Рентная плата

Видобуток вуглеводнів: розподіл доходів

25.09.2017 / 15:36

Правильне зазначення коду КОАТУУ у декларації з рентної плати є дуже важливим, оскільки від цього залежить, до якого бюджету буде спрямовано податкові зобов’язання. Бюджетний розподіл рентної плати зміниться у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2018 р. Законом № 1793. З’ясуємо, яким чином розподілятиметься рентна плата та як заповнити розрахунок.

Природні копалини загальнодержавного значення

Природні ресурси, зокрема надра, які знаходяться у межах території України, є об’єктом права власності українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 13 Конституції).

Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти й газу здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, що надаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, на умовах, визначених чинним законодавством (ст. 11 Закону про нафту і газ).

Корисні копалини за значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення, перелік яких затверджено Постановою № 827, відповідно до якого нафта, природний газ та газовий конденсат визначено корисними копалинами загальнодержавного значення, плата за користування якими спрямовується до загального фонду доходу Держбюджету України.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (далі — рентна плата) відповідно до ст. 9 Податкового кодексу є загальнодержавним податком та згідно з п. 5 ст. 29 Бюджетного кодексу у повному обсязі включена до складу доходів загального фонду Держбюджету України, надходження від якої спрямовано на перерахування субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню (постанова № 20).

Як розподілятиметься рентна плата

Відповідно до Закону № 1793 з 01.01.2018 р. розподіл рентної плати відбуватиметься таким чином:

  • до доходів загального фонду Держбюджету України зараховуватиметься 95 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду держбюджету в повному обсязі) (п. 1 цього Закону);
  • до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського (в АР Крим) та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:

2 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;

3 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст респуб­ліканського (в АР Крим) та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів (п. 2 Закону № 1793), з яких до:

  • загального фонду бюджету АР Крим, обласних бюджетів зараховується 2 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету АР Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів (п. 3 Закону № 1793);
  • загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належить 1 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів (п. 4 Закону № 1793).

Як заповнити Розрахунок

Платниками рентної плати відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу щомісяця складається податкова декларація з рентної плати, форму якої затверджено наказом № 719 (далі — декларація), та подається:

  • за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
  • за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (пп. 257.3.1 вищезазначеного пункту).

Обчислення сум податкових зобов’язань з рентної плати платниками рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини здійснюється у додатку 21 до декларації (далі — Розрахунок).

При цьому Розрахунком передбачено можливість реалізації норм Закону № 1793 у частині визначення місцевих бюджетів для зарахування сплачених сум рентної плати до відповідних органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр.

Зокрема, у рядку 3 Розрахунку зазначається установлений відповідно до Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ) код органу місцевого самоврядування, до якого подається декларація, а в рядку 5.1 — код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр.

Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, мають обмежуватися відповідною площею та глибиною. При цьому площі таких ділянок можуть знаходитися на територіях, які належать до територіального устрою кількох адміністративних одиниць, визначених відповідно до КОАТУУ.

Отже, з метою забезпечення можливості реалізації порядку зарахування сплачених сум рентної плати до відповідних бюджетів, визначеного Бюджетним кодексом із змінами, внесеними Законом № 1793, починаючи з 01.01.2018 р. платникам рентної плати необхідно звернути увагу на ведення внутрішньої облікової політики у частині правильності зазначення кодів органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр у Розрахунках, кількість яких може бути збільшено пропорційно кількості органів місцевого самоврядування, власністю яких є ділянки надр, на яких провадиться господарська діяльність надрокористувачів відповідно до отриманих спеціальних дозволів.

На умовному прикладі розглянемо, як правильно заповнити декларацію, якщо ділянки, на яких видобувається природний газ, розташовано на території різних адміністративно-територіальних одиниць.

Умовний приклад

Підприємство здійснює господарську діяльність із видобування природного газу на підставі спеціального дозволу на користування ділянкою надр, площа якої знаходиться у межах адміністративно-територіальних одиниць селищ Слобідка (код за КОАТУУ 6323586208), Ковальчуківка (код за КОАТУУ 6323582203), Кітченківка (код за КОАТУУ 6323582201) та Костянтинівка (код за КОАТУУ 6323555400) Краснокутського району Харківської області.

