Другие налоги

Як зареєструватися адвокату

11.09.2017 / 15:24

Усі платники податків відповідно до чинного законодавства підлягають взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах, і адвокати — не виняток.

Правові засади діяльності

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються Законом № 5076, згідно з яким право на заняття адвокатською діяльністю підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката України, які видаються Радою адвокатів регіону.

Пунктом 3 ст. 4 цього Закону визначено, що адвокатська діяльність може здійснюватися:

 • фізичною особою індивідуально;
 • у формі адвокатського бюро (яке є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту);
 • у формі адвокатського об’єднання (яке є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Адвокатське бюро (адвокатське об’єднання) може залучати до виконання укладених бюро (об’єднанням) договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах.

З метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону № 5076 набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності Радою адвокатів України забезпечується ведення Єдиного реєстру адвокатів України (далі — реєстр адвокатів), до якого вноситься інформація, зокрема, про:

 • прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
 • номер і дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дату прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дату прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до реєстру адвокатів);
 • найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;
 • адресу робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;
 • інформацію про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Статтею 17 Закону № 5076 передбачено, що адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до реєстру адвокатів, письмово повідомляє про такі зміни Раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Зауважимо, що право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності (ст. 31 зазначеного Закону).

Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Такий адвокат також не може брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з’їздом адвокатів України.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, самозайнятих осіб і дані з реєстру страхувальників про взяття на облік оприлюднюються на офіційному порталі ДФС України.

Коли облік обов’язковий, а коли — ні  

У разі якщо адвокат здійснює свою діяльність винятково у рамках трудових відносин з роботодавцем (адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням), усі договори про надання правової допомоги укладаються від імені роботодавця та оплата за послуги адвоката здійснюється від імені роботодавця, то такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Якщо хоча б одна з таких умов не виконується, то адвокат повинен стати на облік у контролюючому органі як самозайнята особа.

Отже, якщо адвокат здійснює адвокатську діяльність індивідуально і таку діяльність не припинено (зупинено), то така фізична особа має стати на облік у контролюючому органі як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Також обов’язок адвоката стати на облік у контролюючому органі як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, виникає після поновлення ним права займатися адвокатською діяльністю.

Порядок обліку

Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків (п. 63.2 ст. 63 Податкового кодексу та п. 1.3 Порядку № 1588).

Пунктом 65.3 ст. 65 зазначеного Кодексу встановлено, що для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем постійного проживання.

Зауважимо, що облік платників єдиного внеску здійснюється згідно зі ст. 5 Закону про ЄСВ і розділом ІІІ Порядку № 1162.

Взяття на облік платників єдиного внеску — осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону про ЄСВ).

Згідно з п. 6.7 Порядку № 1588 та розділом ІІІ Порядку № 1162 взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (далі — фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання.

Так, для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов’я­зана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контро­люючого органу за місцем свого постійного проживання:

 • для взяття на облік як платника податків:
 • заяву за формою № 5-ОПП;
 • копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально.

Слід зауважити, що при подачі документів пред’являються оригінали зазначених документів;

 • для взяття на облік як платника ЄСВ:

заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Після взяття на облік у контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня направляє:

 • довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП (п. 6.7 Порядку № 1588). За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі;
 • повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 2-ЄСВ (п. 3 розділу ІІІ Порядку № 1162).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 5076 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588