Налог на прибыль

Фінансові інвестиції: особливості обліку

04.12.2017 / 14:15

Фінансове інвестування є процесом забезпечення зростання капіталу інвестора за рахунок операцій з цінними паперами та корпоративними правами, відмінними від цінних паперів.
У цій статті розглянемо основні принципи включення до Звіту про фінансовий стан та Звіту про фінансові результати інформації про наявні фінансові інвестиції з акцентом на інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства та вплив обліку  цих інвестицій на розрахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток.

Загальні аспекти

Методологічні засади бухгалтерського обліку фінансових інвестицій та відображення інформації про них у фінансовій звітності встановлено ПБО 12. Окремі фінансові інвестиції обліковуються з урахуванням норм ПБО 13.

Для підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, відображення інвестицій у звітності регулюється МСФЗ 10, МСФЗ 12, МСБО 27, МСБО 28, а також застосовуються положення МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39.

Відповідно до ПБО 13 фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсот­ків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания

«Горячие линии»

Дата: 22 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42