором.

Таким чином, включення до податкової знижки оплати за навчання на підготовчих курсах для вступу до вишів не передбачено чинним законодавством.

Аспірантура: чи буде знижка

Чи включається до податкової знижки вартість навчання в аспірантурі?

Відповідно до ст. 61 Закону № 1556 особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є, зокрема, здобувачі вищої освіти. Так, здобувачем вищої освіти є аспірант, тобто особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії.

Отже, платники податків, які навчаються в аспірантурі, є здобувачами вищої освіти і відповідно мають право на податкову знижку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 1556 — Закон України від 01.07.2014 р. № 1556 «Про вищу освіту». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Положення № 779 — Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затверджене наказом Міндоходів України від 10.12.2013 р. № 779. Порядок № 736 — Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Мінфіну України, Мінекономіки України, Міносвіти України від 23.07.2010 р. № 736/902/758