Социальное страхование

Виплата «спецпенсій» працюючим

30.10.2017 / 16:50

З 11.10.2017 р. набрав чинності Закон № 2148, яким внесено зміни до низки законів, що регулюють питання пенсійного забезпечення громадян. Зазначеним Законом, зокрема, змінено порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.
Розглянемо детальніше ці зміни та на яку категорію пенсіонерів вони поширюватимуться.

Слід нагадати, що згідно із Законом № 1774 по 31.12.2017 р. мав діяти особливий порядок виплати пенсій пенсіонерам, у тому числі тим, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо.

Відповідно до ст. 47 Закону про пенсійне страхування з 01.10.2017 р. пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення, крім випадків, передбачених законом.

Тобто з цієї дати органами Пенсійного фонду поновлено виплату пенсій працю­ючим пенсіонерам у повному розмірі.

Проте є певні відмінності в розмірах поновлених пенсій у осіб, пенсії яким призначено на умовах законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Розглянемо детальніше, в якому розмірі починаючи з 01.10.2017 р. виплачуються пенсії, призначені відповідно до таких законів.

Зауважимо, що під час виплати пенсії державним службовцям, працівникам органів прокуратури, народним депутатам України, а також науковим та науково-педагогічним працівникам має значення дата виходу на пенсію, а також орган та посада, яку особа обіймає на поточний момент.

Щодо дати, яка впливає на розмір виплачуваної пенсії, то передбачено розме­жування:

  • пенсії, призначені до набрання чинності Законом № 3668, а саме до 01.10.2011 р.;
  • пенсії, призначені після вказаної дати.

Отже, якщо пенсії згідно із законами «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» призначено до 01.10.2011 р., то незалежно від того, яку посаду обіймає на поточний момент пенсіонер, виплату пенсії йому поновлено відповідно до закону, за яким її призначено.

Приклад 1

Чоловіку пенсію відповідно до закону «Про державну службу» призначено у травні 2011 р. у розмірі 5 673,21 грн. Зважаючи на те що пенсіонер після призначення пенсії продовжив працювати на посаді державного службовця, з 01.04.2015 р. виплату пенсії було припинено.

Враховуючи зміни, які відбулися в законодавстві з 01.10.2017 р., виплату пенсії чоловіку поновлено у розмірі 5 673,21 грн.

У разі якщо пенсію відповідно до законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» призначено після 01.10.2011 р., то у випадку коли особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом № 889, а також на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697 та № 2790, пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Проте є категорія осіб, на яку вищезазначений порядок виплати пенсій не поширюється, тобто пенсія виплачується за тим законом, за яким її призначено незалежно від дати призначення та посади, яку обіймає особа.

До цієї категорії осіб належать особи з інвалідністю I та II груп, особи з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасники бойових дій, особи, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551.

Приклад 2

Чоловіку пенсію відповідно до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» призначено в липні 2012 р. у розмірі 4 321,18 грн. Після її призначення пенсіонер продовжував працювати на науковій посаді. Відповідно до порядку виплати пенсій, який діяв до 01.10.2017 р., виплата пенсії здійснювалась у розмірі 85 % від розміру пенсії, призначеної відповідно до Закону про пенсійне страхування, — 3 032,14 грн (розмір пенсії, визначений за загальними правилами, становив 3 567,23 грн).

З 01.10.2017 р. пенсія чоловіку виплачується в повному розмірі, призначеному відповідно до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», а саме 4 321,18 грн.

Приклад 3

Чоловіку пенсію відповідно до закону «Про державну службу» призначено в червні 2012 р. Після її призначення пенсіонер продовжив працювати на посаді державного службовця. З 01.03.2015 р. у зв’язку з установленням особливого порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам виплату пенсії було припинено. У листопаді 2016 р. чоловіка було визнано інвалідом ІІ групи, що стало підставою для поновлення виплати пенсії в повному розмірі.

Отже, з 01.10.2017 р. змін у порядку виплати пенсії такого пенсіонера не відбулося.

Слід нагадати, що п. 13 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування (у редакції, що діяла по 30.09.2017 р.) було визначено, що у разі якщо особа має право на отримання пенсії, зокрема відповідно до законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України» та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюд­жету України.

Якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Закону про пенсійне страхування, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», та розміром пенсії із солідарної системи згідно із Законом про пенсійне страхування фінансується відповідно до умов, передбачених законом «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Отже, під час подання документів для призначення пенсій за законами «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» для визначення розміру пенсії за нормами Закону про пенсійне страхування для розмежування джерел фінансування особою надається відповідний пакет документів.

При поновленні з 01.10.2017 р. розмірів пенсій особам, пенсії яким призначено після 01.10.2011 р. за законами «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та які продовжують працювати на посадах державної служби, визначених Законом № 889, а також на посадах та на умовах, передбачених Законом № 1402, розміри пенсій визначаються на підставі наданих при призначенні пенсій документів, наявних в матеріалах пенсійних справ.

Довідково
Тимчасово, по 31.12.2017 р., максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 889 — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон № 1402 — Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів». Закон № 1697 — Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру». Закон № 1774 — Закон України від 06.12.2016 р. № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Закон № 2790 — Закон України від 17.11.92 р. № 2790-XII «Про статус народного депутата України». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон № 3668 — Закон України від 08.07.2011 р. № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»