Проектом розробки родовища, затвердженого у визначеному чинним законодавством порядку, на наданій у користування ділянці надр встановлено 14 газовидобувних свердловин, щомісячний загальний обсяг видобування природного газу з яких за раціональних умовах експлуатації газоносного родовища становитиме 567 тис. м3.

Визначення обсягу видобутого природного газу у межах адміністративно-територіальних одиниць наданої у користування ділянки надр:


з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Кількість
свердловин

Частка обсягу
видобування, %

Обсяг видобування, 
тис. м3

1

Слобідка

4

35

198,45

2

Ковальчуківка

2

17

96,39

3

Кітченківка

3

27

153, 09

4

Костянтинівка

5

21

119,07

Підприємство при декларуванні податкових зобов’язань з рентної плати за квітень 2018 р. має скласти декларацію та чотири додатки до неї для кожної адміністративно-територіальної одиниці у межах площини ділянки надр, з якої здійснено видобування природного газу.

Порядок складання декларації (зразок 1):

у рядку 2 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація, — 6323500000.

у рядках 4 та 4.1 декларується сума рентної плати, яка підлягає сплаті за видобуті обсяги природного газу у квітні 2018 р., у розмірі: 279 062,37 (с. Слобідка) + 135 544,58 (с. Ковальчуківка) + 215 276,69 (с. Кітченківка) + 167 437,42 (с. Костянтинівка) = 797 321,07 грн.

Порядок складання Розрахунків (додатків 21 до декларації) (зразки 2 — 5):

у рядку 3 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, до якого подається декларація, ідентичний коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеного у рядку 2 декларації, — 6323500000;

у рядку 5.1 — код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр за КОАТУУ;

у рядку 8 — інформація щодо виду корисної копалини;

у рядку 9 — обсяг видобутого природного газу із свердловин, що знаходяться на зазначеній ділянці надр;

у рядку 10 — вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства за фактичною ціною реалізації, наприклад, у розмірі 4 849,00 грн;

у рядку 11 — розмір коригуючого коефіцієнта, визначеного відповідно до п. 252.22 ст. 252 Податкового кодексу;

у рядку 12 — ставка рентної плати, визначена відповідно до п. 252.20 ст. 252 Кодексу, яка становить 29 % вартості товарної продукції гірничого підприємства;

у рядку 13 — сума податкових зобов’язань, яка становить:

для Слобідської ділянки надр (код за КОАТУУ — 6323586208) (приклад 2) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 198,45 тис. м3 (зразок 2): 198,45 × 4 849,00 × 0,29 = 279 062,37 грн;

для Ковальчуківської ділянки надр (код за КОАТУУ — 6323582203) (приклад 3) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 96,39 тис. м3 (зразок 3): 96,39 × 4 849,00 × 0,29 = 135 544,58 грн;

для Кітченківської ділянки надр (код за КОАТУУ — 6323582201) (приклад 4) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 153,09 тис. м3 (зразок 4): 153,09 × 4 849,00 × 0,29 = 215 276,69 грн;

для Костянтинівської ділянки надр (код за КОАТУУ — 632355400) (приклад 5) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 119,07 тис. м3 (зразок 5): 119,07 × 4 849,00 × 0,29 = 167 437,42 грн.

Таким чином, від сплати рентної плати підприємством за користування газоносними надрами буде зараховано:

до загального фонду Держбюджету України (п. 51 ст. 64 Бюджетного кодексу): 797 321,07 × 0,95 = 757 455,02 грн;

до загального фонду бюджету Харківської області (п. 41 ст. 64 Бюджетного кодексу): 797 321,07 × 0,02 =  15 946,42 грн;

до загального фонду бюджету Краснокутського району Харківської області (п. 41 ст. 66 Бюджетного кодексу): 797 321,07 × 0,02 = 15 946,42 грн;

загального фонду бюджетів (п. 31 ст. 69 Бюджетного кодексу) у розмірі 1 %: с. Слобідка — 2 790,62 грн; с. Ковальчуківка — 1 355,45 грн; с. Кітченківка — 2 152,77 грн; с. Костянтинівка — 1 674,37 грн.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.  Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс — Подат­ковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Закон про нафту і газ — Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-ІІІ «Про нафту і газ». Закон № 1793 — Закон України від 20.12.2016 р. № 1793-VIІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату».  Постанова № 20 — постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 р. № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».  Постанова № 827 — постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.94 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення».  Наказ № 719 — наказ Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати»