ЕСВ

ЄСВ: помилки та виправлення

18.09.2017 / 16:01

Звітність з ЄСВ не має уточнюючих форм. Однак є можливість подати скасовуючий звіт, а у разі виявлення помилок до закінчення строку подання цього звіту можна повторно сформувати та подати звіт у повному обсязі. Як виправити помилку у звіті, якщо неправильно зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо помилку виявлено в сумах нарахованої заробітної плати (доходу) і сумах нарахованого єдиного внеску за попередній місяць, та яку відповідальність за це передбачено, дізнайтеся далі.

Неправильний реєстраційний номер працівника

У грудні 2016 р. у таблиці 6 звіту за формою № Д4 роботодавець неправильно зазначив реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) найманого працівника. Помилку виявлено в серпні 2017 р. Як її виправити, щоб працівнику було зараховано страховий стаж? Чи буде застосовано штраф?

Звіт з ЄСВ формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують такі нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із Законом про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

У разі виявлення помилки до закінчення строку подання цього звіту роботодавець повторно формує та подає звіт у повному обсязі. При цьому чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий роботодавцем до закінчення строку подання звітності, визначеного Порядком № 435.

Довідково
Звіт за формою № Д4 подається роботодавцями протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць.

У разі виявлення помилки у звіті з ЄСВ після закінчення звітного періоду в реквізитах (крім сум), що стосується роботодавця або працівника, подаються скасовуючі документи, тобто роботодавець повинен сформувати та подати звіт за попередній період, який містить:

  • перелік таблиць звіту;
  • відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були помилковими, на одного або кількох працівників;
  • відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» із вказаними правильними відомостями на одного або кількох працівників.

При цьому таблиця 6 звіту за формою № Д4 має містити дані щодо кожного працівника окремо.

Звіт з ЄСВ, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не має містити таблиць 1 — 4 звіту за формою № Д4. Внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається

У разі якщо роботодавець подає за один і той самий звітний період таблиці із зазначенням типу форми «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремі звіти).

Хто несе відповідальність

Відповідальним за правильність заповнення звіту за формою № Д4 є роботодавець (п. 15 розділу ІІ Порядку № 435).

Згідно зі ст. 26 Закону про ЄСВ та ст. 1651 КпАП посадові особи платників єдиного внеску, фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, несуть адміністративну відповідальність за:

  • порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;
  • неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;
  • подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Законом про ЄСВ.

Якщо роботодавцем самостійно здійснюється коригування недостовірних відомостей (крім сум єдиного внеску), адміністративна відповідальність, у тому числі за подання недостовірних відомостей, фіскальними органами не застосовується.

Проте у разі виявлення за результатами перевірки платника подання недостовірних відомостей фінансові санкції та притягнення до адміністративної відповідальності фіскальними органами застосовуються.

Який штраф доведеться сплатити роботодавцю у разі допущення правопорушення, наведено у табл.


з/п

Правопорушення

Хто несе
адміністративну
відповідальність

Адміністративна відповідальність

Підстава

у разі вчинення
правопорушення
вперше

у разі повторного
вчинення протягом року одного і того самого
правопорушення

1

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загально­обов’яз­кового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ

Посадові особи підприємств, фізичні особи —підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Від 30 
до 40
НМДГ
(від 510 до 680 грн)

Від 40 
до 50
НМДГ
(від 680 до 850 грн)

Частина перша ст. 26 Закону про ЄСВ, ст. 1651 КпАП

Отже, якщо роботодавцем було виявлено у серпні 2017 р. помилку в таблиці 6 звіту за формою № Д4, допущену у грудні 2016 р. щодо неправильно зазначеного реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) найманого працівника, то роботодавець має право її виправити шляхом подання цієї форми за попередній період (скасовуюча форма, зразок 1). При цьому штрафні санкції в зазначеному випадку до роботодавця не застосовуються.

 

Не нараховано ЄСВ на матеріальну допомогу

Підприємство виявило помилки в сумах нарахованої заробітної плати (доходу) і сумах нарахованого ЄСВ за попередній місяць після закінчення граничного терміну подання звіту з ЄСВ. Помилка полягає в тому, що в одному з місяців підприємство нарахувало працівнику зарплату та матеріальну допомогу, але не нарахувало ЄСВ на матеріальну допомогу. З’ясуємо, як виправити такі помилки, які штрафні санкції застосовуватимуться.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Порядок нарахування і сплати єдиного внеску визначено Інструкцією № 449, згідно з пп. 5 п. 3 розділу IV якої визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Крім того, пп. 14 розділу I Переліку № 1170 установлено, що матеріальна допомога разового характеру, яка надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства) не є базою нарахування єдиного внеску.

