Другие налоги

Нове в порядку обліку платників

04.12.2017 / 16:11

З 08.12.2017 р. набере чинності наказ № 839, яким затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом № 1588 (далі — Порядок). У цій статті йдеться про сім основних змін у цьому Порядку, які стосуються, зокрема, обліку: платників — у разі неподання вчасно документів; ФОП — у разі зміни місцезнаходження, а також уточнено порядок подання/заповнення повідомлення про об’єкти оподаткування.

Які документи подати

Насамперед зазначимо, що уточнено назви документів, що подаються до контролюючих органів для взяття на облік платниками податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).

Якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор, то для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію договору (контракту) про спільну діяльність;
 • замість інформаційної картки договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, — картку державної реєстрації договору (контракту).

Для взяття на облік іноземної юридичної особи — виконавця проектів (програм) міжнародної технічної допомоги подаються:

 • лист-звернення;
 • замість копії реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги — копія свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи — нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

Відокремлені підрозділи неурядових організацій інших держав, міжнародні неурядові організації до включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру для взяття на облік подають:

 • заяву за формою № 1-ОПП або № 1-РПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Якщо заяву не подано/подано невчасно

Урегульовано порядок дій та обліку платників податків у разі неподання у строки та у випадках, передбачених Податковим кодексом, заяв або документів для взяття на облік у контролюючих органах.

Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів установлено, що юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа — підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, то таким органом вживаються заходи щодо:

 • отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та взяття на облік за основ­ним місцем обліку таких платників;
 • подання платниками, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, заяв для взяття їх на облік за основним місцем обліку як платників податків;
 • подання документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку, якщо у платника податків відповідно до законодавства є обов’язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території.

Платники податків, які не подали до контролю­ючих органів заяв та/або документів для взяття їх на облік за основним або неосновним місцем обліку, обліковуються у таких органах з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік».

Якщо місцезнаходження ФОП змінено

Частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу передбачено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Відповідно до Господарського кодексу суб’єктами господарювання є юридичні особи та фізичні особи — підприємці.

Згідно з частиною четвертою ст. 9 Закону про держреєстрацію в Єдиному державному реєстрі стосовно фізичних осіб — підприємців, зокрема, містяться відомості про місце­знаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем).

З метою забезпечення виконання вимог частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу наказом № 839 вносяться зміни до п. 10.13 розділу Х Порядку та встановлюється, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання — платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

 • у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи — підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку без подання заяви платником податків;
 • до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року;
 • у контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватися на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

Повноваження контролюючих органів

Змінами до статей 191 та 193 Податкового кодексу, внесеними Законом № 1797, установлено, що державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях (далі — ДПІ):

 • здійснюють сервісне обслуговування платників податків;
 • здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 • формують та ведуть реєстри, ведення яких покладено законодавством на контро­люючі органи;
 • виконують інші функції сервісного обслуговування платників, визначені законом.

Контролюючі органи (крім ДПІ) здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків.

Наказом № 839 уточнюються повноваження головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС (далі — ГУ) та ДПІ в частині реалізації процедур обліку платників податків відповідно до функцій, визначених статтями 191 та 193 Податкового кодексу.

Передбачено, що ДПІ здійснюють процедури обліку платників податків, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ. Зокрема, ГУ вживають заходів, пов’я­заних з припиненням (закриттям) платників податків, формують та направляють (видають) відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП, відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП та довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП.

Які норми виключено

З Порядку виключено такі положення, що регулюються статтями Податкового кодексу, іншими, ніж викладено в статтях 62 — 68, відповідно до яких розроблено Порядок та/або стосовно яких є окремі нормативно-правові акти:

 • призначення та проведення перевірок;
 • врегулювання податкових зобов’язань або податкового боргу;
 • особливості обліку в контролюючих органах великих платників податків.

Наприклад, питання погашення податкового боргу платників податків регулюються статтями 87 — 102 Податкового кодексу, а питання призначення та проведення перевірок — статтями 75 — 86 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 78 зазначеного Кодексу однією з підстав для здійснення документальної позапланової перевірки є те, що розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Як повідомити про об’єкти оподаткування

Уточнено порядок подання та заповнення повідомлення про об’єкти оподаткування.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі — повідом­лення за формою № 20-ОПП) подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи у паперовому вигляді.

У такому випадку розділ 3 повідомлення за формою № 20-ОПП заповнюється з урахуванням такого: у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 — повне місце­знаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється.

Крім того, змінено форму повідомлення за формою № 20-ОПП та розділ 3 доповнено новою графою 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)».

Реєстраційний номер об’єкта оподаткування заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера. Так, наприклад, таким номером є:

 • кадастровий номер — для земельної ділянки;
 • реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна — для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки;
 • номер кузова транспортного засобу — для легкового автомобіля;
 • номер шасі транспортного засобу — для вантажного автомобіля та причепа;
 • бортовий реєстраційний номер — для суден;
 • реєстраційний знак — для повітряних суден тощо.

Хто підписує документи

Внесено зміни до документів, що формуються та видаються контро­люючими органами.

Зокрема, передбачено, що такі документи, як: довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру (форма № 34-ОПП); свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків (форма № 4-УРП); повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця про­жи­вання) (форма № 11-ОПП); відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів (форма № 30-ОПП); відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи (форма № 31-ОПП); довідка про зняття з обліку платника податків (форма № 12-ОПП) можуть підписуватися не тільки керівником (заступником керівника), а й уповно­важеною особою контролюючого органу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Наказ № 839 — наказ Мінфіну України від 06.10.2017 р. № 839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів». Наказ № 1588 — наказ Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів»