Социальное страхование

Які зміни у соцстрахуванні

17.10.2017 / 16:38

Також внесено зміни до Закону про соціальне страхування щодо порядку нарахування лікарняних та декретних. Що саме змінилося, читайте далі.

Хто отримав право на лікарняні

Відтепер особи, які виконують роботи або надають послуги за цивільно-правовими договорами, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Передбачено, що лікарняні зазначеним особам призначатимуться та надаватимуться за основним місцем роботи (діяльності).

Проте на сьогодні питання реалізації права таких осіб на матеріальне забезпечення та соціальні послуги залишається невирішеним, оскільки механізм обчислення середньої заробітної плати, визначений Порядком № 1266, не змінився та не передбачає цього.

Якщо найманий працівник одночасно підприємець

Передбачено можливість отримання з 11.10.2017 р. матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах) за одним страховим випадком не лише за основ­ним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом, як було раніше, а також як фізична особа — підприємець.

Отже, якщо особа одночасно з основним місцем роботи працює за сумісництвом, а також здійснює підприємницьку діяльність, то у випадку її тимчасової непраце­здатності вона має право на отримання лікарняних за такими місцями роботи, а також як фізична особа — підприємець. У такому разі сумарна заробітна плата (дохід), з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Засвідчення листка непрацездатності

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видала.

Страховий стаж, що дає право на лікарняні

До страхового стажу, що дає право на оплату лікарняних, зараховуються періоди починаючи з 01.01.2016 р., протягом яких особа не підлягала страхуванню відповідно до Закону про соціальне страхування, але за які такою особою або роботодавцем за неї сплачувався єдиний внесок.

Це означає, що при розрахунку лікарняних страховий стаж із зазначеної дати враховуватиметься.

Що змінилось для «чорнобильців»

З метою приведення у відповідність із нормами Закону № 796 із пільгової категорії осіб, які мають право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу, а також отримання допомоги по вагітності та пологах за 180 календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, вилучено застрахованих осіб, віднесених до 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Обмеження розміру лікарняних та декретних

Усунуто розбіжності щодо різного тлумачення норм частини другої ст. 26 Закону про соціальне страхування щодо визначення мінімального розміру допомоги по вагітності та пологам. Так, допомога по вагітності та пологах не повинна бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Відтепер суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку не мають шести місяців страхового стажу, мають розраховуватися з урахуванням:

  • допомоги по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої зарплати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку;
  • допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 796 — Закон України від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266