Другие налоги

Якщо змінено місцезнаходження підприємства

02.10.2017 / 16:57

У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває такий платник, а також у разі зміни податкової адреси платника, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням такого платника проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника.

Держреєстрація змін

Порядок державної реєстрації юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів встановлено Законом про держреєстрацію.

Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

Перелік документів, які подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи та її відокремленого підрозділу, визначено ст. 17 Закону про держреєстрацію, якою, зокрема, встановлено, що для державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).

Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Наказом № 3268 затверджено, зокрема, форми заяв про державну реєстрацію:

  • змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (форма 3);
  • змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (форма 5).

Переведення до іншого контролюючого органу

Процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контро­люючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) визначено розділом Х Порядку № 1588.

Процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

  • відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місце­знаходження платника податків — для платників податків, відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру;
  • заяви за формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни», поданої платником податків до контролюючого органу за новим місце­знаходженням у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження — для платників податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі.

У разі отримання з Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження платника податків, пов’язану зі зміною адміністративного району, контролюючий орган, в якому такий платник перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів ДФС із зазначенням:

  • дати внесення таких даних до відомчого реєстру;
  • дати та номера запису про взяття на облік;
  • найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку;
  • терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням, що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролю­ючим органом даних про зміну його місцезнаходження.

Протягом 20 днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за його попереднім місцезнаходженням засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місце­знаходженням такого платника повідомлення за формою № 11-ОПП.

Водночас контролюючий орган за новим місцезнаходженням платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку) протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП.

Слід зауважити, що у разі якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

Пунктом 10.11 Порядку № 1588 встановлено, що дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік.

Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлено особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику нову довідку за формою № 34-ОПП у порядку, встановленому п. 9.4 Порядку № 1588.

З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб інформацією ДФС оприлюднює на своєму офіційному порталі дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

Крім того, дані про взяття на облік юридичних осіб як платників податків та як платників єдиного внеску оприлюднюються на порталі електронних сервісів Мін’юсту України.

Куди сплачувати податки

Відповідно до частини восьмої ст. 45 Бюд­жетного кодексу у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

У такому випадку контролюючий орган за попереднім місце­знаходженням одночасно із зняттям з обліку юридичної особи — платника податків за основним місцем обліку здійснює взяття його на облік за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII Порядку № 1588 без подання ним заяви.

До закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що від­повідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролю­ючий орган стосовно такого платника здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 Порядку № 1588).

Слід зауважити, що платниками податків, на яких не поширюються норми частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу, є:

  • юридичні особи, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу;
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб.

Для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюється за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Зміна місцезнаходження платників з території АТО

Проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб з території проведення АТО здійснюється державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України в областях та м. Києві (ст. 4 Закону № 1669).

Згідно з п. 5 наказу № 1127 у разі зміни місцезнаходження платників податків з території проведення АТО або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або м. Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження платника податків або заяви за формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни», поданих платником податків до контролюючого органу за новим місце­знаходженням, контролюючі органи за новим місцезнаходженням платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру, а також взяття на облік таких платників за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Відповідно для зазначених платників сплата податків і подання звітності здійснюються за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1669 — Закон України від 02.09.2014 р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Наказ № 1127 — наказ Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів». Наказ № 3268 — наказ Мін’юсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588