Налог на имущество

Землі під госпбудівлями і дворами: який коефіцієнт індексації у 2017 р.

20.11.2017 / 15:54

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується, зокрема, для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (частина восьма ст. 5 Закону про оцінку земель). З’ясуємо, який коефіцієнт індексації у 2017 р. потрібно застосовувати для земель під господарськими будівлями і дворами.

Обов’язок із обчислення щорічної індексації нормативної грошової оцінки (далі — НГО) земель із використанням індексу споживчих цін з дотриманням порядку, встановленого ст. 289 Податкового кодексу, покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Категорії земель за основним цільовим призначенням згідно зі ст. 19 Земельного кодексу:                                   

 • землі сільськогосподарського призначення
 • землі житлової та громадської забудови
 • землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
 • землі оздоровчого призначення
 • землі рекреаційного призначення
 • землі історико-культурного призначення
 • землі лісогосподарського призначення
 • землі водного фонду
 • землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для таких цілей.

До земель сільськогосподарського призначення належать:  

 • сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)
 • несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо) (частини перша та друга ст. 22 Земельного кодексу)

Тобто землі під господарськими будівлями і дворами класифіковано як землі сільськогосподарського призначення та включено до групи земель несільськогосподарських угідь.

Процедуру проведення НГО земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) передбачено Порядком № 508.

Зазначений Порядок поширено на порядок НГО земель сільськогосподарського призначення, які включено до групи земель несільськогосподарських угідь, а саме земель під господарськими будівлями і дворами (п. 1.3 Порядку).

Оскільки в оціночних процедурах НГО земель під господарськими будівлями і дворами застосовано підходи оцінки земель несільськогосподарського призначення, то коефіцієнт індексації у 2017 р. застосовується відповідно до п. 8 підрозділу 6 Перехідних положень Податкового кодексу, як для земель несільськогосподарського призначення — 1,06.

За таких обставин коефіцієнт індексації 1,124 у 2017 р. застосовується при нарахуванні плати за землю під несільськогосподарськими угіддями, крім земель під господарськими будівлями і дворами, які хоча й належать до земель сільськогосподарського призначення, однак мають НГО за процедурами Порядку № 508 земель несільськогосподарського призначення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про оцінку земель — Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-ІV «Про оцінку земель». Порядок № 508 — Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджений наказом Мінагрополітики України від 22.08.2013 р. № 508