Налог на прибыль

Податкові різниці: є нюанси

20.11.2017 / 14:55

Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. змінено підхід до оподаткування прибутку підприємств. Із зазначеної дати об’єктом оподаткування в податковому обліку є бухгалтерський фінрезультат, який коригують на податкові різниці. Проте коригувати фінрезультат зобов’язані не всі платники. Так, платники, що мають дохід більше 20 млн грн, коригують фінрезультат в обов’язковому порядку. Зазвичай при коригуванні фінрезультат може змінюватись в будь-яку сторону. Водночас платники податку, у яких обсяг доходів не перевищує 20 млн грн, мають право визначати об’єкт оподаткування податком на прибуток без такого коригування, зазначивши про це у декларації. Виникає питання: скільки разів можна приймати рішення про незастосування різниць? Розглянемо це на окремій ситуації.

Ситуація. Платник податку на прибуток за 2015 — 2016 рр. мав обсяг доходів, що не перевищував 20 млн грн, та подавав декларації з податку на прибуток за ці роки без застосування коригувань на різниці, зробивши про це відповідну позначку в декларації за 2015 р. У 2017 р. річний дохід платника за даними бухобліку перевищить 20 млн грн, і він буде зобов’язаний у 2018 р. подавати декларацію щокварталу із застосуванням різниць. При цьому очікується, що за наслідками 2018 р. обсяг доходів буде менше 20 млн грн.

Виникає питання: чи матиме такий платник право в декларації за 2018 р. ще раз прийняти рішення про незастосування коригувань на різниці, вважаючи цей рік за перший рік в послідовності років, в яких обсяг доходів не перевищить 20 млн грн.

Так, дійсно, відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Платник, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінрезультату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу.

Як вже зазначалося, відповідно до чинних норм Податкового кодексу платник має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі податкові різниці не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких його розмір доходу не перевищував 20 млн грн.

Таким чином, оскільки у наведеній ситуації передбачається, що у 2017 р. дохід платника податку за рік перевищить 20 млн грн, такий платник має визначати фінрезультат до оподаткування у річній декларації із застосуванням коригуючих різниць. У 2018 р. такий платник також коригуватиме фінрезультат із застосуванням різниць та звітуватиме і сплачуватиме податок на прибуток щокварталу.

Але якщо у 2018 р. дохід не перевищуватиме 20 млн грн, то такий платник може вдруге скористатися правом не коригувати фінрезультат. Про прийняте рішення платник обов’язково має зазначити у річній декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