Налог на прибыль

Звітність «неприбутківців» при  зміні статусу

23.10.2017 / 18:11

Нагадаємо, що неприбутковим організаціям, включеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), для приведення їх установчих документів у відповідність із нормами Податкового кодексу з метою включення до нового Реєстру було відведено граничний строк до 01.07.2017 р. Проте не всі «неприбутківці» зробили це. У цій статті  — про те, як звітувати і сплачувати податок на прибуток неприбутковим організаціям, які не привели свої установчі документи у відповідність або в середині року прийняли рішення про перехід на загальну чи спрощену систему оподаткування.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, включення та виключення з нього затверджено постановою № 440 (далі — Порядок  №  440). Умови, за яких «неприбутківців» виключають з Реєстру, передбачено п. 16 цього Порядку.

У разі якщо неприбуткову організацію виключено з 01.07.2017 р. з Реєстру, порядок звітування цими організаціями на виконання п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу такий:

за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.

необхідно подати до контролюючого органу Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких організацій дорівнює періоду з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.), та фінзвітність за перше півріччя 2017 р. — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Звіту 01.03.2018 р.

за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р.

необхідно подати до контролюючого органу декларацію з податку на прибуток (далі — декларація) за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року з показниками діяльності, обчисленими за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р., та фінзвітність за 2017 р. — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання декларації 01.03.2018 р.

У разі якщо у період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. до Реєстру включено організації, які було виключено з 01.07.2017 р. контролюючим органом з Реєстру, Порядок подання звітності такий:

за період перебування на загальній системі оподаткування

необхідно подати до контролюючого органу декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року з показниками діяльності, обчисленими за період перебування на загальній системі оподаткування, та фінзвітність за 2017 р. — протягом 60  календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання декларації 01.03.2018 р.

за період перебування у Реєстрі

необхідно подати до контролюючого органу звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року з показниками діяльності, обчисленими за період перебування у Реєстрі, та фінансову звітність за 2017 р. — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання декларації 01.03.2018 р.

Якщо неприбуткова організація прийняла рішення про перехід на загальну/спрощену систему оподаткування в середині року, то така організація зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку неприбуткової організації реєстраційну заяву за формою 1-РН з позначкою «Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій» згідно з додатком 1 до Порядку № 440.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу (п. 16 вищезазначеного Порядку). З дати виключення з Реєстру така організація є платником податку на прибуток на загальних підставах, відповідно, ознака неприбутковості скасовується. Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Слід зазначити, що суб’єкт господарювання (у тому числі і «неприбутківці»), який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Неприбуткова організація, виключена з Реєстру, може обрати третю групу спрощеної системи оподаткування за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу: дохід юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми протягом календарного року не перевищував 5 млн грн.

Довідково
Неприбуткова організація, виключена з Реєстру, може обрати третю групу спрощеної системи оподаткування за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, дохід не перевищував 5 млн грн.

У разі виключення неприбуткової організації з Реєстру за власною ініціативою (крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 вищезазначеного Кодексу) та переходу на загальну або спрощену систему оподаткування в установленому порядку ця організація повинна подати до контролюючого органу за місцем обліку таку податкову звітність:

за період перебування у Реєстрі — Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року з показниками діяльності, обчисленими за період перебування у Реєстрі, та фінансову звітність за рік — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (наприклад, за 2017 р. з граничним строком подання декларації 01.03.2018 р.);

за період перебування на загальній системі оподаткування — декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року з показниками діяльності, обчисленими за період перебування на загальній системі оподаткування, та фінансову звітність за рік — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (наприклад, за 2017 р. з граничним строком подання декларації 01.03.2018 р.);

за період перебування на спрощеній системі оподаткування (зокрема, на третій групі спрощеної системи оподаткування) — податкову декларацію платника податку третьої групи (юридичні особи) за базовий звітний (податковий) період із показниками діяльності, обчисленими за період перебування на спрощеній системі оподаткування, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 440 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»