НДФЛ/ВС

Реалізація заставленого майна ломбардами

25.09.2017 / 15:03

У червні 2017 р. ломбард надав громадянину «А» під заставу майна (комп’ютер) кредит на 2 500 грн. Зазначений кредит не було повернуто в установлений термін — до 18 липня (згідно з договором). 25 липня цього року ломбардом було реалізовано майно. З урахуванням усіх витратних вимог ломбарду виручена грошова сума перевищила розмір отриманого кредиту на заставлене майно на 800 грн. З’ясуємо, коли виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором при таких операціях та як це відобразити у формі № 1ДФ.

Довідково
Поняття «застава» включає те, що кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Кредит під заставу

Ломбардом є фінансова установа, винятковим видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду (п. 1.2 Положення № 3981). 

Ломбардною операцією згідно з нормами пп. 14.1.100 п.  14.1 ст. 14 Податкового кодексу вважається операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, відповідно до законодавства України під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу

Поняття «застава» визначено у ст. 572 Цивільного кодексу та ст. 1 Закону № 2654, яке полягає у тому, що кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Застава виникає на підставі, зокрема, договору (п. 1 ст. 574 Цивільного кодексу).

Статтею 575 цього Кодексу визначено окремі види застав, зокрема заклад майна, що передбачає перехід предмета застави у володіння заставодержателя.

У разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави (ст. 20 Закону № 2654 та ст. 589 Цивільного кодексу).

При цьому якщо при реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених заставою вимог заставодержателя, різниця повертається заставодавцю (ст. 25 Закону № 2654).

За яких умов ПДФО не буде

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема:                                             

  • основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти (пп. 165.1.29 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу)
  • доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника  при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником  своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), за умови, що таке майно було придбано за рахунок такого кредиту (позики) (абзац другий пп. 165.1.16 вищезазначеного пункту)

Тобто зазначена норма містить обов’язкову умову, при виконанні якої дохід від відчуження заставленого майна не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Якщо кредит не повернуто у строк

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст.  165 Податкового кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

При цьому особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є податковий агент  для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні (пп. «а» п. 171.2 ст. 171 Кодексу).

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %, визначену в ст. 167 Кодексу.

Отже, протягом строку дії договору основна сума кредиту, отриманого платником від ломбарду, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

Водночас у разі неповернення грошових коштів у вигляді фінансового кредиту у термін, установлений договором, сума такого кредиту включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника та оподатковується на загальних підставах. При цьому доходом платника є також сума різниці, розрахована та повернута йому згідно зі ст. 25 Закону № 2654.

У випадку, наведеному у запитанні, сума ПДФО становить: 594 грн = 3 300 грн
(2 500 грн + 800 грн) х 18 %. Сума військового збору — 49,50 грн = 3 300 грн х 1,5 %.

Довідково
Суми грошових коштів, отриманих фізичною особою під заставу та не повернутих фінансовій установі, оподатковуються ПДФО за ставкою 18 % та 1,5 % — військовим збором.

Як заповнити форму № 1ДФ

На виконання вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Оскільки оподаткування суми кредиту здійснюється у липні, тобто після закінчення терміну дії договору, а реалізація майна відбулася також у липні, то відображення показників проводиться у формі № 1ДФ за III  квартал за ознакою «127» таким чином:

у розділі I форми № 1ДФ

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається сума доходу у розмірі  3 300 грн;

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу податковим агентом у розмірі 3 300 грн;

у графі 4а «Сума нарахованого податку»  — сума податку у розмірі  594 грн;

у графі 4 «Сума перерахованого податку» — фактична сума перерахованого податку до бюджету у розмірі  594 грн;

у розділі II форми № 1ДФ (рядок «Військовий збір»)

у графі «Загальна сума нарахованого доходу» відображається сума доходу — 3  300 грн;

у графі «Загальна сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу податковим агентом у розмірі 3 300  грн;

у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» нарахованого  49,50 грн;

у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» перерахованого  49,50 грн.

Використана література

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 2654 — Закон України від 02.10.92 р. № 2654-XII «Про заставу». Положення № 3981 — Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 26.04.2005 р. № 3981