Таможенное дело

Ввезення/вивезення готівки понад 10 000 євро

18.09.2017 / 16:27

Одним із аспектів, які викликали у громадян (фізичних осіб — резидентів) чимало запитань щодо застосування документів, які підтверджують зняття готівки з рахунків у банках, стало роз’яснення Нацбанку України щодо практичного застосування окремих вимог Інструкції № 148, надане листом № 13-121/4100-12591, про те, що «особа здійснює ввезення/вивезення саме тієї валюти, яка зазначена в документі банку (фінансової установи)». Стурбованість таким роз’ясненням не є такою вже й дивною, адже можливість обміну валюти існує як в Україні, так і за кордоном. З огляду на зміни, внесені до зазначеної Інструкції постановою № 24, питання стало ще актуальнішим.

Довідково
Готівка — це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки. (п. 3 глави 1 Інструкції № 148)

Нормами, які були запроваджені постановою № 24 і набрали чинності з 23.03.2017 р., змінено вимоги щодо переміщення готівки фізичними особами — резидентами через митний кордон України в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

Так, п. 2 глави 2 Інструкції № 148 встановлено:

  • фізична особа — резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така мала місце, виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро;
  • фізична особа — резидент — працівник дипломатичної служби України, який повертається в Україну після завершення довготермінового відрядження, має право ввозити в Україну готівку, видану закордонною дипломатичною установою України у вигляді компенсаційних виплат в іноземній валюті, у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, на підставі довідки закордонної дипломатичної установи України про суму виплаченої готівки за підписами керівника та спеціаліста з фінансових питань закордонної дипломатичної установи України, скріпленої відбитком печатки цієї установи.

Строк дії таких документів становить 90 календарних днів починаючи з дня зняття готівки з рахунків у банках (фінансових устано­вах)/дати видачі довідки про виплату готівки закордонною дипломатичною установою України».

Згідно з новим порядком переміщення готівки через митний кордон України фізичні особи — резиденти мають право ввозити/вивозити в Україну/ з України готівку не тільки в тій валюті, що зазначена у документі банку про зняття готівки з рахунку, але й у валюті, отриманій цією особою внаслідок здійснення валютно-обмінної операції. У такому випадку необхідна наявність документа не тільки про зняття готівки з рахунку, але і про здійснення валютно-обмінної операції

Відповідно до частини третьої ст. 197 Митного кодексу обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Нацбанком України.

Враховуючи вимоги Митного кодексу, ДФС України звернулось до Нацбанку України з проханням надати роз’яснення про те, якими документами громадяни у разі переміщення ними готівки через митний кордон України у сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, можуть підтвердити зняття готівки з рахунків банків та здійснення валютно-обмінних операцій.

Роз’яснення з порушеного питання надано листом № 40-0005/45817, в якому зазначено таке.

У разі вивезення фізичною особою — резидентом готівки у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, ця особа під час проходження митного контролю має надати митним органам:

заяву на видачу готівки відповідно до Інструкції № 174 або довідку банку у довільній формі про зняття готівки з рахунку;

документи про здійснення валютно-обмінної операції. Згідно з Інструкцією № 502 такими документом є квитанція про здійснення валютно-обмінної операції, яка оформлюється банками, фінансовими установами під час здійснення такої операції (крім тих, що проводяться через платіжні пристрої) за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції. Крім цього, у разі здійснення банком, фінансовою установою купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні через платіжні пристрої таким документом буде квитанція/чек банкомата.

У разі ввезення в Україну фізичною особою — резидентом готівки у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, така особа має надати відповідні документи країни, в якій було здійснено операції із зняття коштів з рахунку та валютно-обмінна операція (якщо така відбулась).

Зверніть увагу
Листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Постанова № 24 — постанова Правління Нацбанку України від 21.03.2017 р. № 24 «Про внесення змін до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України. Інструкція № 148 — Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Інструкція № 174 — Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 01.06.2011 р. № 174. Інструкція № 502 — Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 12.12.2002 р. № 502. Лист № 13-121/4100-12591 — лист Нацбанку України від 17.09.2008 р. № 13-121/4100-12591 «Роз’яснення щодо практичного застосування окремих вимог нормативно-правового акта Національного банку України». Лист № 40-0005/45817 — лист Нацбанку України від 30.06.2017 р. № 40-0005/45817 «Щодо практичного застосування вимог Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 р. № 148»