Оплата труда

Перевірки держпраці: що «в полі зору»

20.11.2017 / 16:43
Перевірки держпраці: що «в полі зору»

Як відомо, Держпраці здійснює контроль за додержанням законодавства про працю. Однак чи мають право інспектори праці перевіряти цивільно-правові договори, а також правильність нарахування лікарняних, розглянемо далі.

Чи перевіряють цивільно-правові договори

Законодавство про працю згідно зі ст. 4 КЗпП складається із цього Кодексу та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

Статтею 24 КЗпП передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДФС України про прийняття працівника на роботу.

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю роботодавцями здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 259 КЗпП)

Відповідно до Положення № 96 таким контролюючим органом є Держпраці, основними завданнями якої є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також питання нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятості населення, загально­обов’язкового державного соціального страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Таким чином, інспектори праці здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю, в тому числі щодо оформлення трудових відносин.

Зверніть увагу 
Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначено у п. 5 Порядку № 295. Однією з таких підстав є інформація Пенсійного фонду України про працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року, та про роботодавців, у яких 30 і більше відсотків осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначено у п. 5 Порядку № 295. Однією з таких підстав є інформація Пенсійного фонду України про працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року, та про роботодавців, у яких 30 і більше відсотків осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Рішення про доцільність проведення інспекційних відвідувань з таких підстав приймає керівник органу контролю, його заступник.

Наявність визначеної кількості осіб, які надають послуги або виконують роботи на підставі цивільно-правових договорів, може свідчити про спробу підміни трудових відносин цивільними. В такому випадку інспектор праці при здійсненні інспекційного відвідування з питань оформлення трудових відносин вивчає документи, ведення яких передбачено законодавством про працю, та спілкується з працівниками.

У разі виникнення питань щодо можливої наявності трудових відносин без укладення трудового договору інспектор праці відповідно до пп. 3 п. 11 Порядку № 295 один або у присутності свідків має право ставити керівнику   та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати щодо зазначених запитань усні та/або письмові пояснення, з яких може бути отримано інформацію про укладення цивільно-правових договорів.

При наданні для вивчення договорів підряду або договорів про надання послуг, укладених із фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання, інспектор праці аналізує їх зміст на предмет наявності ознак трудового договору.

Про наявність трудових відносин можуть свідчити:                            

  • обов’язок особи виконувати роботу за певною професією, посадою та/або відповідно до певного графіка роботи та/або на робочому місці, що зазначається замовником
  • вимога з боку замовника щодо виконання робіт з дотриманням технологічної дисципліни, забезпечення необхідної якості роботи
  • вимога до особи, яка виконує роботу, дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, працювати у виданому спецодягу, спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту тощо

При фактичному існуванні трудових відносин без укладення трудових договорів наявність цивільних договорів про надання послуг або виконання робіт не звільняє роботодавця від відповідальності за фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания

«Горячие линии»

Дата: 21 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42