Водночас згідно з пп. 2.3.3 п. 2.3 розділу 2 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п. 3.31 розділу 3 цієї Інструкції), належить до заробітної плати як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є базою нарахування єдиного внеску.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок (частина друга ст. 9 Закону про ЄСВ).

Приклад 1

Донарахування ЄСВ

Роботодавцем у травні 2017 р. при нарахуванні зарплати (3 200 грн) та матеріальної допомоги (1 500 грн) було допущено помилку, а саме з нарахованої матеріальної допомоги не проведено нарахування ЄСВ. За серпень 2017 р. знову нараховано зарплату в сумі 3 200 грн та щомісячну премію у розмірі 1 000 грн. Як виправити або донарахувати ЄСВ за минулий період?

Згідно з Порядком № 435 таблиця 6 звіту за формою № Д4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» призначена для формування роботодавцем у розрізі кожного працівника відомостей про суми нарахованої йому заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку № 435.

Отже, у разі допущення помилок при заповненні таблиці 6 звіту за формою № Д4, виявлених після закінчення терміну подання звітності, роботодавець повинен в наступному звітному періоді (місяці) відобразити суми заробітної плати (доходу) як самостійно донараховані або зменшені, враховуючи код типу нарахувань (зразок 2).

Реквізит (графа) 10 «Код типу нарахувань» таблиці 6 заповнюється роботодавцем лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 — 12. Коди типу нарахувань 2 — 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків працівнику.

Якщо роботодавцем самостійно донараховано або зменшено суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 — 3. Якщо ж роботодавцем самостійно донараховано або зменшено суму страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р., на суму заробітної плати (доходу), нарахованої працівнику в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 — 7.

На одного працівника допускається кілька записів у таблиці 6 звіту за формою № Д4: якщо протягом одного звітного періоду працівнику було здійснено нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування та розміри ставок єдиного внеску, а також якщо нарахування здійснювалися за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.

У таблиці 6 цього звіту обов’язково відображається місяць, за який проведено нарахування (реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»), та суми заробітної плати, за якими виявлено заниження або завищення нарахованих сум єдиного внеску із кодом типу нарахувань 2 або 3 у реквізиті 10 «Тип нарахувань».

У таблиці 1 звіту за формою № Д4 суми донарахованого єдиного внеску слід відобразити у рядках 4 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1+ р. 4.2 + р. 4.3)» або 5 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3)».

У рядках «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку не нараховано або на яку надміру нараховано єдиний внесок.

За наявності кількох помилок описується кожна з них.

У нашому випадку за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на роботодавця накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум (п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ). Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня у розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Розрахунок фінансових санкцій здійснюється на підставі даних інтегрованої картки роботодавця.

ЗРАЗОК 2

Як відобразити донараховану або надміру нараховану зарплату

У травні 2017 р. роботодавцем неправильно відображено у звіті з ЄСВ заробітну плату працівника. Як виправити таку помилку?

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено нарахування.

Приклади 2, 3

Донарахування зарплати

Якщо у червні 2017 р. підприємство виявило, що помилково не нарахувало працівнику дохід у травні 2017 р. (500 грн), то, виправляючи таку помилку, нараховують цей дохід у червні 2017 р. і відображають у звіті за формою № Д4 за червень 2017 р. у складі доходу, нарахованого за червень 2017 р. Зарплата за червень 2017 р. — 3 200 грн. Відобразимо ці умови у звітності (зразок 3).

Відповідно сума ЄСВ, нарахованого на такий донарахований у червні 2017 р. дохід, відображається у складі ЄСВ, нарахованого на дохід працівника у червні 2017 р.

У таблиці 6 звіту за формою № Д4 сума донарахованої заробітної плати (доходу) відображається у складі нарахованого доходу за червень 2017 р. у графі з реквізитами 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» та 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок». Сума нарахованого у червні 2017 р. ЄСВ із донарахованим ЄСВ у складі червня відображається у графі з реквізитом 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)».

У таблиці 1 звіту за формою № Д4 всі суми донарахованої заробітної плати (доходу) відображаються в рядках 1 та 2. Сума донарахованого ЄСВ відображається в рядку 4.

Надмірне нарахування

Якщо підприємство в червні 2017 р. виявило, що помилково нарахувало працівнику дохід в травні 2017 р. більше на 500 грн, то, виправляючи цю помилку, дохід у місяці, в якому виявлено помилку, тобто в червні 2017 р., повинен бути менше на 500 грн і відображатися у звіті за формою № Д4 за місяць, в якому виявлено помилку у складі доходу, нарахованого за цей місяць. Відповідно сума ЄСВ, утриманого на такий дохід у травні 2017 р., відображається у складі ЄСВ, нарахованого на дохід працівника у червні 2017 р. Зарплата за червень — 4 800 грн, крім того, віднімаємо 500 грн за минулий період. Умови прикладу відобразимо в звітності (зразок 3).

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449