Другие налоги

Іноземна нерухомість: наслідки продажу

04.12.2017 / 15:11
Іноземна нерухомість: наслідки продажу

Фізична особа — резидент України планує отримати іноземний дохід від продажу нерухомого майна, яке розташоване у Російській Федерації. З’ясуємо, як сплачується податок із зазначеного доходу в Україні, керуючись Угодою з Російською Федерацією про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків (далі — Угода).

Питання оподаткування доходів, одержаних резидентами України з джерел в Російській Федерації, регулюються положеннями Угоди, відповідно до п. 1 ст. 13 якої доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчужування нерухомого майна, як воно визначено у ст. 6, яке перебуває у другій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Отже, доходи, одержані резидентом України від відчужування (продажу) нерухомого майна, яке знаходиться в Росії, можуть оподатковуватись у Росії. Вираз «можуть оподатковуватись у цій другій Державі» не означає, що платник податку має право обирати, в якій з двох країн він сплатить податок, це лише означає, що країна, в якій знаходиться нерухоме майно, має право оподаткувати доходи від відчужування майна, якщо таке положення є в її внутрішньому законодавстві (а може й не оподатковувати, якщо такого положення немає).

Відповідно до законодавства Російської Федерації доходи, що одержуються фізичними особами, які не є резидентами Росії, з джерел у Російській Федерації, зокрема, від реалізації нерухомого майна, що знаходиться у Російській Федерації, підлягають оподаткуванню за ставкою 30 % (п. 1 ст. 207, пп. 5 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 3 ст. 224 Податкового кодексу Російської Федерації).

Положеннями п. 163.1.3 ст. 163 Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Згідно з положеннями пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 цього Кодексу у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Підпунктом 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 цього Кодексу встановлено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Відповідно до п. 1 ст. 22 Угоди у разі якщо резидент однієї Договірної Держави одержує дохід або володіє майном у другій Договірній Державі, які відповідно до положень цієї Угоди можуть оподатковуватись у другій Державі, сума податку на цей дохід або майно, сплачена в цій другій Державі, підлягає вирахуванню з податку, який стягується з такого резидента стосовно такого доходу або майна в першій згаданій Державі. Ці вирахування, проте, не перевищуватимуть суму податку першої Держави на такий дохід або майно, нарахованого відповідно до її податкового законодавства і правил. Тобто відповідно до положень Угоди у разі якщо резидент України одержує дохід в Росії, який згідно з положеннями Угоди може оподатковуватися в Росії, сума податку на цей дохід, сплачена в Росії, підлягає вирахуванню з податку, який стягується з такого резидента стосовно такого доходу в Україні. Ці вирахування, проте, не перевищуватимуть суму податку на цей дохід, нарахованого відповідно до українського законодавства.

Таким самим чином згідно з положеннями пп. 170.11.4 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу сума податку з іноземного доходу платника податку — резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Згідно з п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу
та/або об’єкт оподаткування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Податковий кодекс Російської Федерації — Податковий кодекс Російської Федерації частина друга від 05.08.2000 р. № 117-ФЗ