Юридическая практика

Не враховано заяву платника

20.11.2017 / 16:27

Суть справи

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «А» належним чином не виконано норми ст. 9 Закону про ЄСВ, а саме: єдиний внесок за лютий 2017 р. сплачено на невідповідний рахунок контролюючого органу, в зв’язку з чим встановлено порушення термінів його сплати.

ГУ ДФС прийнято рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.

Позиція платника

Не погоджуючись з винесеним рішенням, платник податку подав скаргу до ДФС України, в якій просить скасувати вищезазначене рішення як таке, що суперечить вимогам чинного законодавства.

Витяг з рішення

Відповідно до Закону про ЄСВ визначаються правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Відповідно до зазначених норм платник податку є платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ платник єдиного внеску зобов’я­заний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (частина восьма ст. 9 цього Закону).

Днем сплати єдиного внеску відповідно до частини 10 ст. 9 Закону про ЄСВ вважається:   

  • у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів — день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів
  • у разі сплати єдиного внеску готівкою — день прийняття до виконання банком або іншою установою — членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі
  • у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті — день надходження коштів на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів

Частиною 12 ст. 9 Закону про ЄСВ передбачено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Згідно з п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) сум єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум.

Одночасно на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу (частина 10 ст. 25 Закону про ЄСВ).

Нарахування пені, передбаченої цим Законом, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно (частина 13 вищезазначеної статті).

Відповідно до п. 5 Порядку № 6 повернення коштів, зокрема, здійснюється у випадку помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719.

Повернення коштів здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення (п. 6 Порядку № 6).

Управління (відділення) Казначейства на підставі розрахункового документа органу доходів і зборів нижчого рівня перераховує кошти за рахунок поточних надходжень за день з відповідного рахунку 3719 на рахунок платника, зазначений у заяві, відкритий у банку або органі Казначейства (п. 8 Порядку № 6).

У разі подання платником податку заяви на перерахування помилково сплачених коштів з дня, що настає за днем подання заяви платником, органом доходів і зборів не застосовується штрафна санкція та не нараховується пеня за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

З матеріалів справи вбачається, що рішення ГУ ДФС підлягає скасуванню, оскільки при його винесенні не враховано заяву платника податків на перерахування помилково сплачених коштів від 14.04.2017 р. (вх. № 3333 від 18.04.2017 р. ГУ ДФС), що призвело до надміру нарахованої пені.

За таких обставин, керуючись пунктами 4, 5 розділу IV, п. 3 розділу V Порядку № 1124, рішення ГУ ДФС про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску вирішено скасувати та вважати відкликаним з дня прийняття цього рішення, скаргу ТОВ «А» — задовольнити частково, зобов’язати ГУ ДФС винести та направити нове рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

Рішення ДФС, прийняте за розглядом скарги, може бути оскаржене в судовому порядку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 6 — Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затверджений наказом Мінфіну України від 16.01.2016 р. № 6. Порядок № 1124 — Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2015 р. № 1124