Аналитика

Кращі компанії: як визначали

29.09.2017 / 09:54

Фінансовий стан компанії є однією з головних ознак ефективності управління, під яким розуміють забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення підприємницької діяльності, доцільність їх розміщення та ефективність використання у фінансових взаємовідносинах з іншими компаніями.

Саме від своєчасних та ефективних фінансових рішень значною мірою залежать і конкурентоспроможність компанії, і її інвестиційна привабливість.

Аналіз фінансового стану компанії дає змогу виявити «якість» її функціонування — прибутковість або збитковість, тенденції змін фінансових результатів діяльності компанії, а також контролювати їх рівень, порівнювати з середньогалузевими показниками та показниками провідних компаній галузі.

Для визначення кращих компаній в Україні було проаналізовано річну фінансову звітність компаній за 2016 р.

Так, для оцінки фінансового стану компанії було обрано такі групи фінансових показників: перша — показники платоспроможності, друга — показники фінансової стійкості та прибутковості.

Оцінка платоспроможності

Платоспроможність — здатність компанії у повному обсязі розрахуватися зі своїми зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших активів, а також спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність. Крім того, це ключовий критерій для партнерів та інвесторів. Останнім важливо бути впевненими у фінансових можливостях партнера.

Платоспроможність напряму залежить від наявності потрібної кількості ліквідних коштів, необхідних для погашення платежів, недостатність яких може призвести до зменшення прибутковості, втрати контролю та часткової/повної втрати капіталу і, як наслідок, до неплатоспроможності компанії.

Оцінка фінансової стійкості

Фінансова стійкість характеризується стабільною діяльністю компанії. Основними показниками, що характеризують фінансову стійкість, є оборотність та фінансова незалежність. Оборотність коштів впливає на фінансовий стан компанії та визначає перспективи її подальшого розвитку. Фінансова незалежність вказує на ступінь залежності компанії від кредиторів та інвесторів. Прибутковість характеризує ефективність вкладення коштів у компанію та раціональність їхнього використання і представлена показником загальної рентабельності.

Власники більшості компаній бажають вкладати у розвиток нової справи мінімальну кількість коштів та фінансувати її за рахунок грошей, взятих у борг. Однак за умови значного перевищення зобов’язань у співвідношенні «власний капітал — залучений капітал» компанія може накопичити значні борги, несплата за якими може призвести до банкрутства.

Методика визначення

До дослідження увійшли компанії, які належать до великих платників податків, тобто у яких обсяг доходу за останні чотири квартали перевищив 1 млрд грн або загальна сума платежів, сплачених до Держбюджету України, перевищила 20 млн грн.

До розрахунку бралися окремі компанії, а не фінансові групи, холдинги тощо.

При цьому при розрахунку показників було виключено компанії з від’ємними значеннями з платоспроможності.

За кожним показником визначалося місце компанії у рейтингу і присвоювався відповідний бал. Компанія, яка посіла перше місце за відповідним показником, отримувала максимальний бал. Остання компанія отримувала 0 балів. Інші — пропорційно. Так, максимальний бал за показниками: платоспроможності — 70 балів, оборотності коштів, фінансової незалежності, загальної рентабельності — до 10.

Після чого підсумовувалися бали і визначалося фінальне місце компанії у рейтингу.

При дослідженні компаній України
було залучено кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та
 аудиту
Чернігівського національного технологічного університету МОН України

Заказажите доставку онлайн, заполнив форму, или по телефону (044) 223-24-06